Login

Hydrotheek

help
Second and third degree equations for the determination of the spacing between parallel drainage channels [Boek]
Ernst, L.F. \ 1976
help
Achtergronden vlugschrift aanleg en onderhoud van drainage \ De buffer [Artikel]
Reuling, T.H.M. \ 1988
help
Grote energiebesparingen mogelijk bij sluiscomplexen : referentieontwerp voor energiezuinige sluis [dossier Duurzame energie] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Brasser, E.A. \ Lockant, T. van \ Zandvliet, P. \ 2011
Natte kunstwerken, zoals sluiscomplexen, kunnen veel energiezuiniger functioneren. Door toepassing van nieuwe technieken, maar ook door simpelweg installaties alleen in te schakelen als dat nodig is, is bij een klasse IV sluis meer dan 80.000 kWh per ...
help
Vergelijking van methoden voor berekening van overstortingsfrequenties [Boek]
Rijkswaterstaat \ 1987
Aantoonbare verschillen zijn aanwezig tussen berekeningsmethodes die door diverse bureaus gebruikt worden voor de berekening van de theoretische overstortingsfrequentie.
help
Klimaatverandering, hevige buien en riolering : visie van Stichting RIONED [Boek]
Stichting RIONED \ [2007]
In Klimaatverandering, hevige buien en riolering staat wat de samenleving van de riolering mag verwachten en hoe zij zich kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Het is de visie van Stichting RIONED, de koepelorganisatie op het gebied van d ...
help
Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding : ontwerprichtlijn geokunststoffen voor filterconstructies in Nederlandse kust- en oeverbescherming [Studentenverslag]
Bakker, F. \ Stee, K. van \ 2012
Het afstudeerproject betreft een voortraject voor het opzetten van een CUR-publicatie waarin ontwerprichtlijnen worden opgezet met betrekking op geokunststoffen in de Nederlandse waterbouw. In het voortraject worden conclusies getrokken en aanbevelin ...
help
Laat maar waaien : vrije doorlaat zorgt voor betrouwbaarheid pompproblemen? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2012
Een betrouwbaar pompbedrijf is een must bij het werken met afvalwater en het is zaak dat die betrouwbaarheid jarenlang op hetzelfde niveau moet blijven. In het verleden zijn er talloze pogingen gedaan om het betrouwbaarheidsniveau van afvalwaterpompe ...
help
Riooloverstorten: randvoorzieningen : probleemanalyse en literatuuronderzoek met betrekking tot tot mogelijke oplossingen [Boek]
Vaes, G. \ Bellers, R. \ Berlamont, J. \ 1994
Vuiluitwerp van rioolstelsels: ingrepen en ontwerpen ter vermindering van de vuilemissie.
help
Brits super-riool komt eraan \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2015
In het vorige nummer van Riolering stond een artikel over het ‘super-riool’. In Londen wordt al jarenlang over een uitbreiding van het huidige stelsel gesproken. In 2016 moet er met de werkzaamheden gestart worden. De bedrijven die de klus gaan klare ...
help
Ontwerpconcepten hoofdstructuur [Boek]
Trietsch, E.A. \ Blokker, E.J.M. \ 2004
In dit rapport staan de resultaten van het onderzoek naar het ontwerpen op zelfreinigend vermogen van de vermaasde hoofdstructuur
help
Meer dynamiek voor Maas door natuurlijker oevers \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Raaijmakers, R. \ Raadgever, G.T. \ Kruyt, N.M. \ 2012
Bij het ontwerpen van natuurlijker of natuurvriendelijker Maasoevers is het zaak rekening te houden met de functies van de vaarweg en de uiterwaarden. De contractvoorbereiding en het ontwerp, met Systems Engineering als methodiek, zijn in dit project ...
help
Harlingen brengt primaire waterkering op Deltahoogte \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Peerbolte, E.B. \ Linthof, T. \ Hateboer, J. \ Langenberg, J.W. \ 2011
In Harlingen is de oude keermuur vervangen door een slanke betonnen waterkering. Het is een enigszins flexibele constructie, waarbij de horizontale reactiekracht van de grond wordt benut om een deel van de golfkrachten op te nemen. De vereiste hoogte ...
help
Speciale constructies keren water in rivierengebied : tendens om 'slimme' dijken te ontwerpen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Meulen, J.C.A. van der \ 2011
Behalve dijken zijn er in het rivierengebied talloze bijzondere waterkerende constructies en voorzieningen om het water te keren of te geleiden. Met het toenemen van de kennis en de opschaling van het materieel, werd het mogelijk grotere kunstwerken ...
help
Wat is OpenMI en wat kan het betekenen? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Dirksen, P.W. \ Blind, M.W. \ 2006
In Nedeland is in de negentiger jaren geconstateerd dat modellen vaak slecht koppelbaar zijn; het belemmert samenwerking tussen kennisinstituten. OpenMI biedt generieke oplossingen voor de technische aspecten van dergelijke koppelingen
help
Ontwikkeling en borging technologische kennis over rwzi \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Flameling, T. \ Knol, E. \ Weijers, S. \ Jonge, J. de \ 2006
Zes waterschappen en ingenieursbureau Tauw werken sinds het afgelopen najaar aan de ontwikkeling van een ontwerp- en rekeninstrument voor rioolwaterzuiveringen. Aan de basis ligt het inzicht dat technologische kennis essentieel is om de toenemende di ...
help
Rivierkundige berekeningen nieuwe rivier door de Betuwe : verslag workshop d.d. 9 juli 2004 [Congresverslag]
InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster \ 2004
Naar aanleiding van de visie van Staatsbosbeheer op het rivierengebied (Lonkend Rivierenland) en een uitwerking daarvan door Alterra en en WL | Delft Hydraulics (bergende stroming) voor de Betuwe is er verder van gedachten gewisseld over een mogelijk ...
help
Verlangen naar terugkeer (hoge) trottoirbanden : kennishiaat over functioneren riolering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
"We weten nog steeds niet hoe een rioleringsstelsel precies werkt", aldus Kees Snaterse, één van de sprekers op het congres 'Wateroverlast binnen de bebouwde kom: overmacht of onkunde?' van HoLaPress op 7 november in Nieuwegein. Daar gaven enkele des ...
help
De V-vormige vistrap : optimalisatie van het hydraulisch ontwerp [Boek]
Boiten, W. \ 1989
help
Ontwerpen aan de toekomst van het rivierengebied [special Deltaprogramma Rivieren] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Bleumink, H. \ 2012
Hoever kunnen we de komende eeuw met rivierverruimende maatregelen komen om de klimaatverandering het hoofd te bieden? Is er meer nodig? En zou het niet verstandig zijn om bijvoorbeeld over te stappen op een heel nieuw type doorbraakvrije dijk? Het z ...
help
Waterinnovatie : innoveren door verfrissende kijk \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2013
Sinds 2010 is Waterschap De Dommel vriend van de Design Academy in Eindhoven. Met deze vriendschap betrekt De Dommel creatieve jonge mensen bij water. Zij werpen een verfrissende blik op waterproblemen.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.