Login

Hydrotheek

help
Verbeteren van begroeiing op vooroeververdedigingen in het Benedenrivierengebied [Boek]
Reitsma, J.M. \ Poot, M.J.M. \ Beek, G.C.W. van \ 2001
help
Geotextielen staan open voor oeverplanten : laboratoriumtest voor meten van penetratieweerstand \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Ivens, E.A.M. \ Reitsma, J.M. \ 1995
help
Doorgroeibaarheid van geotextielen : eindverslag van een tweejarige proefopstelling met riet [Boek]
Reitsma, J.M> \ 1995
Het gebruik van kunststof filterdoeken (geotextielen) in oeverconstructies is nodig in relatief zwaar aangevallen oevers. De begroeiing vormt in dergelijke situaties een aanvullende verdediging tegen erosie door golven. Om een optimale ontwikkeling v ...
help
Natuurvriendelijke waterkeringen langs de Westerschelde : handreiking voor integraal beheer [Boek]
Berchum, A.M. van \ Coosen, J. \ Meijer, A.J.M. \ 1995
help
Begroeiing op vooroeververdedigingen en kribben in het benedenrivierengebied [Boek]
Reitsma, J.M. \ Dulos, A.C. \ 1998
Vegetatiemonitoring van vooroeververdedigingen in het benedenrivierengebied. Met daarnaast aandacht voor de type van begroeiing (diepte beworteling, verhouting, kans op omwaaien, invangen van strooisel) en de mate van vegetaiebeheer
help
Natuurvriendelijke oevers : evaluatie van de stand van zaken in Nederland [projectteam A.J.M. Meijer ... et al.] [Boek]
Meijer, A.J.M. \ 2000
help
De sublitorale begroeiing van de geulwand-verdediging bij Bath en in het Zuidergat in de Westerschelde in 1999 [Boek]
Moorsel, G.W.N.M. van \ 2000
Op 17 januari 1995 werd het Verdrag inzake de verruiming van de Westerschelde ondertekend. Daarin werd voorzien in de aanleg van ca. 20 km zogenaamde geulwandverdedigingen teneinde de buitenbochten van de hoofdgeulen van de Westerschelde te bescherme ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.