Login

Hydrotheek

help
Effect van gecreosoteerde beschoeiing op de waterkwaliteit en waterbodemkwaliteit [Boek]
Wee, P.J. van der \ 2001
help
Proef met versterkt sediment als bodemverbetering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Velde, J.L. van de \ Vastenburg, E.W. \ Hamer, D.A. den \ Provoost, Y.M. \ 2013
Versterkt sediment is een innovatieve, op locatie maakbare bouwstof, die kan worden toegepast in waterkeringen, wegen, oever- en onderwaterbodemconstructies. Deze bouwstof wordt gemaakt uit gebaggerd sediment. Om de toepasbaarheid ervan als bodemverb ...
help
Baggeren kan veiligheid boezemkade bedreigen : inzicht in ondergrondgegevens voorkomt problemen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zwang, L.W.A. \ Berbee, B.M. \ 2011
Bij waterbodemsaneringen of baggerwerkzaamheden in boezemwateren kan schade optreden aan de oevers. Goed inzicht in de bodemopbouw is van belang, omdat samenstelliing en dikte van de grondlagen in de kade en boezembodem altijd een rol spelen bij besc ...
help
Waterbodemsanering op maat \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Leussen, D. van \ 2001
Sanering van de ernstige verontreinigde (kwik, PCB's) waterbodem en de oever van de Geelmolensebeek in Vaassen door het waterschap Veluwe. Deze beek heeft een belangrijke natuurfunctie. Verslag van een sanering op maat
help
Zoutdynamiek in de bodem langs de oevers van het Volkerak - Zoommeer [Boek]
Slager, H. \ Groen, K.P. \ 1995
help
Baggerspeciebergingslocatie Ketelmeergebied : inrichting vooroevers [Boek]
Maris, C. \ Hartman, W.P. \ 1995
De baggerspeciebergingslocatie in de vorm van een eiland is in het midden van het Ketel-meer gesitueerd. De resultaten van de ontwerpactiviteiten ten aanzien van de inrichting van de vooroevers zijn vastgelegd in deze ontwerpnota, waarin - naast de t ...
help
Generation and transport of subaqueous fluid mud layers [Studentenverslag]
Kessel, T. van \ 1997
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.