Login

Hydrotheek

help
De visstand in de Ruiten AA [Boek]
Semmekrot, S. \ 1992
help
De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Congresverslag]
Kraal, H. \ Roos, R. \ Santema, R. \ Mulders, J. \ 1993
help
De sublitorale begroeiing van de geulwand-verdediging bij Bath en in het Zuidergat in de Westerschelde in 1999 [Boek]
Moorsel, G.W.N.M. van \ 2000
Op 17 januari 1995 werd het Verdrag inzake de verruiming van de Westerschelde ondertekend. Daarin werd voorzien in de aanleg van ca. 20 km zogenaamde geulwandverdedigingen teneinde de buitenbochten van de hoofdgeulen van de Westerschelde te bescherme ...
help
Van steenoever tot leefoever in Rotterdam \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hiddema, P.W. \ Leeuwen, J.L.M. van \ Zonneveld, M.F.G. \ Zwakhals, J.W. \ 2014
Meer natuur in de economische slagader van Nederland? Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en Wereld Natuur Fonds gaan ervoor met de 'Groene Poort' langs het Scheur: natuurlijke oevers een handje helpen met geselecteerd, sch ...
help
De sedimenthuishouding van kribvakken langs de Waal : het langjarig gedrag van kribvakstranden, de invloed van scheepsgeïnduceerde waterbeweging en morfologische processen bij hoge en lage afvoeren [Boek]
Brinke, W.B.M. ten \ 2003
help
Een scenariostudie naar de natuurvriendelijke inrichting van de oevers van de IJssel \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
Beekmans, C. \ Lenders, H.J.R. \ Schoof, D.J.W. \ 1992
help
Een rechte beek mag weer krom worden maar niet bij toeval : de nieuwe regulering van de Nederlandse beken \ Blauwe Kamer profiel : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Coops, A. \ 1993
help
Een orienterend ecosysteemonderzoek van de oude beekmeanders van de Bovenmark en Aa of Weerijs ten zuiden van Breda [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1995
help
De ontwikkeling en bescherming van oevers in afgesloten zeearmen : samenvatting van de morfologische en biologische evaluatiestudies in Veerse Meer en Grevelingenmeer [Boek]
Fortuin, A. \ Adriaanse, L. \ Consemulder, J. \ Coossen, J. \ 1989
V66r de afsluiting stonden de schorren, slikken en platen van Veerse Meer en Grevelingenmeer onder invloed van een getijverschil van enkele meters en sterke getijstromen. De hierdoor en door golven veroorzaakte erosie en sedimentatie hielden elkaar m ...
help
Een ontwerp voor een nevengeul in de Stiftse Waard langs de Waal [Boek]
Schropp, M.H.I. \ Bakker, C. \ 1994
help
The need for a European research programme for river science and technology (RIST) \ European water pollution control : official publication of the European Water Pollution Association [Artikel]
Moll, J.R. \ White, W.R. \ Havnoe, K. \ 1993
help
De invloed van wilgen op de bodemligging van kribvakken 1990-1995 [Boek]
Schoor, M. \ Janssen, W. \ Schutte, B. \ 1996
Op drie locaties langs de Waal (Gendt, Druten en Gameren) zijn in april 1990 wilgen in een kribvak aangeplant. De locaties Gendt en Gameren zijn gelegen in een buitenbocht van de rivier en de locatie Druten in recht stuk. Om de ontwikkeling van de bo ...
help
De gevolgen van de Deltawerken voor het milieu \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
Boeije, R.C. \ Westen, C.J. van \ 1988
help
Het effect van vooroeververdediging op bodemorganismen in de Oosterschelde: 2012 : data rapport [Boek]
Brink, A. van den \ Hartog, E. \ Kluijver, M. de \ 2013
De stromingen in de Ooster-en Westerschelde zorgen lokaal voor erosie van oevers en geulwanden. Om dat proces tegen te gaan worden, op die locaties waar deze erosie de stabiliteit van de waterkering in gevaar brengt of de reeds bestaande oeverwerken ...
help
Een duurzaamheidsmodel van biotechnische constructies \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kledynski, Z. \ Kuzniar, P. \ 2002
In het kader van de samenwerking tussen de NVA en haar Poolse zusterorganisatie is afgesproken elkaars artikelen te publiceren. Een eerste Poolse bijdrage. De begrippen veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van een constructie worden bediscussi ...
help
De beschermende werking van oeverplanten [Video]
Waterloopkundig Laboratorium \ [1995]
help
Een bemoedigend begin \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Boedeltje, G. \ Klutman, A.G.M. \ Tukker, W.H. \ 1997
In 1995 zijn langs het hoofdkanaal tussen Zutphen en Enschede de eerste trajecten natuurvriendelijke oevers gereed gekomen
help
Het belang van beekdalen en een herstelbeleid \ De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Parma, S. \ 1993
help
Zonnige zichten over verdwenen rivier : kritiek \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Dooren, N. van \ 2000
Het ontwerp van het Griendpark. De Griend was een grindplaat in de Maas. Na kanalisatie van de Maas ontstond een nieuw lensvormig stuk land. Een herdefiniering van de betekenis van de Maas voor Maastricht
help
Zilte oevers in de Zak van Zuid-Beveland \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Peters, J. \ Twigt, W. \ Goes, R. van der \ 1997
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.