Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Natuurvriendelijke oevers. Handreiking [Boek]
Breukelen, S. van \ 2003
Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij naast de waterkerende functie, nadrukkelijk rekening wordt gehouden met natuur en landschap. Daarnaast wordt zo mogelijk ook voldaan aan de eisen die andere functies aan de oever stellen. Dit geldt zowel ...
help
Technische en ecologische eisen ten behoeve van het design & construct-contract van de verbreding langs de Twentekanalen voor het onderdeel natuurvriendelijke oevers [Boek]
Bakker, J.J. \ Duijn, P. \ 2003
Technische en ecologische eisen zijn geformuleerd voor oevers, die in 3 soorten zijn verdeeld: oeverstroken, geïsoleerde poelen en zwaaikom. Hierbij is sprake van verschillende niveaus van eisen, in afnemende mate van vrijheid voor de opdrachtnemer: ...
help
De macrofaunasamenstelling van traditionele- en natuurvriendelijke oevers in rijkswateren : wat is het verschil? [Boek]
Rozier, W. \ 2003
Voor het project 10 jaar natuurvriendelijke oevers (nvo's), dat in 1999 bij Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW), Rijkswaterstaat is gestart, zijn verschillende inrichtingsmaatregelen die in de Rijkswateren zijn uitgevoerd, geëvalueerd. Tijdens deze e ...
help
Verkennende studie vooroevers : het functioneren van vooroeververdedigingen bij een ander beheer van de Haringvlietsluizen [Boek]
Gelder, A. de \ Haye, M. de la \ Stam, J.M.T. \ 2003
Na de afdamming van het Haringvliet in 1970 en het daardoor grotendeels wegvallen van de getijdenwerking, is sterke oevererosie langs vooral Haringvliet, Hollandsch Diep en in de Biesbosch ontstaan. Om dit te stoppen zijn vele kilometers vooroeverver ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.