Login

Hydrotheek

help
Klimaatonderzoek Wageningen UR : projecten, onderzoekers en expertise [Boek]
Loon-Steensma, J.M. van \ Vellinga, P. \ Remme, R. \ Loon, J. van \ Eijsackers, H. \ Maas, J. \ Loos, F. \ Welie, F. van \ Wageningen UR \ cop. 2009
Klimaatverandering vormt niet alleen een bedreiging, maar ook een kans om dingen beter te doen dan tot nu toe. Het is een uitdaging om de Nederlandse kwetsbaarheid om te zetten in onze sterkte. Onze sterkte gaat om het klimaatbestendig en klimaatneut ...
help
Het laagland met de plassen, verkaveld door sloten : de 'blauwe milieuwetenschappen' \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
Nienhuis, P.H. \ 2002
Aan de hand van een aantal dissertaties en een enkel overzichtsartikel wordt aandacht besteed aan het toegepast onderzoek binnen de aquatische ecologie
help
Hydrology, a vital component of earth system science : preliminary foresight study on hydrological science [Boek]
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen \ 2003
Verkenningen hydrologie
help
Hydrologie : geen dwarsverband maar thema \ KNGMG/ALW/KTFG-nieuwsbrief : nieuwsbrief van het KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Nauta, A. \ 2001
Vier universiteiten en acht instituten hebben het Landelijk Hydrologisch Platform (LHP) opgericht
help
Vergelijking van twee ruimtelijk-temporele meetstrategieen voor het bepalen van grondwaterstandskarakteristieken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Riele, W.J.M. te \ 1994
help
Onderzoeksbijeenkomst Kiwa in teken van vernieuwing : intentieverklaring niet door alle waterbedrijven getekend \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2001
De nieuwe aansturing, opzet en programmering van het collectieve conderzoek van de waterbedrijven in Kiwa Water Research (voorheen Kiwa Onderzoek en Advies). Vrijwel alle waterbedrijven ondertekenden de Intentieverklaring Bedrijfstakonderzoek 2002-20 ...
help
8. Transportprocessen in de bewortelbare zone \ Jaarverslag 1992 IB-DLO / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Bodemvruchtbaarheid [Artikel]
Raats, P.A.C. \ Vos, J.A. de \ Rappoldt, C. \ 1993
help
Eenvoudige stochastische modellen voor grondwaterstandsfluctuaties. Deel 2: Gecombineerd bodem-grondwatermodel met stochastische invoer \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bierkens, M.F.P. \ Walvoort, D.J.J. \ 1998
help
Eenvoudige stochastische modellen voor grondwaterstandsfluctaties. 1. Een stochastische differentiaalvergelijking \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bierkens, M.F.P. \ 1998
help
Estimating fluctuation quantities from time series of water-table depths using models with a stochastic component \ Journal of hydrology [Artikel]
Knotters, M. \ Walsum, P.E.V. van \ 1997
help
Spanningsveld tussen onderzoek en toepassing van zuiveringstechnieken \ Zuiveren met sterren : een toast op het toekomstige zuiveringsbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Rulkens, W.H. \ 2001
help
Meerjarenprogramma moet organisatie van onderzoek verbeteren : kritische blik op investeringen in drinkwatervoorziening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2003
De drinkwatervoorziening in Nederland behoort tot de beste en meest geavanceerde ter wereld. Dat is voor een belangrijk deel het gevolg van de manier waarop de waterbedrijven vanouds hebben geïnvesteerd in onderzoek. Door de toegenomen aandacht voor ...
help
Visie op de waterbodemproblematiek \ Water en bodem in beeld : een visie op het milieu- en natuuronderzoek van water en bodem [Hoofdstuk uit boek]
Stortelder, P.B.M. \ 1991
help
Beter, voor minder doet het RIVM het niet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zoeteman, B.C.J. \ 1987
Het milieuonderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene wordt beschreven
help
Onthardingsverloop in een korrelreactor : kwantificering van de invloed van procesvariabelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wilms, D. \ 1989
help
Interactive comparative display system (ICDS) for analyzing results of environmental modeling \ Environmental software : an international quarterly journal from Computational Mechanics Publications [Artikel]
Walsum, P.E.V. van \ 1992
help
Modelling soil water dynamics in a forested ecosystem. 3. Model description and evaluation of discretization \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
Tiktak, A. \ Bouten, W. \ 1992
help
Onderzoek verontreinigde waterbodems : overzicht van lopende projecten in 1987 [Boek]
Stortelder, P.B.M. \ 1987
help
Animation of water balance data : the software package BALANCE [Boek]
Wesseling, J.G. \ 1992
help
Model voor de berekening van grondwateraanvulling in gebieden met dikke onverzadigde zones : MUNSFLOW \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zwamborn, M.H. \ Athmer, W.H.G.J. \ Maas, C. \ 1995
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.