Login

Hydrotheek

help
Broedende water- en moerasvogels rondom IJmeer en zuidelijk Markermeer : beschrijving van de situatie in de jaren 1987 - 1994 [Boek]
Platteeuw, M. \ 1996
help
Zoutdynamiek in de bodem langs de oevers van het Volkerak - Zoommeer [Boek]
Slager, H. \ Groen, K.P. \ 1995
help
Vooroevers Houtribdijk: toestand ecologie en waterkwaliteit 2006 : inventarisatie van waterplanten, watervogels, driehoeksmosselen, fysische en chemische parameters [Boek]
Noordhuis, R. \ Schie, J. van \ 2007
In 1992 is Rijkswaterstaat IJsselmeergebied begonnen met de aanleg van vooroevers in de vorm van boogvormige dammen langs de Houtribdijk ten noorden van Trintelhaven. Doelstelling van deze vooroevers is om de dijk te beschermen tegen golfslag en ijsg ...
help
Hoe creeer je het best een moeras? : natuurontwikkelingsproject Abbert II in Drontermeer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Beens, K. \ Remmelzwaal, A.J. \ Verheule, R.S. \ 1997
Om een zo groot mogelijke oeverzone te creeren, werden circa 100 kleine eilandjes van zand aangelegd. Nauwgezette monitoring moet duidelijk maken of het allemaal werkelijk zo werkt als men vooraf heeft bedacht
help
Baggerspeciebergingslocatie Ketelmeergebied : inrichting vooroevers [Boek]
Maris, C. \ Hartman, W.P. \ 1995
De baggerspeciebergingslocatie in de vorm van een eiland is in het midden van het Ketel-meer gesitueerd. De resultaten van de ontwerpactiviteiten ten aanzien van de inrichting van de vooroevers zijn vastgelegd in deze ontwerpnota, waarin - naast de t ...
help
Het onderzoek naar de abiotische situatie op de oevergebieden in het Krammer - Volkerak en het Zoommeer in 1989 [Boek]
Slager, H. \ 1990
help
Terugkeer van de zwarte populier op de oevers van de rijntakken \ De levende natuur [Artikel]
Lauwaars, S.G. \ Vosman, B. \ Coops, H. \ 2000
Door de natuurontwikkeling op rivieroevers zijn er nieuwe kansen voor ooibossen en daarmee voor de zwarte populier gecreeerd. Langs de Rijn en de Waal is het verloop van de herkolonisatie onderzocht
help
De oevergebieden van het Volkerak - Zoommeer : ontwikkeling van het abiotisch milieu en vegetatie sinds 1987 [Boek]
Rooij, S.A.M. van \ Groen, K.P. \ Roeling, Y.J.B. \ 1996
In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek dat door de Rijkswaterstaat is uitgevoerd aan bodem, hydrologie, ontzilting en vegetatie in de oevergebieden van het Volkerak-Zoommeer, in de periode van 1987-1995. Hierbij wordt de relatie gelegd ...
help
Literatuuronderzoek naar de invloed van het zoutgehalte in de bodem op de ontwikkeling van helofyten [Boek]
Heerdt, G.N.J. ter \ 1995
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.