Login

Hydrotheek

help
Economische aspecten van de waterbeheersingswerken in het studiegebied "De Monden" [Boek]
Slothouwer, D. \ 1982
Relatie tussen de waterhoogte in het gebied, de grondwaterstand en fysische opbrengsten van de geteelde gewassen
help
De opbrengstverandering bij grasland ten gevolge van diepe grondwaterwinning in West-Utrecht = Effects of groundwater extraction on crop yield of grassland in West-Utrecht [Boek]
Lanen, H.A. van \ 1981
help
Vertrappingsverliezen door onvoldoende draagkracht van veengrasland [Boek]
Beuving, J. \ Oostindie, K. \ Vellinga, T. \ 1989
help
Vergelijking van opbrengstveranderingen als gevolg van wateronttrekking, berekend op vier kaartschalen \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Woesten, J.H.M. \ Bannink, M.H. \ Stoffelsen, G.H. \ 1987
help
Modeling water balance and grass production \ Soil Science Society of America journal [Artikel]
Jong, R. de \ Kabat, P. \ 1990
help
Der Einfluss der Wahl des Datums zur Einstellung des Sommerpegels auf den Ernteertrag in Poldergebieten \ Zeitschrift fuer Kulturtechnik und Flurbereinigung = Journal of rural engineering and development [Artikel]
Volp, C. \ Plywaczyk, L. \ 1987
help
Toename van de produktie van grasland bij verbetering van de watervoorziening [Boek]
Boheemen, P.J.M. van \ 1981
help
Simulation model of the water balance of a cropped soil providing different types of boundary conditions (SWATRE) [Boek]
Belmans, C. \ Wesseling, J.G. \ Feddes, R.A. \ 1981
In the present program, SWATRE(-xtended) the following types of conditions at the bottorn of the system can be used: - groundwater level; -flux from the saturated zone (prescribed); the groundwater level is computed; - flux from the saturated zone (c ...
help
De invloed van de waterhuishouding op de landbouwkundige produktie [Boek]
Koerselman, G.J. \ Landinrichtingsdienst \ 1987
Op grond van recent bodemkundig en agrohydrologisch onderzoek worden nieuwe depressietabellen gepresenteerd, waarin een relatie wordt gelegd tussen opbrengstdepressies en wateroverlast en opbrengstdepressies gekoppeld aan vochttekorten. Ten opzichte ...
help
Role of meteorology in agriculture \ Proceedings of conference on weather and agriculture, Dublin, February 29, 1988 [Hoofdstuk uit boek]
Feddes, R.A. \ 1988
help
Simulating effects of soil type and drainage on arable crop yield \ Agricultural water management : proceedings of a symposium on agricultural water management, Arnhem, Netherlands, 18 - 21 June 1985 [Hoofdstuk uit boek]
Wijk, A.L.M. van \ Feddes, R.A. \ 1986
help
Vernattingsschade als gevolg van verdrogingsbestrijding : een bestuurlijk - juridische analyse [Boek]
Putter, P.J. de \ Vlies, J. van der \ Verschuuren, J.M. \ 1995
Een bestuurlijk-juridische analyse van het probleem van vernattingsschade als gevolg van het uitvoeren van anti-verdrogingsprojecten. Uit de analyse volgen aanbevelingen voor een regeling voor deze vernattings-schade. Voorgesteld wordt om (1) de scha ...
help
Effecten van grondwaterstandsveranderingen op de landbouwkundige produktie : een methodiek [Boek]
Grakist, G. \ Veldhuizen, J.P.J. van \ 1992
help
Zijn de toegenomen landbouwopbrengsten een der oorzaken van de verdroging in Nederland? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Wit, P.A.J.W. de \ 1995
help
Global sensitivity analysis of the Soil - Water - Atmosphere - Plant (SWAP) model [Boek]
Wesseling, J.G. \ Kroes, J.G. \ Metselaar, K. \ 1998
help
Bruikbaarheid van het DEMGEN model (PAWN-onderzoek) voor het bepalen van de hydrologische effekten van permanente en geconcentreerde grondwaterwinning [Boek]
Lanen, H.A.J. van \ [1982]
help
Frequentieverdeling van de grondwaterdiepte in het gebied van de Lunterse beek en de invloed hiervan op de opbrengst-depressies [Boek]
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding \ 1961
Verband tussen grondwaterstand en gewasproductie; een statistische analyse in een stroomgebied in de Gelderse Vallei
help
Zuiveringsslib in de akkerbouw [Boek]
Erp, P.J. van \ Lune, P. van \ Jong, A. de \ 1990
help
Bodemwater- stromings- en gewasgroeimodellen in het kwantitatief waterbeheer \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Broek, B.J. van den \ Wesseling, J.G. \ Kabat, P. \ Dolman, A.J. \ 1993
help
Nitrogen turnover in the soil - crop system : modelling of biological transformations, transport of nitrogen and nitrogen use efficiency : proceedings of a workshop held at the Institute for Soil Research, Haren (Gn.), The Netherlands, 5 - 6 June 1990 [Congresverslag]
Groot, J.J.R. \ Willigen, P. de \ Verberne, E.L.J. \ 1991
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.