Login

Hydrotheek

help
Pvc-damwanden van vijftig jaar vertonen weinig verval \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Staal, W. \ 2011
Voor oeverbescherming is pvc geen voor de hand liggend materiaal. Onderzoek in de VS en Nederland toont echter de duurzaamheid aan. Het heeft een levensduur van vijftig jaar en is zeker zes keer te reclycen.
help
Bodem- en oeverbescherming met GC’s Pilotproject “Taludbescherming” [Boek]
Boskma, L. \ 2011
Met een mat van GC’s (Ground Consolidators) wordt waterstroming geremd en zand vastgehouden. Dit biedt allerlei mogelijkheden voor de waterbouw. GC blijkt voor bodem- en oeverbescherming een interessante innovatie. Een talud kan beschermd worden tege ...
help
De Hollandse IJssel in de rampnacht: de twee gebroeders en de verwarring \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Buuren, M. van \ Tilstra, M. \ Bos, M. \ 2011
Iedereen kent de rampnacht van februari 1953: noordwesterstorm met tegelijkertijd springtij die het water met enorme kracht opstuwen. Dijken breken door op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden en in West-Brabant. Niet iedereen weet, dat het nòg erger ...
help
Proef met versterkt sediment als bodemverbetering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Velde, J.L. van de \ Vastenburg, E.W. \ Hamer, D.A. den \ Provoost, Y.M. \ 2013
Versterkt sediment is een innovatieve, op locatie maakbare bouwstof, die kan worden toegepast in waterkeringen, wegen, oever- en onderwaterbodemconstructies. Deze bouwstof wordt gemaakt uit gebaggerd sediment. Om de toepasbaarheid ervan als bodemverb ...
help
Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Plaspoel- en Schaapweipolder [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [ca. 1978]
In het kader van het systematisch kade-onderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkade van de Plaspoel - en Schaapweipolder. Deze polder behoort tot het Hoogheemraadschap van Delfland en ligt in de Provincie Zuid-Holland. De ...
help
Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Watergraafsmeer [Boek]
[1973]
In het kader van systematisch kade-onderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkade rond de Watergraafsmeer. Deze polder ligt in de gemeente Amsterdam en behoort tot het boezemgebied van Amstelland. Een verkenning is uitgevoe ...
help
Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Hoge Broekpolder [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [ca. 1978]
In het kader van het systematisch kadeonderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkaden van de Hoge Broekpolder. Deze polder behoort tot het Hoogheemraadschap van Delfland en ligt in de Provincie Zuid-Holland. De kaden besche ...
help
Hollands Noorderkwartier onderzoekt alternatief Markermeerdijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2010
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onderzoekt de mogelijkheid de Markermeerdijk te versterken door middel van een oeverdijk. Deze variant is mogelijk goedkoper dan de andere buitendijkse varianten die nu worden onderzocht voor het traject Hoo ...
help
Verbetering van de dijken langs het IJsselpand van het Twenthe-kanaal [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1975
Het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen heeft meegewerkt aan het tot stand komen van de verbeteringsplannen van de dijken langs het IJsselpand van het Twentekanaal. Deze nota geeft een samenvattend verslag van het verrichte onderzoek aan het uiteind ...
help
Geo-elektrisch onderzoek in het dijkvak van de Maas bij Appeltern (km 189.650 tot 189.850) [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [ca. 1975]
In verband met de beoordeling van het plan tot verlaging van de uiterwaard aan de rechter Maasoever tussen km 189.605 en km 189.850 te Appeltern, is door het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen een geo-elektrisch onderzoek uitgevoerd. Het doel van d ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.