Login

Hydrotheek

help
Onderhoud stormvloedkeringen : overdracht van verantwoordelijkheden : thema Duurzaam beheer en onderhoud \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Zoelen, R. van \ Mangert, E. \ Ven, F. van de \ Kousoureta, R. \ 2014
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid heeft het onderhoud van 3 stormvloedkeringen voor 10 jaar aan BAM in opdracht gegeven, met de optie om dit 3 keer met een jaar te verlengen. Het beheer van de kering is gebaseerd op een faalkans van maximaal 1 op 1 ...
help
Apeldoorn is om: methodisch onderhoud minigemalen loont \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Petersen, C. \ Knevel, J. \ Jong, J. de \ 2012
Een goede methodiek voorkomt fouten in (onderhouds)werkzaamheden. Het verscherpen van toezicht zorgt voor een verbetering, weet gemeente Apeldoorn die enige tijd geleden 800 minigemalen liet inspecteren en onderhouden. Het was voor het eerst dat die ...
help
Aandacht voor cultuurhistorische waarde oude stuwen en sluizen neemt toe : vierde Nationale Sluizendag \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2010
Op donderdag 23 september vond bij Waterschap Rivierenland in Tiel voor de vierde keer de Nationale Sluizendag plaats, georganiseerd door de stichting Historische Stuwen en Sluizen Nederland (HSSN) en STOWA. Uit de grote opkomst bleek dat de aandacht ...
help
Nieuwe NEN voer voor discussie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schilperoord, P. \ 2009
Medio 2010 brengt het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) een nieuwe standaard uit voor conditietmeting van infrastructurele installaties. De NEN 2767 voor de bouwindustrie werd daarvoor doorontwikkeld voor toepassing op infrastructuur en moet ee ...
help
Klepstuwen vergen weinig onderhoud : twee controles per jaar : thema Bruggen, stuwen, sluizen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2010
Waterschap Zuiderzeeland heeft de afgelopen jaren in Flevoland de nodige stuwen vervangen en bijgeplaatst. De nieuwe automatisch beweegbare waterwerken zijn niet alleen optimaal in staat om wateroverlast in het beheersgebied te voorkomen, ze vergen b ...
help
'Onderhoud is meer dan alleen sleutelen' \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Boele, P. \ 2007
Binnen de directie Zuiveringsbeheer van waterschap Hollandse Delta wordt de onderhoudsaanpak 'Onderhoud op basis van risico' gevolgd. Met deze aanpak benadrukt het waterschap dat onderhoud wordt gezien als een belangrijk geïntegreerd procesonderdeel. ...
help
Het Actieteam Onderhoudsmanagement [thema: Beheer en onderhoud] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ilsink, M. \ Strikwerda, H. \ 2008
In dit artikel worden de activiteiten van het Actieteam Onderhoudsmanagement beschreven. Ingegaan wordt op de ontstaansgeschiedenis, de structuur en werkwijze van het actieteam en er wordt een beknopt overzicht gegeven van de onderwerpen die door de ...
help
Veel beheerders bij gemeentes lopen onbewust groot risico \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Teunissen, H. \ 2013
Je komt ze in elke gemeente tegen: riool- en minigemalen. In Nederland staan ongeveer 200.000 minigemalen en 100.000 rioolgemalen. Allemaal zijn ze voorzien van een besturingskast met elektrische schakelapparatuur. Als gemeente ben je eigenaar van de ...
help
Droge voeten in het noorden : R.J. Cleveringsluizen : thema Bruggen, stuwen, sluizen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2010
Pakweg 100 tot 150 liter vet smeert Jacobus Mollema samen met vier collega's van het waterschap Noorderzijlvest per jaar weg op de bewegende delen van de R.J. Cleveringsluizen bij Lauwersoog. Onderhoudsmonteur/machinist Mollema is daarmee één van de ...
help
APK-keuring voor rioolgemalen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Teunissen, H. \ Knevel, J. \ 2011
Vanaf nu kan onderhoud aan pompgemalen veel effectiever uitgevoerd worden, dankzij de KIWA BRL-K 14020/01. Veel werkzaamheden in de rioleringssector worden nog vaak uitgevoerd zonder dat daar een controle op gehouden wordt. Zo ook bij preventief en c ...
