Login

Hydrotheek

help
Het Grevelingenmeer : van estuarium naar zoutwatermeer [Boek]
Nienhuis, P.H. \ 1985
help
Koper en zink geen risicofactor in oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2007
Koper en zink leveren nauwelijks problemen op voor de oppervlaktewaterkwaliteit. Stikstof en fosfaat hebben een grotere invloed op waterkwaliteit. Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren, moeten zuiveringen zich meer richten op fosfor ...
help
Het dichtgevroren Naardermeer in de winter van 1963 \ De levende natuur [Artikel]
Leentvaar, P. \ Higler, L.W.G. \ 1963
Het gebeurt maar zelden dat in ons land de vorst zo lang duurt, dat het water maandenlang door een dikke ijslaag wordt bedekt. De invloed die dit heeft op de fauna in het water is niet gering. Voor de vissen in de polderwateren betekent het een ramp, ...
help
Oppervlaktewater in het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Delsman, J. \ Prinsen, G. \ 2008
Dit artikel beschrijft de modelconcepten waarmee het gedrag van het oppervlaktewater is beschreven. Daarnaast beschrijft het artikel de totstandkoming van de landsdekkende schematisatie van de beide modellen. Het artikel probeert aan te geven welke v ...
help
De wegen van het water [Boek]
Lucas, E. \ 2001
help
Diagnose en prognose emissie cijfers niet-landbouw bronnen voor de evaluatie mestbeleid \ Mest en oppervlaktewater : een terugblik 1985-2000 : rapportage van de cluster diagnose oppervlaktewaterkwaliteit, ten behoeve van de evaluatie meststoffenwet 2002 [Hoofdstuk uit boek]
Rijk, S. de \ Roovaart, J. van de \ 2002
help
Jaarverslag 2002 / Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS) \ Jaarverslag... / Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS) = Rapport annuel... / Commission Internationale pour la Protection de l' Escaut (CIPE) [Artikel]
2004
help
'Kwaliteit en kwantiteit in het waterbeheer : conflict of cooperatie?' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1984
Verslag van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Afvalwaterbehandeling en Waterkwaliteitsbeheer) themadag 24 augustus 1983
help
De rol van kunstmest bij vervuiling van oppervlaktewater \ Landbouwkundig tijdschrift : maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap [Artikel]
Sluijsmans, C.M.J. \ Kolenbrander, G.J. \ 1970
Het Natuurbeschermingsjaar 1970 stimuleert behalve politici tal van wetenschapsmensen in het openbaren van hun zorgen over de vervuiling van de biosfeer. Via publiciteitsmedia en in massale bijeenkomsten worden ons doorgaans sombere toekomstbeelden g ...
help
Disproportionele maatregelen : argumentatielijn en stappenplan [Boek]
Os, E.A. van \ Michels, R. \ Reinhard, A.J. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2008
In 2015 moet Nederland beschikken over grond- en oppervlaktewater van voldoende kwaliteit. De KRW biedt de ruimte om in specifieke gevallen de doelen later dan in 2015 te bereiken of om lagere doelstellingen te hanteren (of een combinatie van beide). ...
help
Vissen en geluidsoverlast : effect van geluidsbelasting onder water op zoetwatervissen [Boek]
Opzeeland, I. van \ 2007
De menselijke activiteit op en rond de oppervlaktewateren van Nederland neemt sterk toe. Als gevolg hiervan is er zeer waarschijnlijk sprake van een drastische toename van de geluidsbelasting onder water. Tweederde van alle zoetwatervissoorten behoor ...
help
Gezondheidsklachten door recreatiewater in 2008 : Gemiddeld aantal klachten in warme maar natte zomer \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Schets, F.M. \ Roda Husman, A.M. de \ 2009
Om inzicht te krijgen in gezondheidsklachten na recreatie in oppervlaktewater in Nederland, is aan de provincies en GGD’en gevraagd om een overzicht van de meldingen die zij gedurende het badseizoen ontvingen. De respons in 2008 was hoger dan het voo ...
help
Natuurkwaliteit van macrofauna in oppervlaktewater, 1990 - 2010 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2014
De natuurkwaliteit van macrofauna is laag voor alle typen oppervlaktewater. Slechts op enkele plaatsen wordt een goede kwaliteit aangetroffen. In de periode 1990-2005 is sprake van een lichte verbetering, maar de laatste jaren is geen verdere verbete ...
help
Meetnet oppervlaktewater en waterbodem april 2000-maart 2001 [Boek]
Wee, P.J. van der \ 2000
help
Visstandbeheer: samen werken aan een betere visstand : hoofdstuk 1 \ Basisboek visstandbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Zoetemeyer, B. \ Lucas, B. \ 2007
Visstandbeheer is een belangrijk aspect van het moderne waterbeheer. Vissen zijn nu eenmaal een onlosmakelijk onderdeel van de leefgemeenschap in het water. Goed water is dan ook goed viswater. De 'partners in het visstandbeheer' zijn daarom alle par ...
help
Kraanwater met pillensmaak : hoe schadelijk zijn medicijnresten in ons drinkwater? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, S. \ 2013
De hoeveelheid medicijnresten in ons oppervlakte- en drinkwater neemt toe. Goed aanwijsbare oorzaken genoeg, maar de belangrijkste vraag luidt: is het erg? Wat zijn de gevolgen voor mens en milieu? En: stel dat we extra gaan zuiveren, waar doen we da ...
help
Chemische en fysische samenstelling van grond- en oppervlaktewater in enkele gebieden : onderzoeksresultaten oktober 1972 - oktober 1974 [Boek]
Oosterom, H.P. \ 1976
help
Beating the blues: is there any music in fighting cyanobacteria with ultrasound? \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lürling, M. \ Tolman, Y. \ 2014
The hypothesis that cyanobacteria can be controlled by commercially available ultrasound transducers was tested in laboratory experiments with cultures of the cyanobacteria Anabaena sp., Cylindrospermopsis raciborskii and Microcystis aeruginosa and t ...
help
Oppervlaktewaterbeheer in relatie tot grondwaterbeheer [Boek]
Werkgroep Relatie Oppervlaktewaterbeheer - Grondwaterbeheer \ 1990
help
Het oppervlaktewater getypeerd: de eerste Nederlandse watertypenkaart \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Puijenbroek, P. van \ Clement, J. \ 2008
Bij het Planbureau voor de Leefomgeving (voorheen Milieu- en NatuurPlanbureau) en Alterra wordt gewerkt aan het beschikbaar stellen van digitale basiskaarten op het gebied van natuur en milieu. Het doel hiervan is om een samenhangende set van kaarten ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.