Login

Hydrotheek

help
De strijd tegen het water [Boek]
Kalkwijk, P.W. \ 1955
help
Het plan Lely : honderd jaar later : lezing door prof. dr. R.H.A. van Duin op zaterdag 14 november 1987 t.g.v. 100 jaar Nederlands Natuur- en Geneeskundig Congres [Boek]
Duin, R.H.A. van \ 1988
help
Enige waterstaatkundige facetten van de afsluiting der zeegaten [Boek]
Bruggeman, A.G. \ Mesu, F.P. \ 1954
help
De ontwikkeling van het Markerwaardgebied : enkele grepen uit de Raro-nota \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1982
help
IJsselmeerpolders: inpoldering en ontwikkeling \ PT/Civiele techniek [Artikel]
Pinkers, M.J.H.P. \ 1982
Historisch overzicht over de gevolgen van de veranderde bestemming voor de inrichting van de IJsselmeerpolders
help
Polders : an ancient approach to land reclamation \ Nature and resources : newsletter about scientific research on environment, resources and conservation of nature [Artikel]
Volker, A. \ 1982
Inleidend artikel ten behoeve van hen die betrokken zijn bij het milieubeleid over het begrip "polder" in verschillende delen van de wereld (Nederland, Venezuela, Zuidoost-Azie) als vorm van landontginning
help
The drained lakes in The Netherlands \ Land + water international : a Netherlands review on international hydraulic and agricultural engineering [Artikel]
Schultz, E. \ 1984
help
Na de injectie met convenantsgeld : gierend hard werken aan de zeekeringen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Groen, J. \ Schmeink, A.H. \ 1983
Weergave van de dijkverbeteringswerken, zoals die worden uitgevoerd in het kader van het op delta-hoogte brengen van zeewaterkeringen
help
Achter het polderlands \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Zeiler, F.D. \ 2011
Na twintig jaar van noeste arbeid is een jaar geleden een overzicht van waterstaatstermen gepresenteerd onder de titel "Polderlands". Er valt onderscheid te maken tussen 'natte termen ' en 'droge termen'. Maar ook over bedijkingen valt veel te melden ...
help
Biologische reiniging van grond vervuild met gasolie en ruwe olie volgens de landfarming - methode [Boek]
Hoeks, J. \ Harmsen, J. \ Pennings, M. \ 1988
Biologische reiniging van grond volgens de landfarming-methode is een relatief eenvoudige en goedkope reinigingsmethode voor grond verontreinigd met afbreekbare koolwaterstoffen. De vervuilde grond wordt uitgespreid op een speciaal ingericht terrein ...
help
'Het milieu mogen we niet achteruit helpen' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keuts, B. \ 2009
Topadviseur bij Rijkswaterstaat prof.dr.ir. Bart Schultz gaat met pensioen. Na een loopbaan van 36 jaar met verschillende functies binnen Waterstaat houdt hij het voor gezien. Hij blijft via IHE buitenlandse studenten lesgeven over integrale laagland ...
help
Eduard Schultz schreef levenswerk over Nederlandse droogmakerijen : 'Ik heb getracht een zo compleet mogelijk beeld te scheppen' \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 1993
help
Een halve eeuw Zuiderzeewerken 1920 - 1970 [Boek]
Thijsse, J.T. \ 1972
help
Afbraak van olie en oliekomponenten door mikro-organismen : verslag van een onderzoek naar de afbraak van onder andere naftaleen door een reinkulture [Boek]
Boekhold, A. \ 1987
help
Polders in Egypt \ Land + water international : a Netherlands review on international hydraulic and agricultural engineering [Artikel]
Wolters, W. \ Ritzema, H.P. \ Maaskant, M. \ 1986
help
Biologische reiniging van baggerspecie : operationalisering van technieken \ Samenvatting van de voordrachten en posters bodem breed '95 : aktief bodembeheer : noodzaak voor beleid, uitdaging voor de wetenschap : nationaal symposium bodemonderzoek, 18 en 19 december 1995, De Blije Werelt, Lunteren [Hoofdstuk uit boek]
Ferdinandy, M.M.A. \ 1995
help
Time as an important factor for cleaning sediments by landfarming \ Samenvatting van de voordrachten en posters bodem breed '95 : aktief bodembeheer : noodzaak voor beleid, uitdaging voor de wetenschap : nationaal symposium bodemonderzoek, 18 en 19 december 1995, De Blije Werelt, Lunteren [Hoofdstuk uit boek]
Harmsen, J. \ Bezemer, H.W. \ Boels, D. \ 1995
help
Extensive landfarming of contaminated sediments \ Samenvatting van de voordrachten en posters bodem breed '95 : aktief bodembeheer : noodzaak voor beleid, uitdaging voor de wetenschap : nationaal symposium bodemonderzoek, 18 en 19 december 1995, De Blije Werelt, Lunteren [Hoofdstuk uit boek]
Harmsen, J. \ Beurskens, A.G.C. \ 1995
help
Dredging and deposition of sediments on agricultural fields, a threat for the environment \ Samenvatting van de voordrachten en posters bodem breed '95 : aktief bodembeheer : noodzaak voor beleid, uitdaging voor de wetenschap : nationaal symposium bodemonderzoek, 18 en 19 december 1995, De Blije Werelt, Lunteren [Hoofdstuk uit boek]
Toorn, A. van den \ Hooyer, O.M. \ 1995
help
History of water management and land reclamation of The Netherlands : impact of new technology on the water management of The Netherlands and the two major challenges and responses of the 20th century \ Transactions fifteenth international congress on irrigation and drainage [Artikel]
Volker, A. \ 1993
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.