Login

Hydrotheek

help
STOWA40P06 - INTERMEZZO 1 - STOWA 40 jaar [Video]
STOWAvideo \ 2012
Presentatie op het Jubileumsymposium STOWA 40 jaar op 15 september 2011 te Amersfoort met een (lang) lied voor de jarige.
help
STOWA40P07 opening middagprogramma [Video]
STOWAvideo \ 2012
Presentatie op het Jubileumsymposium STOWA 40 jaar op 15 september 2011 te Amersfoort, waarin Hans Oosters (STOWA) het boek 'Brug tussen kennis en kunde : een kaleidoscopisch beeld van 40 jaar Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer' aan Peter Glas ...
help
Luitzen Bijlsma, directeur Waterdienst: "Basishouding Rijkswaterstaat enorm veranderd" [interview] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2007
Met een zekere regelmaat is in H2O aandacht besteed aan de veranderingen in de organisatie van Rijkswaterstaat. Begin 2006 schetste André van Bennekom, toen hoofdingenieur-directeur van het RIZA, de ontwikkelingslijnen die voor de toekomst waren uitg ...
help
Wicher Worst, voorzitter redactie Rioleringswetenschap: "Ook ondergronds ruimtelijke ordening nodig" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2007
Dat de riolering een essentiële voorziening is om afvalwater en regenwater in te zamelen en af te voeren, zal weinig tegenspraak ontmoeten. Rondom die riolering worden wel vele discussies gevoerd, over de invloed van emissies op de kwaliteit van het ...
help
Nieuwe Unie-directeur Ina Sjerps : 'Waterschappen blijven bestaan, punt uit' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2008
Ina Sjerps (1959) is per 1 september de nieuwe algemeen directeur van de Unie van Waterschappen. Wie is zij en waar staat zij voor? Een korte introductie
help
Samenvatting NCR programma, versie 1999-2000 [Boek]
Nederlands Centrum voor Rivierkunde (NCR) \ 2000
In October 2000 NCR published its research programme. It shows the spheres of interest of NCR in a nutshell and summarises 43 projects, giving project-title, project-leader and participating partners, along with sources of finance, objectives, method ...
help
Unievoorzitter J.J. de Graeff blikt naar de toekomst: 'Structuur en taken van de Unie serieus tegen het licht houden' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2001
Interview met bestuurder over waterschapsbestuur en -organisatie in het krachtenveld van veranderende maatschappelijke opvattingen (toekomstig waterbestel, ruimte voor water, schaalvergroting, financiering, enz.)
help
Heleboel kleurrijke verhalen : 1995-2000 [Boek]
HKV Lijn in Water \ 2000
help
De relatie van KIWA en VEWIN met het RID \ Leven met water : liber amicorum voor Gerben Wijnstra hem aangeboden t.g.v. zijn afscheid als directeur van KIWA en VEWIN op 30 oktober 1980 te 's-Gravenhage [Hoofdstuk uit boek]
Santema, P. \ 1980
help
Sybe Schaap: sterke waterschappen, sterke provincies \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Leenes, J. \ 2003
De Unie van Waterschappen heeft een nieuwe voorzitter
help
Wel naamsverandering NVA, voorlopig geen fusie : voorjaarsvergadering in Zandvoort, centrum van Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
De Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA zal in de toekomst waarschijnlijk alleen nog Nederlandse Vereniging voor waterbeheer gaan heten. De letters NVA zullen verdwijnen. Dat stelde het bestuur van de vereniging voor tijdens de voorjaarsvergad ...
help
Bijeenkomsten : ben jij de nieuwe waterwerker \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Boukes, H. \ 2011
Bijeenkomst van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk, themadag over het nieuwe werken, 17 maart 2011 in het congrescentrum van de Evenementenhal in Gorinchem. "Nieuwe gadgets kunnen een middel zijn om informatie snel daar te brengen wanneer het nod ...
help
Expertise Netwerk Waterkeren volgt TAW op : nieuwe adviescommissie én platform voor kennisuitwisseling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
De Technische Adviescommissie Waterkeringen (TAW) is niet meer. Na 40 jaar gevraagde en ongevraagde adviezen is ze vervangen door het Expertise Netwerk Waterkeren (ENW). Dat gebeurde in Delft op 29 juni tijdens de laatste TAW-dag en tevens de eerste ...
help
Hoofdingenieur-directeur van het RIZA André van Bennekom: "Is het nog verantwoord te blijven investeren in nieuwe infrastructuur in het westen?" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2006
In het eerste nummer van H2O van dit jaar stond het bericht dat vanaf 1 januari jl. Rijkswaterstaat een agentschap is geworden. Binnen Rijkswaterstaat is het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) vanouds de cou ...
help
'De visie van:' Hugo Gastkemper: 'De rioleerder wordt geholpen om het belang van zijn werk duidelijk te maken' \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Clemens, F. \ 2004
Hugo Gastkemper is sinds 1 januari 2000 directeur van Stichting RIONED. Zijn achtergrond als medewerker bij de VNG en zijn bestuursfunctie van Stichting RIONED maken dat hij niet onbekend was met de rioleringswereld. François Clemens vroeg Gastkemper ...
help
Hugo Gastkemper, directeur Stichting RIONED: "Gemeenten zullen riolering niet loslaten" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2006
Een stukje van Milco Aarts uit De Telegraaf van 22 augustus jl.: "Onze straat stond blank dit weekeinde. Ook elders waren waterputten kansloos tegen de stortbuien. Klimatologen roepen dat die tropische buien blijvend zijn. Je zou dus zeggen dat het r ...
help
Cor Roos, voorzitter van de NVA: "Alle watermensen onder één dak" [interview] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2006
De Nederlandse watersector kent vanouds twee personenverenigingen van mensen die in hetzelfde vakgebied werkzaam zijn. De Vereniging van Waterleidngdeskundigen in Nederland, die bij zijn 100-jarig bestaan in 1999 het predikaat Koninklijk verwierf (KV ...
help
Ria Doedel, directeur Waterleiding Maatschappij Limburg: "Kabinet geeft geen koers aan voor de water" [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2007
De provincie Limburg verrast de rest van Nederland af en toe. Toen enige jaren geleden alles erop leek te wijzen dat daar het eerste Nederlandse waterketenbedrijf tot stand zou komen, met als basis Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en het Zuive ...
help
Een nieuwe NHV : waarom en wat [redactie Stromingen, bestuur NHV] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Maas, C. \ 2007
Steeds vaker worden de signalen gehoord, dat inhoudelijke mensen schaars worden. Terwijl het aantal mensen dat er over praat toeneemt, neemt het aantal mensen dat aan hydrologie kan rekenen af. De Nederlandse Hydrologische Vereniging vraagt zich af, ...
help
Recente activiteiten IAHS en de Nederlandse inbreng [korte golf] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Savenije, H. \ Boswinkel, J.A. \ 2007
IAHS richt zich op het promoten van onderzoek en toepassing van de hydrologie en water resources ten behoeve van mens en milieu, is toegankelijk voor elke professioneel geïnteresseerde (lidmaatschap zonder kosten) en heeft wereldwijd meer dan 3700 le ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.