Login

Hydrotheek

help
'Water : van de ecologische kant' \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Loeffen, V. \ Tekke, R. \ 1994
help
AGV-innovatieprijs: vernieuwende concepten en waterprojecten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Eind april zijn de winnaars bekendgemaakt van de AGV Waterinnovatieprijs 2011, een initiatief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In 2011 werden 49 waterprojecten ingezonden, waarbij innovatie centraal stond, verdeeld over vier categorieën: bedrijf ...
help
Aanleg en beheer van houtwalbeken : integratie van waterhuishouding en beplanting noodzakelijk \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Bonnema, F. \ Harmsen, C. \ 1988
help
Aanleg en beheer van rivierdijken : terugkeer van soortenrijk grasland door gerichte maatregelen [Boek]
Landbouwuniversiteit Wageningen \ [1996]
help
Aanzet tot beekherstel in Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rooy, P.T.J.C. van \ Paarlberg, A. \ 1991
help
Trajectnota/MER Zandmaas/Maasroute - Basisalternatieven [Boek]
De Maaswerken \ 1999
help
Beekherstel : ervaringen in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buskens, R.F.M. \ 1995
help
Beekherstel Vledder Aa : de hydraulische gevolgen van beekherstel doorgerekend met het programma ISIS \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Haselen, C.O.G. van \ Lambrechts, A.C.W. \ 1997
help
Beekherstel in Nederland : voortmodderen met grondverwerving : een multidisciplinair onderzoek naar beekherstel en grondwerving in Nederland [Proefschrift]
Jasperse, P. \ 1997
help
Beekherstel in Peel en Maasvallei \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hoogveld, J. \ Paarlberg, A. \ 1999
Dit deel van Limburg kenmerkt zich door laaglandbeken ten westen van de Maas en terrasbeken ten oosten van de Maas
help
Beekherstel in de gemeenten Rheden, Renkum en Arnhem : van algemeen beleid naar gedetailleerde maatregelen \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Vilsteren, W.A. van \ Klein, J.J.M. de \ Kwaadsteniet, P.I.M. de \ 1995
help
Beekverbetering in relatie tot natuur- en landschapsbescherming [Boek]
Duin, R.H.A. van \ 1976
help
Begroeiing op vooroeververdedigingen en kribben in het benedenrivierengebied [Boek]
Reitsma, J.M. \ Dulos, A.C. \ 1998
Vegetatiemonitoring van vooroeververdedigingen in het benedenrivierengebied. Met daarnaast aandacht voor de type van begroeiing (diepte beworteling, verhouting, kans op omwaaien, invangen van strooisel) en de mate van vegetaiebeheer
help
Beheer op peil : praktijkrichtlijnen interventieniveaus oevers [Boek]
Ittersum, G. van \ Meekeren, H. van \ Vergeer, G.J.H. \ 1994
help
Beheersplan Middelste Heerdenbeek \ Planvorming en uitvoering in de cultuurtechniek [Hoofdstuk uit boek]
Belle, J. van \ Bouwhuis, J.S. \ Koot, A. \ 1995
help
Beken natuurlijk in beweging : werken aan schoon, slingerend en stromend water [Boek]
Vlies, M. van der \ 1996
help
Beken stromen : leidraad voor ecologisch beekherstel [Boek]
Verdonschot, P. \ Driessen, O. \ Hoek, W. van der \ Klein, J. de \ 1995
help
Beken stromen : leidraad voor juridische aspecten bij beekherstel [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1996
help
Natuurvriendelijke oevers - Belasting en sterkte [Boek]
Bakker, J.J. \ 1999
In dit handboek worden vooral de belasting, de constructieve aspecten en de dimensioneringsfilosofie behandeld. Allereerst worden de hydraulische belastingen op de oever en de specifieke aspecten van verschillende constructies belicht. Vervolgens wor ...
help
Bepaling zware metalen in kreeften op nieuwe vooroevers in de Oosterschelde [Boek]
Tangelder, M. \ Goudswaard, K. \ Es, Y. van \ 2015
Rijkswaterstaat verstevigt de vooroevers van de dijken in de Oosterschelde en Westerschelde en maakt hiervoor gebruik van o.a. staalslakken en breuksteen. Eerder is onderzoek gedaan naar mogelijke effecten van uitloging van zware metalen uit substraa ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.