Login

Hydrotheek

help
Van steenoever tot leefoever in Rotterdam \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hiddema, P.W. \ Leeuwen, J.L.M. van \ Zonneveld, M.F.G. \ Zwakhals, J.W. \ 2014
Meer natuur in de economische slagader van Nederland? Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en Wereld Natuur Fonds gaan ervoor met de 'Groene Poort' langs het Scheur: natuurlijke oevers een handje helpen met geselecteerd, sch ...
help
Oevers in het benedenrivierengebied : oeverbescherming in de laatste decennia [Boek]
Nijhuis, A. \ [1995]
Het benedenrivierengebied is een laaggelegen waterrijk gebied en heeft daardoor zeer vele kilometers oever. Grote delen van deze oevers moeten worden beschermd tegen de eroderende werking van het water veroorzaakt door windgolven, scheepsgolven en st ...
help
Natuurvriendelijke oevers in het mondingsgebied van Rijn en Maas [Boek]
2002
Het mondingsgebied van de Rijn en de Maas is zeer gevarieerd en dynamisch. Gevarieerd door de veelheid aan typen wateren; van diepe, door getij gedomineerde, wateren tot ondiepe nevengeultjes. De watersystemen vervullen in dit Deltagebied vele functl ...
help
Naar een gevarieerde oeverbegroeiing : handleiding voor beheer van oevervegetaties langs grote wateren [Boek]
Lenssen, J.P.M. \ Putten, W.H. van der \ Klein Breteier, J.T. \ Zetten, M. van \ 1993
In het kader van het Project Milieuvriendelijke Oevers (PMO) van Rijkswaterstaat zijn op vele plaatsen oevers ingericht die meer ruimte bieden aan flora en fauna. Deze natuurvriendelijke oevers blijken echter niet altijd aan de verwachtingen te voldo ...
help
Omschrijving optimalisatie maatregelen Bommelsche gorzen en Ezelsgors [Boek]
Werven, D. van \ 2007
Korte omschrijving van de uit te voeren optimalisatiemaatregelen in de vooroever(verdedigingen) van het Haringvliet en Hollandsch Diep. Er zullen in 2007 maatregelen worden uitgevoerd in twee gorzen in het Haringvliet; de Bommelsche Gorzen (bestaande ...
help
Symposium "Oevers in beweging" : verslag, Bruinisse, 21 september 1995 [Congresverslag]
Bijnsdorp, R. \ 1995
help
Evaluatie oeververdedigingen Korendijkse en Beninger Slikken [Boek]
Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 1991
Evaluatie van oeverbescherming van buitendijkse gebieden in de Hoekse Waard
help
Groene oevers langs de Hollandse IJssel \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Kerkhofs, S. \ Hensens, G. \ 1998
Aandacht voor een project om de oevers van de Hollandse IJssel natuurvriendelijk in te richten. Ideeen die zijn aangedragen door omwonenden en scholieren, zijn in het plan verwerkt
help
Begroeiing op vooroeververdedigingen en kribben in het benedenrivierengebied [Boek]
Reitsma, J.M. \ Dulos, A.C. \ 1998
Vegetatiemonitoring van vooroeververdedigingen in het benedenrivierengebied. Met daarnaast aandacht voor de type van begroeiing (diepte beworteling, verhouting, kans op omwaaien, invangen van strooisel) en de mate van vegetaiebeheer
help
Soortenrijke oevers : sturen tussen riet en ruigte [Boek]
Lenssen, J.P.M. \ Menting, F.B.J. \ Putten, W.H. van der \ 1997
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.