Login

Hydrotheek

help
Een onderbelicht risico : bodemdaling \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Schultz, B. \ 2013
Zeespiegelstijging in relatie tot klimaatverandering krijgt veel aandacht. Bodemdaling blijft een onderbelicht onderwerp, terwijl dit een groter effect kan hebben op onze veiligheid.
help
Samen doelmatiger : waterveiligheid nieuwe stijl : thema dijken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jochemsen, M. \ 2013
De presentatie op Prinsjesdag van de 4e editie van het Deltaprogramma als onderdeel van de Rijksbegroting ging gepaard met een mijlpaal: voor het eerst maakt het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP) deel uit van het Deltaprogramma. Betrokken ...
help
Van foto naar film : modern doelmatig waterkeren : thema Dijken en delta \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Heijer, F. den \ 2014
De recente Deltabeslissing waterveiligheid met de nieuwe normering biedt meer flexibiliteit in waterkeringbeheer dan het oude normenstelsel. De zorgplichtige biedt gelegenheid om de ervaring en inspectie van de waterkeringbeheerder sterker te verbind ...
help
Conseq. snelle daling waterpeil op waterkering [Boek]
Vliet, L. van \ Zwanenburg, C. \ Bruijn, H.J. de \ 2011
De aanleiding om over het mogelijke effect van een snelle daling van het waterpeil op een waterkering na te denken is de dijkdoorbraak in Wilnis, die leidde tot een snelle daling van het boezempeil waardoor er schade aan de boezemkade ontstond.
help
Veerman vaart naar veilige haven \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Hall, A. van \ 2008
De Deltacommissie adviseert over waterveiligheid in de komende eeuw. We moeten nú beginnen met het klimaatbestendig maken van onze delta aan zee. Synergie zoeken met andere maatschappelijke functies als wonen, landbouw, landschap en natuur en 'spijtb ...
help
Steeds meer Nederlandse dijken voorzien van sensoren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
Steeds meer Nederlandse dijken worden voorzien van sensoren om de dijken op afstand en van binnenuit te kunnen controleren. Na succesvolle experimenten met de speciaal aangelegde IJkdijk ten zuiden van het Groningse Bellingwedde zijn nu ook sensoren ...
help
Een robuust nieuw heffingsmodel : herziening belastingstelsel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ 2011
Mede met het oog op de nieuwe rol van de waterschappen ten aanzien van de veiligheidstaken vindt, waarschijnlijk in 2013, een aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen plaats. Het stelsel wordt geschikt gemaakt voor de bekostiging van ...
help
Dag van de Dijk trekt veel bezoekers : terugblik \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jager, J. de \ 2011
Ruim 15.000 mensen namen zaterdag 24 of zondag 25 september 2011 de moeite om één van de locaties in het kader van de Dag van Dijk te bezoeken. Dit aantal betekent een verdubbeling van het aantal bezoekers van vorig jaar.
help
Een ode aan de dijkwerkers en hun dijk : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2011
Geen droge voeten zonder dijken én dijkwerkers. Dat ziet ook kunstschilder Dirk Trap (1922-1993). Zijn grote, expressionistische schilderij van de Hondsbossche Zeewering is een hulde aan de dijkwerkers van Petten in Noord-Holland.
help
Rutte op Tweede Nationaal Deltacongres: "Deltaprogramma is exportproduct van jewelste" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2011
Donderdag 3 november 2011 vond het tweede Nationaal Deltacongres plaats. Het congres stond in het teken van het Tweede Deltaprogramma (DP2012), dat met Prinsjesdag is verschenen. Belangrijkste vragen daarin zijn hoe we ons land veilig houden tegen ov ...
help
Exotische strijd tegen het water [schatten van de schappen] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2011
De romantiek van de heldhaftige strijd van Nederland tegen het boze water ontgaat vooral buitenlanders niet. Daarvan getuigt het bronzen beeld van een geknielde jongen met zijn vinger in een lek van een dijk, op de Woerdersluis in Spaarndam. De sculp ...
help
Stroomuitval: de pompen moeten blijven draaien \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2012
In geval van langdurige stroomuitval is het voor beheerders van vitale infrastructuur belangrijk om wat achter de hand te hebben. De pompen moeten blijven draaien en juist in tijden van nood zijn functionerende communicatielijnen essentieel. Zijn de ...
help
Hoe veilig zijn onze dijken? : thema \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ 2014
"3 miljoen Nederlanders wonen achter zwakke dijken", vertelde RTL Nieuws niet lang geleden. Wat is er aan de hand? Is het een probleem? En zo ja, waarom komt dat dan pas nu aan het licht?
help
Meerlaagsveiligheid: integratie water en ruimte \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zethof, M. \ Kolen, B. \ Bouwer, L.M. \ 2014
Meerlaagsveiligheid biedt de mogelijkheid strategieën op te stellen waarin preventie, ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing zijn geïntegreerd. Hiermee zijn logische of acceptabele combinaties van maatregelen op te stellen voor een gebiedsstrateg ...
help
Aan de slag met nieuw beleid : vierde landelijke toetsing : thema Dijken en delta \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kiela, P. \ 2014
Op 1 januari 2017 start de 4e landelijke toetsronde voor de primaire keringen. Waterschappen en Rijkswaterstaat zullen in totaal ongeveer 3.750 km keringen en circa 1.750 kunstwerken gaan toetsen op veiligheid. Ondertussen is het beleid ingrijpend ge ...
help
"Het werk begint nu pas echt" : Deltaplan 2015 aan Kamer aangeboden : thema Dijken en delta \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2014
Het Deltaprogramma 2015 met daarin de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën is op 17 november 2014 besproken in de 2e Kamer. De Kamer heeft het belang van en steun uitgesproken voor de belangrijke vernieuwingen van het Deltaprogramma 2015.
help
Flood control levert rampenbestrijding op maat \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2012
Straks kunnen bestuurders, die verantwoordelijk zijn voor de waterveiligheid, vanachter een dashboard op het juiste moment een verantwoord besluit nemen, mocht evacuatie nodig zijn om een overstromingsramp zoals in 1953 te voorkomen. "Door werkvelden ...
help
Reduce flood risks by compartmentalisation [Brochure]
Asselman, N. \ Vliet, L. van \ 2012
"Compartmentalisation is defined as the act of splitting up an object into smaller units or compartments. In terms of dike rings it means splitting up a large dike ring into (a number of) smaller dike rings. The primary purpose of compartmentalisatio ...
help
Delivering integrated flood risk management : governance for collaboration, learning and adaptation [Proefschrift]
Herk, S. van \ [2014]
De doelstelling van dit onderzoek is om richtlijnen te ontwikkelen voor de organisatie van projecten in integraal (hoog)waterbeheer, en zodoende ook om een bijdrage te leveren aan de transitie van overstromingsbescherming naar integraal (hoog)waterbe ...
help
SMSYM12P04 STOWA veiligheidsregio - Crisisbeheersing & Sociale Media [Video]
STOWAvideo \ 2012
Op 14 februari 2012 vond het symposium Crisisbeheersing & Sociale Media plaats bij Het Waterschapshuis in Amersfoort, georganiseerd in het kader van het programma Flood Control 2015. Leo den Otter illustreert (ook namens Jeanine van de Haterd) aan de ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.