Login

Hydrotheek

help
Oeverontwikkelingen in het Grevelingenmeer over de periode 1990-2001 [Boek]
Nijssen, A. \ 2002
In het kader van de bekkenrapportage Grevelingenmeer worden o.a. de ontwikkelingen van de oevers nader beschouwd. Voor dit werkdocument zijn de oeverontwikkelingen voor de periode 1990-2001 en 1995-2001 bepaald. Deze zijn vergeleken met de overontwik ...
help
Meer dynamiek voor Maas door natuurlijker oevers \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Raaijmakers, R. \ Raadgever, G.T. \ Kruyt, N.M. \ 2012
Bij het ontwerpen van natuurlijker of natuurvriendelijker Maasoevers is het zaak rekening te houden met de functies van de vaarweg en de uiterwaarden. De contractvoorbereiding en het ontwerp, met Systems Engineering als methodiek, zijn in dit project ...
help
Juiste oever maakt waterwonen winstgevend : groen talud of kademuur is belangrijker dan drijvend of niet \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
2011
Waterwonen combineert een bijzonder woonmilieu met klimaatadaptatie. Toch zijn de projecten met volwaardige 'waterwoningen' op één hand te tellen. Gemeenten zijn terughoudend omdat ze denken dat het duur is en te weinig geld oplevert. Uit een analyse ...
help
Natuurvriendelijke oevers. Handreiking [Boek]
Breukelen, S. van \ 2003
Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij naast de waterkerende functie, nadrukkelijk rekening wordt gehouden met natuur en landschap. Daarnaast wordt zo mogelijk ook voldaan aan de eisen die andere functies aan de oever stellen. Dit geldt zowel ...
help
Control of plant species richness and zonation of functional groups along a freshwater flooding gradient \ Oikos : acta oecologica Scandinavica [Artikel]
Lenssen, J.P.M. \ Menting, F.B.J. \ Putten, W.H. van der \ 1999
help
Juiste oever maakt waterwonen winstgevend : groen talud of kademuur is belangrijker dan de keuze voor drijven \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Boer, S. de \ 2011
Waterwoningen komen in Nederland maar langzaam van de grond. DHV heeft drie gerealiseerde waterwoonprojecten geanalyseerd en hieruit blijkt dat de juiste keuzes in het ontwerp de financiële aantrekkelijkheid maken of breken. Vooral de oever is bepale ...
help
Pvc-damwanden van vijftig jaar vertonen weinig verval \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Staal, W. \ 2011
Voor oeverbescherming is pvc geen voor de hand liggend materiaal. Onderzoek in de VS en Nederland toont echter de duurzaamheid aan. Het heeft een levensduur van vijftig jaar en is zeker zes keer te reclycen.
help
Keuzemodel kust- en oeverwerken : een ontwerpondersteunend model voor de beoordeling van effecten op milieu-, kosten- en LNC-aspecten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2002
Door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde is een Keuzemodel Kust- en Oeverwerken ontwikkeld. Het richt zich op waterbouwkundige constructies langs en in zee, meren, rivieren en kanalen en op de fase waarin het geometrisch dwarsprofiel wordt vastgesteld e ...
help
WikiLeaks: de geïnformeerde burger beslist mee : Ingezonden \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
Bergen, T. van \ 2011
Julian Assange en zijn WikiLeaks laten zien dat de burger wil weten wat de overheid weet. En dus op gelijke voet wil kunnen meepraten en meebeslissen. De inrichting van het nieuwe Nederland, een Nederland omgeven door een stijgende zeespiegel, met ve ...
help
Geotextiel zorgt voor natuurvriendelijke oeverbescherming \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Visser, J.W. \ Rullens, R.C.J.M. \ 2012
Anderhalf jaar na aanleg zijn de oevers van het Friese water de Tjonger weelderig begroeid. Geotextiele elementen werden aangebracht om de oevers te beschermen tegen erosie. De keuze viel op een geotextiel met geïntegreerd ballastgewicht.
help
Bodem- en oeverbescherming met GC’s Pilotproject “Taludbescherming” [Boek]
Boskma, L. \ 2011
Met een mat van GC’s (Ground Consolidators) wordt waterstroming geremd en zand vastgehouden. Dit biedt allerlei mogelijkheden voor de waterbouw. GC blijkt voor bodem- en oeverbescherming een interessante innovatie. Een talud kan beschermd worden tege ...
