Login

Hydrotheek

help
Beschouwing over de berekeningswijzen die door het KNMI worden gehanteerd ter berekening van de open water verdamping [Boek]
Graaf, M. de \ 1983
Het KNMI berekent op twee verschillende wijzen de open waterverdamping. Een reeks wordt gepubliceerd in het Maandelijk Overzicht Weersgesteldheid (MOW) onder de term, 'Verdamping uit een wateroppervlak. De andere wordt door zowel de radio als het Con ...
help
Verschillen tussen drie berekeningswijzen van de open waterverdamping [Boek]
Boheemen, P.J.M. van \ 1977
Voor het bepalen van de open waterverdamping kan gebruik gemaakt worden van verschillende berekeningsmetboden (KNMI, Penman, Rijtema). Deze berekeningsmetboden leveren verschillende uitkomsten, waardoor vaak verwarring ontstaat bij de interpretatie v ...
help
Verdamping van kale grond in de winter \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Dolman, A.J. \ Moors, E.J. \ Elbers, J.A. \ 1999
Traditioneel is door hydrologen en micrometeorologen aan verdamping in de zomer meer aandacht gegeven dan aan verdamping in de winter. Dit is te verklaren uit het grote belang dat de landbouw heeft bij het juist voorspellen van vochttekorten in de zo ...
help
Verdampingscijfers : van Penman naar Makkink \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hooghart, J.C. \ 1987
help
Eenvoudige technieken voor het afkoppelen van verharde oppervlakken [Boek]
Oldenkamp, S.A. \ Campen, A.L.B.M. van \ 1989
Het afkoppelen van verharde oppervlakken is een van de maatregelen om de overstortingsfrequentie van gemengde rioolstelsels te reduceren en om de hydraulische belasting van het rioolstelsel te beperken. In het onderhavige rapport worden afkoppelingsv ...
help
An improved wind input source term for third generation ocean wave modelling [Boek]
Yan, L. \ 1987
help
Leidraad voor het afkoppelen van verharde oppervlakken [Boek]
Oldenkamp, S.A. \ Campen, A.L.B.M. van \ 1989
help
Water vapor cross - sensitivity of open path H2O/CO2 sensors [Boek]
Kohsiek, W. \ 1998
help
Meteorologische berichtgeving voor de stormvloedkering Oosterschelde [Boek]
Floor, C. \ 1987
help
Some equations and the computer program Helena for the calculation of daily evaporation [Boek]
Wesseling, J.G. \ 1998
help
Methoden voor golfvoorspelling [Boek]
Holthuijsen, L.H. \ 1980
help
Opzet onderzoek afstromingsprocessen en afstromingspercentages in stedelijke gebieden : eindrapport [Boek]
Burger, M.B.M.M.P. de \ 2000
In dit rapport wordt ingegaan op de onderzoeksopzet van het onderzoek afstromingsprocessen en -percentages in stedelijke gebieden. Op basis van een tegelijkertijd verrichte literatuurstudie wordt voorgesteld om in eerste instantie te meten aan open v ...
help
Droogteschade aan wegen bij bermbeplanting \ Wegbouwkundige werkdagen... [Artikel]
Bakker, J.W. \ Cornelissen, P. \ Putten, T.H. van \ 1992
help
Relationships between sediment / water -, fish / water - and octan - 1 -ol-1-ol / water partition coefficients \ Proceedings of the first European conference on ecotoxicology [Artikel]
Opperhuizen, A. \ Schrap, S.M. \ 1988
help
Estimation of regional evapotranspiration and soil moisture conditions using remotely sensed crop surface temperatures [Boek]
Soer, G.J.R. \ 1977
This study was effected in the framework of the NIWARS investigations on the application of thermal infrared scanning. It concerns the application of thermal infrared scanning for the measurement of aerial heat and water budgets of cropped surfaces.
help
A methodology for the assessment of surface resistance and soil water storage variability at mesoscale based on remote sensing measurements : a case study with HAPEX - EFEDA data [Boek]
Bastiaanssen, W.G.M. \ Hoekman, D.H. \ Roebeling, R.A. \ 1993
help
De theorie van de vlokvorming [Boek]
Meijers, A.P. \ 1974
Bij de zuivering van oppervlaktewater is het noodzakelijk troebeling- en kleurveroorzakende bestanddelen te verwijderen. Geëigend voor deze zuiveringsfase is het proces van de coagulatie, waarbij deze bestanddelen gewoonlijk met behulp van Fe of Al-z ...
help
Temperature variation in a class A evaporation pan \ Journal of hydrology [Artikel]
Jacobs, A.F.G. \ Heusinkveld, B.G. \ Lucassen, D.C. \ 1998
help
Helofytenfilters voor de verwijdering van microverontreinigingen uit afstromend wegwater : literatuurstudie [Boek]
Graaf, I. de \ Verhoeven, J.T.A. \ Rijs, G.B.J. \ 1997
help
Behandeling afstromend wegwater van snelwegen [Boek]
Berbee, R.P.M. \ Rijs, G.B.J. \ Brouwer, M.W. de \ 1996
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.