Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Meer dynamiek voor Maas door natuurlijker oevers \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Raaijmakers, R. \ Raadgever, G.T. \ Kruyt, N.M. \ 2012
Bij het ontwerpen van natuurlijker of natuurvriendelijker Maasoevers is het zaak rekening te houden met de functies van de vaarweg en de uiterwaarden. De contractvoorbereiding en het ontwerp, met Systems Engineering als methodiek, zijn in dit project ...
help
Juiste oever maakt waterwonen winstgevend : groen talud of kademuur is belangrijker dan drijvend of niet \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
2011
Waterwonen combineert een bijzonder woonmilieu met klimaatadaptatie. Toch zijn de projecten met volwaardige 'waterwoningen' op één hand te tellen. Gemeenten zijn terughoudend omdat ze denken dat het duur is en te weinig geld oplevert. Uit een analyse ...
help
Control of plant species richness and zonation of functional groups along a freshwater flooding gradient \ Oikos : acta oecologica Scandinavica [Artikel]
Lenssen, J.P.M. \ Menting, F.B.J. \ Putten, W.H. van der \ 1999
help
Juiste oever maakt waterwonen winstgevend : groen talud of kademuur is belangrijker dan de keuze voor drijven \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Boer, S. de \ 2011
Waterwoningen komen in Nederland maar langzaam van de grond. DHV heeft drie gerealiseerde waterwoonprojecten geanalyseerd en hieruit blijkt dat de juiste keuzes in het ontwerp de financiële aantrekkelijkheid maken of breken. Vooral de oever is bepale ...
help
Pvc-damwanden van vijftig jaar vertonen weinig verval \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Staal, W. \ 2011
Voor oeverbescherming is pvc geen voor de hand liggend materiaal. Onderzoek in de VS en Nederland toont echter de duurzaamheid aan. Het heeft een levensduur van vijftig jaar en is zeker zes keer te reclycen.
help
Keuzemodel kust- en oeverwerken : een ontwerpondersteunend model voor de beoordeling van effecten op milieu-, kosten- en LNC-aspecten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2002
Door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde is een Keuzemodel Kust- en Oeverwerken ontwikkeld. Het richt zich op waterbouwkundige constructies langs en in zee, meren, rivieren en kanalen en op de fase waarin het geometrisch dwarsprofiel wordt vastgesteld e ...
help
WikiLeaks: de geïnformeerde burger beslist mee : Ingezonden \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
Bergen, T. van \ 2011
Julian Assange en zijn WikiLeaks laten zien dat de burger wil weten wat de overheid weet. En dus op gelijke voet wil kunnen meepraten en meebeslissen. De inrichting van het nieuwe Nederland, een Nederland omgeven door een stijgende zeespiegel, met ve ...
help
Geotextiel zorgt voor natuurvriendelijke oeverbescherming \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Visser, J.W. \ Rullens, R.C.J.M. \ 2012
Anderhalf jaar na aanleg zijn de oevers van het Friese water de Tjonger weelderig begroeid. Geotextiele elementen werden aangebracht om de oevers te beschermen tegen erosie. De keuze viel op een geotextiel met geïntegreerd ballastgewicht.
help
Procedure regelt omgang met oude oeverbestortingen : stroomschema als handig hulpmiddel [dossier Waterbouwkunde] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Strolenberg, S.W.M. \ Scheffer, F.N. \ Grinsven, W.G.M.A. van \ 2012
Het materiaal van oude oeverbestortingen is soms opnieuw te gebruiken. Ze moeten dan onder andere wel voldoen aan de samenstellings- en emissie-eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. Voor de omgang van risicovolle oeverbestortingen heeft Rijkswatersta ...
help
Stedenbouwkundigen en ecologen zoeken naar compromis voor singels in Rotterdam [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard legt tot 2010 jaarlijks tien tot 15 kilometer natuurvriendelijke oevers aan, ook langs singels. Op sommige plekken, zoals de kop van de Bergsingel in Rotterdam, zijn de beschoeiingen helemaal v ...
