Login

Hydrotheek

help
Maestr'eau : waterschap heeft grond nodig en eigenaar wil niet: gedoogplicht of onteigening? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bolkestein, H. \ 2012
Jurisprudentie draagt eraan bij aan te geven in welke gevallen het waterschap kan volstaan met het opleggen van een gedoogplicht en wanneer het zwaardere instrument van de onteigening aan de orde is. Hier een uitspraak van de rechtbank Rotterdam, waa ...
help
Inbezitneming van grond \ Ars Aequi : juridisch studentenblad [Artikel]
Hall, A. van \ 1999
help
Onteigening voor dijkverbetering \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Boom, E.J.A. van der \ Driesprong, A. \ 1998
help
Onteigenen : middel of wapen? \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Arkel, J.D. van \ 1987
help
Verplaatsen biedt ruimte voor de rivier \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Bekker, S. \ 2011
De voorstudies voor het megaprogramma 'Ruimte voor de rivier' zijn min of meer klaar. De komende jaren komen 39 projecten in uitvoering om Nederland te behoeden voor de toenemende dreiging van overstromingen. Uiterwaardvergraving, dijkverbetering en ...
help
Monitoringplan natuurvriendelijke oevers Maas [Boek]
Duijn, P. \ 2005
Langs de Maas zijn en worden natuurvriendelijke oevers aangelegd, ontwikkeld en beheerd. De bedoeling hiervan is tweeledig: enerzijds om een meer natuurlijke overgang van water naar land te krijgen, anderzijds om rivierverruiming te bewerkstelligen. ...
help
Jurisprudentie artikel 12 Waterstaatswet 1900 : aanleg omleiding met vistrap \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Poortvliet, I. \ 1997
help
Ontpoldering Noordwaard is omvangrijkste maatregel \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Meulen, Y.A.M. van der \ 2007
In de PKB Ruimte voor de Rivier zijn 39 maatregelen opgenomen, waaronder de ontpoldering van de Noordwaard. De feitelijke herinrichting is gepland voor de periode van 2010 tot maximaal eind 2015. Daarmee wordt het gebied buitendijks gebracht; voor de ...
help
De onteigeningspraktijk van Verkeer en Waterstaat \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kakebeen, R. \ 1992
help
Waterberging en eigendom : hoe is dat geregeld? \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Koe, M. de \ 2007
Het nieuwe waterbeleid 21e eeuw vraagt om meer ruimte voor water. Waterberging is noodzakelijk om het hoofd te bieden aan ingrijpende veranderingen als de toename van de bebouwing, de toename van neerslag en de stijging van de zeewaterspiegel. Waters ...
help
Beekherstel in Nederland : voortmodderen met grondverwerving : een multidisciplinair onderzoek naar beekherstel en grondwerving in Nederland [Proefschrift]
Jasperse, P. \ 1997
help
Integraal waterbeheer en grondverwerving: een reactie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Driesprong, A. \ Boom, E.J.A. van der \ 1999
Juridische weerlegging van een eerder artikel (Het Waterschap 84, 1) waarin betoogd werd dat ten behoeve van natuurontwikkeling, en meer in het bijzonder beekherstel, gronden onteigend kunnen worden op grond van de infrastructuurtitel uit de onteigen ...
help
Schatten van de schappen : droogmaking en discussies in Rotterdam \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2008
Met zijn megastores, shoppingcenter en beroemde Woonmall is Rotterdam Alexander niet bepaald het toonbeeld van het oer-Hollandse polderlandschap. Toch ligt hier een van de grootste polders van Nederland. Het gaat om 2660 hectares die in een keer droo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.