help
Procedure regelt omgang met oude oeverbestortingen : stroomschema als handig hulpmiddel [dossier Waterbouwkunde] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Strolenberg, S.W.M. \ Scheffer, F.N. \ Grinsven, W.G.M.A. van \ 2012
Het materiaal van oude oeverbestortingen is soms opnieuw te gebruiken. Ze moeten dan onder andere wel voldoen aan de samenstellings- en emissie-eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. Voor de omgang van risicovolle oeverbestortingen heeft Rijkswatersta ...
help
Stedenbouwkundigen en ecologen zoeken naar compromis voor singels in Rotterdam [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard legt tot 2010 jaarlijks tien tot 15 kilometer natuurvriendelijke oevers aan, ook langs singels. Op sommige plekken, zoals de kop van de Bergsingel in Rotterdam, zijn de beschoeiingen helemaal v ...
help
Beheersvisie Kievitsbloemterreinen [Boek]
Staatsbosbeheer \ Provincie Overijssel \ 1984
Een natuurmonument "de kievitsbloemterreinen" maakt deel uit van de oostelijke uiterwaarden van het Zwarte water en de Overijsselsche Vecht tussen Basselt en Zwolle. Bij beschikking d.d. 01-02-1977 en 09-04-1980 werden de Kievitsbloemterreinen onder ...
help
Analyse macrofaunamonsters Everdingen en Steenwaard, voorjaar 2006 [Boek]
Duijts, O.W.M. \ Nieuwenhuijzen, A.J.L. van \ Wolters, G. \ 2006
Dit macrofauna-onderzoek werd uitgevoerd ten behoeve van het project natuurvriendelijke oevers Everdingen en Steenwaard. De soortensamenstelling en de aantallen macrofauna zijn voor 12 monsters bepaald
help
Analyse macrofaunamonsters Everdingen en Steenwaard, najaar 2008 [Boek]
Nieuwenhuijzen, A.J.L. van \ Wolters, G. \ 2009
Dit macrofauna-onderzoek werd uitgevoerd ten behoeve van het project natuurvriendelijke oevers Everdingen en Steenwaard. De soortensamenstelling en de aantallen macrofauna zijn voor 8 monsters bepaald
help
De oevervegetaties van het Veersemeer en de Grevelingen en de effecten van oeverbescherming [Boek]
Fortuin, A.W. \ Adriaanse, L.A. \ 1989
Als onderdeel van het onderzoeksprojekt OEVERS van Rijkswaterstaat naar de invloed van oeverbeschermingsmaatregelen op de ontwikkeling van de oevers van afgesloten zeearmen is de vegetatie op een aantal plaatsen langs de oevers van het Veersemeer en ...
help
Advies oeververdedigingen Beninger Slikken [Boek]
Visser, C.A \ Adriaanse, L.A. \ Lindenberg, P.F. \ 1984
De Beninger Slikken vormen een belangrijk natuurgebied in het Haringvliet. In 1985 zal de eroderende oever van dit gebied van een verdediging worden voorzien. De hoofdafdeling Milieu en Inrichting van de Deltadienst is als adviseur betrokken bij de v ...
help
Cultuuroevers -oevers van betekenis [Boek]
Kwaadsteniet, P. de \ 2010
Cultuuroevers zijn geen nieuwe vorm van oeverinrichting, maar zijn een concept voor omgang met cultuurhistorie. Door al vroeg in het planproces ook de cultuurhistorie te betrekken bij de ontwerpvraag, worden meerdere doelen gediend. Het eigene van de ...
help
Tien jaar natuurvriendelijke oevers en wat is nu het resultaat? [Boek]
Besterman, B. \ Soesbergen, M. \ Rijkswaterstaat \ 2001
Gaandeweg constateerde Rijkswaterstaat nadelige effecten van de waterwegen. De kanalen doorsnijden natuurgebieden en de verdedigde oevers verloren hun functie voor de natuur. Er ontstond nieuw beleid met als motto 'natuur herstellen'. Een onderdeel v ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.