help
Meerjarenonderhoudsplan awzi NEN 2767: een evaluatie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Bergman, B.G. \ IJpma, S.A. \ 2012
Het Team Onderhoud van Hoogheemraadschap van Rijnland heeft opdracht verleend een drietal waterzuiveringsinstallaties (awzi's) te inspecteren op het bouwkundige en civiele vlak, om een indruk te verkrijgen over de te budgetteren onderhoudskosten in d ...
help
VGM signalering rwzi Nijmegen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ent, S. van 't \ 2011
In 2007 zijn de eerste gesprekken gestart tussen het Waterschap Rivierenland, via Willy Verstegen senior zuiveringstechnicus locatie Nijmegen, en Blomsa Signs & Safety. Doelstelling was om VGM signalering (Veiligheid Gezondheid en Milieu) op juiste w ...
help
Optimaliseren beluchtingcapaciteit rwzi Beemster \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2007
In de WVO-vergunning van de rwzi Beemster is een ammoniumeis opgenomen. Deze houdt in dat de zuivering moet voldoen aan een jaargemiddelde effluent ammoniumconcentratie van 3 mg/l. Vanaf het millenniumjaar 2000 is de belasting op de zuivering dermate ...
help
Registratie storingen uniform? : werkgroep: uniforme storingsregistratie moet uiteindelijk leiden tot het vergelijken en verbeteren van prestaties \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Zutphen, M. van \ 2008
Een uniforme registratie van storingen en een analyse daarvan moet kunnen leiden tot een aanvaardbare manier waarop de storingen bij verschillende waterschappen en verschillende soorten installaties zinvol met elkaar kunnen worden vergeleken. Een ben ...
help
Gebruiker bepaalt intensiteit onderhoud \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Veen, M. van \ 2009
Voor de ontwatering van slibben worden meestal zeefbandpersen of centrifuges toegepast. Een zeefbandpers en een centrifuge vragen allebei een andere manier van onderhoud. De zorg en aandacht van de gebruiker bepaalt voor het grootste deel de levensdu ...
help
Implementatie van een onderhoudsbeheersysteem niet altijd succesvol [thema: Beheer en onderhoud] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Rijpkema, E. \ 2008
In 2000 heeft het waterschap Noorderzijlvest een deel van de zuiveringstaken van de provincie Groningen en een deel van het zuiveringsschap Drenthe overgenomen. De provincie Groningen was op dat moment bezig met de implementatie van het onderhoudsbeh ...
help
Gemaal Schiedam gerenoveerd \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2015
Het rioolgemaal aan de Marconiweg in Schiedam moest hoognodig op de schop. De pompen waren vaak verstopt en ook storingen kwamen frequent voor. De gemeente besloot om de hulp in te schakelen van Kennis van Pompen. Inmiddels is het probleem verholpen ...
help
Almere en Urk: een onverwachte samenwerking? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Hof, A. \ Meijer, C. \ 2014
Op het eerste gezicht zijn er meer voor de handliggende samenwerkingsverbanden te bedenken dan die tussen de beide gemeenten. Toch hebben Urk en Almere elkaar gevonden op het gebied van rioolbeheer. Het resultaat van samenwerken in de afvalwaterketen ...
help
Onderhoudsregistratie van groot belang [thema: Beheer en onderhoud] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ziengs, A. \ 2008
Goede registratie uitvoeren van het onderhoud is van groot belang. Twintig jaar geleden werd de werkhistorie nog vastgelegd in een soort kasboek. Die periode hebben ze achter zich gelaten. Inmiddels werken ze bij waterschap Hunze en Aa’s met het onde ...
help
Wat merk je van plaatsing merkpompen? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Wielen, F. van der \ Gelsing, K. \ 2012
Wie bij een gemeente werkt of heeft gewerkt kent de werkwijze: zorg bij het ontwerpen van gemalen en bergbezinkbassins zoveel mogelijk voor eenheid in ontwerp en pompkeuze. Liefst ook qua merk, omdat een rioolontwerper, die de specificaties van het m ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.