Login

Hydrotheek

help
Pvc-damwanden van vijftig jaar vertonen weinig verval \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Staal, W. \ 2011
Voor oeverbescherming is pvc geen voor de hand liggend materiaal. Onderzoek in de VS en Nederland toont echter de duurzaamheid aan. Het heeft een levensduur van vijftig jaar en is zeker zes keer te reclycen.
help
Het effect van vooroeververdediging op bodemorganismen in de Oosterschelde: 2012 : data rapport [Boek]
Brink, A. van den \ Hartog, E. \ Kluijver, M. de \ 2013
De stromingen in de Ooster-en Westerschelde zorgen lokaal voor erosie van oevers en geulwanden. Om dat proces tegen te gaan worden, op die locaties waar deze erosie de stabiliteit van de waterkering in gevaar brengt of de reeds bestaande oeverwerken ...
help
Ontwerp aankleding kistdam rivier de Hollandse IJssel : Green Juniors [Studentenverslag]
Nederveen, A. \ 2013
De IJsseldijk, een primaire waterkering in het werkgebied van Hoogheemraadschap Rijnland, moet voor een periode van vijftig jaar aan de veiligheidsnormen voor dijken voldoen. Voor de dijkverbetering is gekozen voor het ontwerp van een kistdam. Het ba ...
help
KD12P04 - Jason Sheeley - Levee Survey USA [Video]
Sheeley, J. \ STOWAvideo \ 2012
Presentatie 'Levee survey in the USA', op de 9e Kennisdag Waterkeringen 2012, over de hoogwatersituatie in 2012 in het Kansas City District en het toegepaste dijkinspectiesysteem.
help
Toepassing van asfalt bij binnenwateren [Boek]
Looff, A. de \ Herpen, J.A. van \ [1995]
help
Rapport Commissie Boertien aangeboden : Maas verbreden en zestig km kaden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1995
help
Bepaling zware metalen in kreeften op nieuwe vooroevers in de Oosterschelde [Boek]
Tangelder, M. \ Goudswaard, K. \ Es, Y. van \ 2015
Rijkswaterstaat verstevigt de vooroevers van de dijken in de Oosterschelde en Westerschelde en maakt hiervoor gebruik van o.a. staalslakken en breuksteen. Eerder is onderzoek gedaan naar mogelijke effecten van uitloging van zware metalen uit substraa ...
help
Ervaringen met taludbekledingen - Dl. II: Keringen langs boezemwateren en scheepvaartkanalen [Boek]
Donk, H.J. van \ Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1976
In dit 2e deel is getracht om de ervaringen weer te geven met de meest voorkomende oeverbeschermingsconstructies van waterkeringen langs boezemwateren en scheepvaartkanalen. Van slechts een aantal hoofdtypen zijn de ervaringen beschreven. De inventar ...
help
Ervaringen met taludbekledingen - Dl. 1: Rivierdijken [Boek]
Donk, H.J. van \ Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1973
De taluds van waterkeringen worden meestal door een grasmat beschermd tegen erosie. In het verleden bleek de grasmat niet altijd te voldoen en gaat men over op zwaardere bekledingen. Er zijn verschillende soorten materialen en constructies voor toege ...
help
Inventarisatie markante verschijnselen aan rivierdijken opgetreden tijdens de hoge Rijnafvoer van januari 1982 [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1982
help
Datarapport 2011: monitoring zware metalen in biota Oosterschelde- en Westerschelde bekken [Boek]
Glorius, S.T. \ Heuvel-Greve, M.J. van den \ 2012
Erosie tast de stabiliteit van de waterkeringen in zowel de Oosterschelde als de Westerschelde aan. Om de stabiliteit van de waterkeringen te garanderen, worden oeverbestortingen uitgevoerd met staalslakken of breukstenen. Om eventuele negatieve effe ...
help
Oeververdediging en vogels in het Haringvliet [Boek]
Dirksen, S. \ 1987
De doelstelling van het hier beschreven onderzoek was het maken van een gedetailleerde beschrijving van de functie van de oevers van de Korendijksche en Beninger Slikken voor de diverse soorten vogels in relatie tot het type oeververdediging. Deze be ...
help
Druk op de dijken 1995 : de toestand van de rivierdijken tijdens het hoogwater van januari - februari 1995 [Boek]
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1995
help
Oeverbeplanting langs de Stortelersbeek \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Harmsen, C. \ Jansens, J.W. \ 1987
help
Natuurlijke oevers in beweging : handleiding voor inrichting en beheer van riet- en andere natuurlijke oevers [Boek]
Kwaadsteniet, P.I.M. de \ Alleijn, W.F. \ Hof, I.C. van 't \ Noorden, J.P.M. van \ 1990
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.