help
Van zomerklusje tot blikvanger : restaurant Open \ Waterwonen [Artikel]
Engel, R. \ 2008
Op de voormalige Spoorbrug 19s aan het Westerdoksplein in Amsterdam is een cafe-restaurant gebouwd. Dat is technisch niet zo bijzonder, vertelt architect Pi de Bruijn. Het is volgens hem echter een mooi voorbeeld van de stapsgewijze herontwikkeling v ...
help
Achteroevers voor vissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Doef, R. \ Ek, R. van \ 2012
Het door Rijkswaterstaat en Deltares ontwikkelde achteroeverconcept brengt het water naar binnen. Hierdoor ontstaan unieke kansen voor ecologie en recreatie.
help
Oevers voor vissen : evaluatie natuurvriendelijke oevers langs kanalen en boezemwateren \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Kinderen, J. de \ Emmerik, W. van \ 2012
Natuurvriendelijke oevers vervullen als paai- en opgroeigebied een belangrijke rol voor vissen. Dit blijkt uit een onderzoek dat in 2000 plaatsvond en in 2011 werd herhaald. Essentieel daarbij is wel dat natuurvriendelijke oevers goed worden onderhou ...
help
Natuurvriendelijke oevers in Purmerend \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vermeer, K. \ Zierfuss, S. \ Verhagen, D. \ Ruijter-ter Stege, J. de \ 2011
De verwachtingen van natuurvriendelijke oevers zijn in Nederland hoog. Tot en met 2015 leggen de waterschappen er bijna 2.500 kilometer van aan. Ze moeten de ecologische kwaliteit van de wateren mee helpen verbeteren. Een groot deel van de oevers lig ...
help
Beter én goedkoper : duurzame en natuurvriendelijke oevers : thema Oevers en oeverbescherming \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2010
Waterschap Zuiderzeeland vervangt sinds 1995 de beschoeide oevers door duurzame oevers. Twee waterschappers, een natuurbeheerder en een boer bespreken de nieuwe oevers en zien toch vooral voordelen.
help
De elzenvlieg, een mooie 'Gothic fly' : aan de waterkant \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Zonderwijk, M. \ 2009
De elzenvlieg is zwart en staat te boek als een slome vlieger. De volwassen dieren leven slechts enkele dagen en belanden doorgaans in de bek van een vis. In het voorjaar zijn ze langs vrijwel alle begroeide oevers van sloten en beken waar te nemen. ...
help
Uniforme methode voor normeren voorlandkeringen [waterhuishouding & waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kuijper, B. \ Kolen, B. \ Hofman, P.J. \ 2012
Een nieuwe methode voor het normeren van voorlandkeringen (keringen voor buitendijkse gebieden) gaat uit van de overstromingskans. Dit geeft meer inzicht in het werkelijke veiligheidsniveau. De richtlijn is toegepast bij een pilotstudie voor de polde ...
help
Grensmaas, klimaatbuffer avant lá lettre [thema klimaatbuffers] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Meertens, M.H. \ 2013
De Maas is een regenrivier die razendsnel kan stijgen en flinke wateroverlast veroorzaken. Een aanzienlijk deel van dat water is afkomstig uit de Ardennen. De provincie Limburg die deze vloedgolf in Nederland opvangt, werkte na de grote overstrominge ...
help
De Hollandse IJssel in de rampnacht: de twee gebroeders en de verwarring \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Buuren, M. van \ Tilstra, M. \ Bos, M. \ 2011
Iedereen kent de rampnacht van februari 1953: noordwesterstorm met tegelijkertijd springtij die het water met enorme kracht opstuwen. Dijken breken door op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden en in West-Brabant. Niet iedereen weet, dat het nòg erger ...
help
Beleid en uitvoering bij beheer vaarwegen botsen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Dekker, S. \ 2010
Grotere binnenvaartschepen leiden tot een zwaardere belasting van bodems en oevers van de vaarwegen. Dit onderstreept de urgentie van effectief beheer en onderhoud ervan. Een nieuw beheerinstrument wil de huidige spannning tussen beleid en uitvoering ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.