Login

Hydrotheek

help
Effect van vooroever-suppletie met zeegrind op groei en ontwikkeling van mosselen in Oosterschelde [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ Brummelhuis, E. \ 2015
In het najaar van 2014 zijn er bij de locatie Zierikzee en Burghsluis vooroeververdedigings-werkzaamheden uitgevoerd met zeegrind. Bij het storten van het zeegrind kan slib vrijkomen dat effect kan hebben op de efficiëntie van de voedselopname van de ...
help
Mogelijk verband tussen het storten van zeegrind en sterfte van mosselen op nabij gelegen percelen Hammen 62,63 en 64 [Boek]
Smaal, A.C. \ 2015
In november 2014 is sterfte vastgesteld van mosselen op de kweekpercelen Hammen 62, 63 en 64 die zijn gelegen naast de locatie waar in september 2014 bestortingen zijn uitgevoerd met zeegrind ten behoeve van de vooroeververdediging. De vraag is in ho ...
help
Kilometers beschoeien : HAZ Groen, Grond en Infra BV, Hasselt \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2015
In De Weerribben, één van de waterrijkste gebieden van Nederland, met veel kanalen en afvoersloten, verwierf HAZ Groen, Grond en Infra BV de opdracht om 27 kilometer oever opnieuw te beschoeien. Een werk dat dankzij de inzet van een ecoloog ook in he ...
help
Beheersplan Middelste Heerdenbeek \ Planvorming en uitvoering in de cultuurtechniek [Hoofdstuk uit boek]
Belle, J. van \ Bouwhuis, J.S. \ Koot, A. \ 1995
help
Duurzaam alternatief voor hardhouten beschoeiingen \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Witt, S. de \ 2015
In Gouda werden van oudsher veel beschoeiingen geplaatst van tropisch hardhout. Deze gemeente wil het gebruik van hardhout echter terugdringen. HIP Groen uit Driebruggen heeft in samenwerking met Gouda een innovatieve beschoeiing ontwikkeld, waarbij ...
help
Waterwerk in uitvoering : werken in het Reestdal \ De klaarmeester : blad voor technici werkzaam of geinteresseerd bij de zuivering van afvalwater [Artikel]
Valk, W. \ 1997
help
Integraal waterbeheer en de Boven Slinge \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dijk, A. \ Hermanussen, T. \ 1994
help
Wortellaag is sterkste punt bij grasdijken : onderzoek naar gedrag grasbekleding onder zware golfbelasting \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Smith, G.M. \ Seijffert, J.W.W. \ 1994
help
Monitoring vooroeververdediging Oosterschelde 2015 : locaties: Zeelandbrug en Lokkersnol [Boek]
Tangelder, Martijn \ Heuvel-Greve, Martine van den \ Kluijver, Mario de \ 2016
Rijkswaterstaat heeft aan Wageningen Marine Research opdracht gegeven om in 2015 de T6-monitoring uit te voeren voor Cluster 1 locaties Zuidhoek-De Val (“Zeelandbrug”) en Cauwersinlaag (“Lokkersnol”) in de Oosterschelde. Het doel van deze monitoring ...
help
In de steigers : ruimte voor de rivier [thema : primaire keringen] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Berg, J. van den \ 2007
Nederlandse rivieren moeten meer water kunnen verwerken dan ze nu kunnen doen. Het programma Ruimte voor de Rivier moet er toe leiden dat de Rijn, de Maas en hun zijtakken in 2015 meer water naar de Noordzee kunnen afvoeren
help
Monitoring vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde 2014 [Boek]
Tangelder, Marijn \ Heuvel-Greve, Martine van den \ Kluijver, Mario de \ Glorius, Sander \ Jansen, Henrice \ 2015
Rijkswaterstaat bestort de vooroevers voor de dijken in de Ooster- en Westerschelde om de waterveiligheid te kunnen blijven waarborgen. Voor deze bestortingen wordt gebruik gemaakt van staalslakken, breukstenen en zeegrind. Om de gevolgen van het bes ...
help
Richtlijnenboek Watermanagement [Boek]
Arntz, Jasper \ Valkman, Roel \ 2012
In de eerste paragraaf worden het beleidsthema, de bijbehorende taken, veranderde omstandigheden en eventuele praktische problemen in de huidige uitvoering toegelicht. In de tweede paragraaf komen het werkproces en de maatregelen aan bod. Hierbij wor ...
help
De Dinkel : krom of recht? [Boek]
Feenstra, J. \ Vertegaal, P. \ 1976
NJN studie.
help
De sublitorale begroeiing van de geulwand-verdediging bij Bath en in het Zuidergat in de Westerschelde in 1999 [Boek]
Moorsel, G.W.N.M. van \ 2000
Op 17 januari 1995 werd het Verdrag inzake de verruiming van de Westerschelde ondertekend. Daarin werd voorzien in de aanleg van ca. 20 km zogenaamde geulwandverdedigingen teneinde de buitenbochten van de hoofdgeulen van de Westerschelde te bescherme ...
help
Gehaltes aan zware metalen in biota op stort- en referentielocaties in de Oosterschelde & Westerschelde : data rapport 2014 [Boek]
Jansen, H.M. \ Glorius, S.T. \ Tangelder, M. \ Heuvel-Greve, M. van den \ 2015
Om erosie van de oevers en geulwanden tegen te gaan, is er in 2008 (pilot) en 2009 (structureel) begonnen om ‘bestortingen’ uit te voeren om de oevers te beschermen. Deze bestortingen zijn uitgevoerd met staalslakken (SS) en breukstenen (BS). Om met ...
help
Innovatief onderhoud technisch en financieel haalbaar : studiedag beheer en onderhoud van oppervlaktewateren \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1994
Discussie over nieuwe methoden van inrichting en onderhoud van waterlopen
help
Voorstel voor een natuurtechnische aanpassing van enkele beken in het landinrichtingsproject 'Rossum-Oost' [Studentenverslag]
Kuysters, R. \ 1985
In dit verslag zal een eerste aanzet gegeven worden om in de Roelinksbeek in 'Rossum-Oost' natuurtechnische inrichtingsmaatregelen te treffen. Hiervoor wordt eerst in hoofdstuk 2 een korte beschrijving gegeven van het ruilverkavelingsgebied 'Rossum-O ...
help
De Puntbeek "water voor natuur" : aanzet tot een herinrichtingsplan [Studentenverslag]
Boer, S.M. de \ Veldsink, G.J. \ 1995
Het doel van onderhavig onderzoek is een aanzet geven voor een herinrichtingsplan en het geven van richtlijnen voor beheer van de Puntbeek en een deel van het Omleidingskanaal. Hiervoor worden de resultaten van een aantal deelonderzoeken gebruikt. De ...
help
Trajectnota/MER Zandmaas/Maasroute - Bescherming tegen hoogwater [Boek]
De Maaswerken \ 1999
help
Eindrapport : proefproject oeverbekleding van open colloidaalbeton langs de Westermeertocht in de Noordoostpolder [Boek]
Waterschap Noordoostpolder \ Vereniging Nederlandse Cementindustrie \ 1994
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.