Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Van zomerklusje tot blikvanger : restaurant Open \ Waterwonen [Artikel]
Engel, R. \ 2008
Op de voormalige Spoorbrug 19s aan het Westerdoksplein in Amsterdam is een cafe-restaurant gebouwd. Dat is technisch niet zo bijzonder, vertelt architect Pi de Bruijn. Het is volgens hem echter een mooi voorbeeld van de stapsgewijze herontwikkeling v ...
help
Vegetatieontwikkeling op de gebruikte vegetatiematten in de natuurprojecten Amstelmeer, Moeraseiland + westelijke natuuroevers : bestek IW plannen PP no 2006-001, van het Hoogheemraadschap Holllands Noorderkwartier [Boek]
Huiskes, H.P.J. \ Haveman, R. \ Slim, P.A. \ 2008
Dit rapport is een verslag van een veldonderzoek naar de oeverplanten op voorgegroeide kokosfiltermatten, in 2007 toegepast in het natuurproject Amstelmeer, Moeraseiland en Westelijke natuuroevers. Er wordt een vergelijking gemaakt van de uitvoering ...
help
Samen voor natuurvriendelijke oevers : leerervaringen en stappenplan [Boek]
2008
Weergave van de leerervaringen en een hieruit voortkomend stappenplan voor het realiseren van natuurvriendelijke oevers. De nadruk hierbij ligt op het proces en de communicatie die hiervoor nodig zijn. Dat betekent dat er veel aandacht is voor het vo ...
help
Ecologie belangrijk voor de kwaliteit : natuurvriendelijke oevers \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Huizenga, H. \ 2008
Duizenden kilometers sloten, kanalen en bekeken gaan op de schop. Ze krijgen natuurvriendelijker oevers. Juist planten kunnen veel verontreiniging wegvangen. Voor verbetering van de waterkwaliteit is herstel van het ecologisch systeem nodig. En dat m ...
help
Oeverbemonstering IJsselmeer - Markermeer : pilot 2007 [Boek]
Keeken, O. van \ Barneveld, E. van \ Leijzer, T. \ Jansen, H. \ Boois, I. de \ Leeuw, J. de \ 2008
In 2007 is een pilot-project gestart dat loopt tot 2008, waarbij de oevers langs het IJsselmeer en het Markermeer bemonsterd worden op de samenstelling van de visstand
help
Evaluatie van het beheerplan natuurvriendelijke oevers in Midden-Delfland [Boek]
Terwan, P. \ 2008
In het kader van de Reconstructie zijn er in Midden-Delfland 50 km natuurvriendelijke oevers aangelegd. Omdat het beheerplan in 2008 afloopt en de onderhoudsafspraken moeten worden vernieuwd, heeft Delfland het onderhoud van de oevers laten evalueren ...
help
Vismonitoring natuur(vriende)lijke oevers Maas [Boek]
Spierts, I. \ 2008
In opdracht van Rijkswaterstaat Limburg is de visstand bij een aantal natuurvriendelijke oevers in het voor- en najaar in de Maas, onderzocht. De ontwikkeling van de visstand in de komende 10 jaar moet duidelijkheid geven of de kwaliteitseisen, die v ...
help
Vegetatieontwikkeling en -structuur in representatieve proefvlakken van oevers van de Friese boezem : Monitoring oevervegetatie 2002 t/m 2006 [Boek]
Thannhauser, M. \ Claassen, T. \ 2008
Al tientallen jaren wordt geconstateerd dat de vegetatie van de oevers van de Friese boezemmeren afneemt. In 1978 is er een oeverinventarisatie uitgevoerd, waarbij de oevers een mate van kwetsbaarheid toegekend kregen. De vraag is echter gebleven of ...
help
Voorbeeldenboek natuurvriendelijke oevers en waterberging [Boek]
Waterschap Hollandse Delta \ 2008
Een presentatie aan voorbeelden van projecten voor natuurvriendelijke oevers en waterbergingsgebieden, die in het verleden gerealiseerd zijn. Het voorbeeldenboek geeft geen volledig en uitputtend overzicht van de gerealiseerde projecten, maar bevat e ...
help
RIVM helpt Jordanië met kennis over microbiële verwijdering door oeverfiltratie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berg, H. van den \ Schijven, J. \ Saadoun, I. \ Ababneh, Q. \ 2008
Het NATO Science for Peace-project 'Riverbank filtration in Jordanië behandelt oeverfiltratie in Jordanië als een potentiëel effectieve en goedkope technologie voor de productie van water voor irrigatie, industriële toepassing en als voorbehandeling ...
help
Oeverplan Purmerend [Boek]
Nelen & Schuurmans \ 2008
In dit oeverplan zijn de ambities uit een eerder waterplan per wijk uitgewerkt in een concreet maatregelenprogramma tot 2015. Het oeverplan is daarmee één van de deelplannen, waarin de ambities uit het waterplan worden uitgewerkt. Het plan eindigt me ...
help
Werken aan de waterkant : praktijkgids voor watergebonden natuur [Boek]
Norro, P. \ 2008
Vaak vergeten we, dat water (stilstaand of stromend) ook een ‘biotoop’ is, dat er vissen in zwemmen, dat er water- en oeverplanten bestaan, libellen en amfibieën. Water is leven. Daarom bundelde het provinciebestuur alle mogelijke natuurvriendelijke ...
help
Rijn-Oost en Rijn-Midden zetten stap op weg naar realisatie KRW-doelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2008
De deelstroomgebieden Rijn-Oost en Rijn-Midden hebben beide een stap gezet op weg naar de realisatie van de KRW-doelen en verbetering van de waterveiligheid. In Rijn-Oost hebben de 63 verschillende overheden die zich met water bezighouden op 10 maart ...
help
Wie betaalt natuurvriendelijke inrichting en onderhoud van sloten, vaarten en kanalen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bondt, J. de \ Broodbakker, N. \ 2008
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft een voorstel klaar liggen voor agrariërs, overheden en terrein- en wegbeheerders in haar beheergebied voor een natuurvriendelijke inrichting en natuurvriendelijk onderhoud van oevers langs sloten, v ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.