Login

Hydrotheek

help
Aanzet tot beekherstel in Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rooy, P.T.J.C. van \ Paarlberg, A. \ 1991
help
Doelmatigheid hogere boezemkaden : besluitvorming en rapporten over een meer natuurlijk waterpeil op de Friese boezem, 2010 [Boek]
2010
De instelling van een natuurlijker peilverloop heeft een positieve invloed op de realisatie van natuurdoelen, de ecologie en de waterkwaliteit van het Friese boezemsysteem. Hierdoor kan bespaard worden op de kosten voor natuur en ecologie (o.a. KRW e ...
help
Oevererosie door duwvaart : onderzoek op kribvakken langs Waal \ PT/Civiele techniek [Artikel]
Havinga, H. \ 1988
help
Variatie en trend van de gehaltes zware metalen op locatie Zeelandbrug : data rapport 2013 [Boek]
Schellekens, T. \ Glorius, S. \ Heuvel-Greve, M. van den \ 2014
Om erosie aan oevers van de Oosterschelde en Westerschelde tegen te gaan, is er in 2008 (pilot) en 2009 (structureel) begonnen om op die locaties waar deze erosie de stabiliteit van de waterkering in gevaar brengt of de reeds bestaande oeverwerken on ...
help
Omschrijving optimalisatie maatregelen Bommelsche gorzen en Ezelsgors [Boek]
Werven, D. van \ 2007
Korte omschrijving van de uit te voeren optimalisatiemaatregelen in de vooroever(verdedigingen) van het Haringvliet en Hollandsch Diep. Er zullen in 2007 maatregelen worden uitgevoerd in twee gorzen in het Haringvliet; de Bommelsche Gorzen (bestaande ...
help
The need for a European research programme for river science and technology (RIST) \ European water pollution control : official publication of the European Water Pollution Association [Artikel]
Moll, J.R. \ White, W.R. \ Havnoe, K. \ 1993
help
AGV-innovatieprijs: vernieuwende concepten en waterprojecten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Eind april zijn de winnaars bekendgemaakt van de AGV Waterinnovatieprijs 2011, een initiatief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In 2011 werden 49 waterprojecten ingezonden, waarbij innovatie centraal stond, verdeeld over vier categorieën: bedrijf ...
help
Stroombeeldonderzoek in kribvakken via remote sensing [Boek]
Haas, A.W. de \ 1988
help
Beplantingen langs waterlopen als beheersmaatregel : hoofdrapport van de Werkgroep Beekbegeleidende Beplantingen [Boek]
Aukes, P. \ Bonnema, F.D. \ Ensing, B. \ Landinrichtingsdienst \ [ca. 1988]
Deze rapportage geeft inzicht in de rol van opgaande oeverbeplantingen in het waterbeheer en geeft een beeld van de ecologische effecten en mogelijkheden bij de toepassing van oeverbeplanting. Het rapport is de neerslag van een inventarisatie van een ...
help
Morfologische aspecten bij het ontwerpen van nevengeulen [Boek]
Schropp, M.H.I. \ 1991
help
Naar een integraal waterbeheer in de polder Mastenbroek [Boek]
Werkgroep Integraal Waterbeheer \ 1992
help
Onderzoek naar uitloging in oppervlaktewater van PAK en koper, chroom, arseen uit geimpregneerd hout [Boek]
Berbee, R.P.M. \ 1989
help
Beekherstel Vledder Aa : de hydraulische gevolgen van beekherstel doorgerekend met het programma ISIS \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Haselen, C.O.G. van \ Lambrechts, A.C.W. \ 1997
help
Inundatie na beekherstel : een beschrijving van de hydrologische gevolgen die op kunnen treden voor en na een beekherstelproject [Studentenverslag]
Haselen, C.O.G. van \ 1996
help
Emissiebepalingen in 45 jaar oude gecreosoteerde grenen palen, afkomstig van een oeverbeschoeiing in de Lemstervaart (Noordoostpolder) [Boek]
Esser, P.M. \ Suitela, W.L.D. \ 1993
Creosoot (conservering van hout) als bron van watervervuiling
help
Nevengeulen en sedimentverdeling [Boek]
Ankum, P. \ Brouwer, R. \ 1993
help
Haalbaarheidsstudie referentie-onderzoek Grensmaas [Boek]
Lambeek, J.J.P. \ Klaassen, G.J. \ 1994
Voor de Grensmaas (de Maas tussen Maastricht en Maasbracht) zijn plannen in ontwikkeling om natuurontwikkeling en grindwinning te combineren. De stroomgeul wordt mogelijk op veel plaatsen langs de Grensmaas verbreed. Mogelijk zal er sediment aan de r ...
help
Rhein-Atlas : Oekologie und Hochwasserschutz = Atlas du Rhin : ecologie et protection contre les inondations = Rijn-atlas : ecologie en bescherming tegen hoogwater [Boek]
Internationale Kommission zum Schutze des Rheins gegen Verunreinigung \ 1998
help
De gevolgen van de Deltawerken voor het milieu \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
Boeije, R.C. \ Westen, C.J. van \ 1988
help
Verkenning bestuurlijk - juridisch instrumentarium bij natuurlijk beheer van watergangen in Gelderland [Boek]
Grijns, L.C. \ Krol, D.M.M. \ Kramer, H.J. \ 1990
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.