Login

Hydrotheek

help
Tracing disturbances in pipe drains with a rodding tool \ ICID bulletin: irrigation, drainage and flood control / International Commission on Irrigation and Drainage - Bulletin CIID : irrigations, drainage et maitrise des crues / Commission Internationale des Irrigations et du Drainage [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ Zijlstra, G. \ 1991
help
Effects of jet flushing on drain performance and sustainability \ Transactions fifteenth international congress on irrigation and drainage [Artikel]
Zeijts, T. van \ Bons, A. \ 1993
help
Some typical aspects of maintenance of drainage systems in flat areas \ ...International congress on irrigation and drainage [: transactions] = ...Congres international des irrigations et du drainage [: actes] [Artikel]
Schultz, B. \ Vries, W.S. de \ 1993
help
'Onderhoud is meer dan alleen sleutelen' \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Boele, P. \ 2007
Binnen de directie Zuiveringsbeheer van waterschap Hollandse Delta wordt de onderhoudsaanpak 'Onderhoud op basis van risico' gevolgd. Met deze aanpak benadrukt het waterschap dat onderhoud wordt gezien als een belangrijk geïntegreerd procesonderdeel. ...
help
Rioolrenovatie : de pubertijd voorbij \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Alphen, R. van \ Esch, K.J. van \ Kuit, J. \ Lievers, B. \ 2013
Rioolrenovatie is volwassen geworden. De wispelturigheid is eraf en er wordt steeds minder met deuren geslagen, maar wat heeft ervoor gezorgd dat de volwassenheid is aangebroken? Een procesmatige aanpak van rioolrenovatie heeft ertoe geleid dat verva ...
help
M.e.r. voor dijkverbetering : nieuwe aanpak met voorbeeldfunctie voor andersoortige projecten \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Jorritsma, L. \ 1998
help
Onderhoud watergangen Waterschap Vallei en Eem \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schoutens, A. \ 1998
help
Vitens legt onderhoud en beheer installaties onder de loep : waterleidingbedrijf wil uniform beleid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klein Horsman, E. \ Ekkendonk, F. van \ 2005
Vitens heeft het onderhoud aan en beheer van zijn zuiveringsinstallaties kritisch getoetst. Het onderhoud moest efficiënter. Vitens wil daarnaast het onderhoud van de drie regio's uniform maken. Alle zuiveringsinstallaties zijn inmiddels doorgelicht, ...
help
Kookboek voor dijktaluds van gezette steen : CUR maakt rekenmethoden bruikbaar voor ontwerpers \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Klein Breteler, M. \ 1993
help
Canal maintenance in The Netherlands \ Maintenance of irrigation and drainage systems : practices and experiences in India and The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Siefers, H.J. \ 1993
help
Methods of canal maintenance in The Netherlands \ Maintenance of irrigation and drainage systems : practices and experiences in India and The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Hebbink, A.J. \ 1993
help
Leidingbeheer, een zaak van overzicht houden en vooruitzien \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bavelaar, D. \ Dongen, S. van \ Nooijen, W.F.J.M. \ 1989
help
Drainage-onderhoud in de IJsselmeerpolders \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Scholten, J. \ 1989
help
"Contractmanagement is het sleutelwoord" : handboek moet samenwerking opdrachtgever en aannemer versterken \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Velde, R. van der \ Ven, F. van de \ 2012
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de brochure 'Handreiking Rioolreiniging' die door Stichting RIONED wordt uitgegeven. De brochure geeft adviezen over hoe je het beste een reinigingscontract kan uitvoeren. Goede communicatie is daarbij van e ...
help
Binnenriolering : bedrijventerreinen niet in beeld? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Muller, E. \ Lukkenaar, D. \ 2012
Buitenriolering is onderhevig aan kwaliteitscontroles plus bij behorende normalisatie (Europese NEN-EN 13508 en aanvullende Nederlandse NEN normen 3398 en 3399), maar voor binnenriolering is dat niet geregeld. Er is wet- en regelgeving en normalisati ...
help
Understanding dike safety \ A feeling for soil and water : a tribute to Prof. Frans Barends [Hoofdstuk uit boek]
Schelfhout, H.A. \ 2011
An example is given for the Dutch situation. After the storm surge in 1953, the Delta committee advised an economic optimal probability of flooding per year for Central-Holland (dike ring area Zuid-Holland). Based on a damage assessment in the protec ...
help
Wet op de waterkering zorgt voor handen vol werk : bodemgegevens waterkeringen moeten beter in kaart worden gebracht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Dekker, J. \ Stoutjesdijk, T.P. \ 1996
help
APK-keur voor rioolpompen en gemalen wenselijk : twintig jaar aanmodderen met onderhoud [dossier: afvalwater en riolering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Teunissen, H. \ 2007
Bij gemeentes heerst een gebrek aan kennis om te beoordelen wanneer het rioolsysteem aan onderhoud toe is. Een kwaliteitsnormering, met een uniforme beoordelingsmethode, kan uitkomst bieden. Het voorbeeld van een kwaliteitsnorm voor de slijtring van ...
help
Geen knoppen, geen displays, geen schakelaars : discussie over trends in telemetrie [dossier: afvalwater en riolering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Nimwegen, J.M. van \ 2007
In het huidige rioolbeheer vragen waterschappen meer en meer exacte gegevens van de gemeenten en gemeenten op hun beurt zoeken naar wegen om hun rioolstelsels optimaal te gebruiken. Telemetrie kan hierin een belangrijke rol spelen bij het onderhoud. ...
help
5e kennisdag Inspectie waterkeringen : samenwerken geeft vorm [Boek]
Moser, G.M. \ Flos, S.J. \ Zomer, W. \ 2008
Op 7 maart 2008 is de 5e Kennisdag Inspectie Waterkeringen gehouden. Een initiatief van STOWA en Rijkswaterstaat Waterdienst om beheerders van waterkeringen een platform te bieden voor kennisuitwisseling en kennisdeling over inspectie van waterkering ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.