Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Keuzemodel kust- en oeverwerken : een ontwerpondersteunend model voor de beoordeling van effecten op milieu-, kosten- en LNC-aspecten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2002
Door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde is een Keuzemodel Kust- en Oeverwerken ontwikkeld. Het richt zich op waterbouwkundige constructies langs en in zee, meren, rivieren en kanalen en op de fase waarin het geometrisch dwarsprofiel wordt vastgesteld e ...
help
Beter én goedkoper : duurzame en natuurvriendelijke oevers : thema Oevers en oeverbescherming \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2010
Waterschap Zuiderzeeland vervangt sinds 1995 de beschoeide oevers door duurzame oevers. Twee waterschappers, een natuurbeheerder en een boer bespreken de nieuwe oevers en zien toch vooral voordelen.
help
De rijke woordenschat van de rivierwerker \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2009
De rivierwerker zorgt ervoor dat de watergangen goed onderhouden blijven. Hij leeft met zijn hart dicht bij de natuur. Een dagje op stap met Toon Bouwmans van waterschap De Dommel
help
Ecologie belangrijk voor de kwaliteit : natuurvriendelijke oevers \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Huizenga, H. \ 2008
Duizenden kilometers sloten, kanalen en bekeken gaan op de schop. Ze krijgen natuurvriendelijker oevers. Juist planten kunnen veel verontreiniging wegvangen. Voor verbetering van de waterkwaliteit is herstel van het ecologisch systeem nodig. En dat m ...
help
Succesvolle wapens tegen zwerfvuil : schone Maas voorbeeld voor heel Nederland : thema waterkwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Heel, R. van \ 2014
In Limburg is een uniek samenwerkingsverband ontstaan voor de aanpak van zwerfvuil langst de Maas. Waterschap Roer en Overmaas werkt structureel samen met andere overheden, terreinbeheerders en maatschappelijke- en onderwijsorganisaties om zwerfvuil ...
help
Waterbodemsanering op maat \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Leussen, D. van \ 2001
Sanering van de ernstige verontreinigde (kwik, PCB's) waterbodem en de oever van de Geelmolensebeek in Vaassen door het waterschap Veluwe. Deze beek heeft een belangrijke natuurfunctie. Verslag van een sanering op maat
help
Slootschoningsmateriaal verwerken in een natuurvriendelijke oever \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2001
In een proefproject langs de Verlengde Breevaart (Reeuwijk, Zuid-Holland) is zaden- en wortelrijke bagger uit de najaarsschouw gebruikt als bouwmateriaal voor een natuurvriendelijke oever. Een evaluatie na twee jaar
help
De kust als ordenend principe? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Heldens, W.G.M. \ 1999
Over het huidige en in ontwikkeling zijnde beleid m.b.t. bouwen aan de zandige Noordzeekust. Enerzijds zijn de veiligheidsbelangen gebaat bij de mogelijkheid van een flexibel en dynamisch kustbeheer, anderzijds zijn er maatschappelijke en economische ...
help
Toepassing van natuurlijke geotextielen in beekdalen onderzocht \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Gosselink, R. \ Dam, J. van \ Klompenburg, J. van \ 2000
Biologisch afbreekbare (natuurlijke) geotextielen gemaakt uit plantaardige vezelgrondstoffen zijn interessant voor het tegengaan van erosie bij de inrichting van natuurvriendelijke oevers en bieden voordelen boven synthetische geotextielen (vegetatie ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.