Login

Hydrotheek

help
Ozon- én UV-AOP voor effectieve en synergetische omzetting van organische microverontreinigingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lekkerkerker-Teunissen, K. \ Knol, T. \ Hart, P. van 't \ Willigen, G. van \ 2012
Dunea heeft de achterliggende jaren veel onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om het gehalte aan organische microverontreinigingen te verlagen. Zo verrichtte het drinkwaterbedrijf onderzoek naar lamptechnologieën voor toepassing van UV/H2O2. Hieru ...
help
Development of a prototype chemical-optical sensor for the detection of organic micro-pollutants in drinking water [Boek]
Gaag, B. van de \ 2009
Water utilities take surface water in for the production of drinking water. As soon as Early Warning Systems (EWS) detect pollution, intake is stopped. This report describes the research activities on the development of the direct detection of micro- ...
help
Evaluatie van de brede screening van stoffen in de Rijn bij Lobith (2012-2011) [Boek]
Slootweg, T. \ Houtman, C.J. \ 2012
In opdracht van de RIWA-Rijn is op de locatie Lobith een brede screening uitgevoerd waarmee een beeld is verkregen van het voorkomen van organische verontreinigende verbindingen in de Rijn. Vervolgens is bekeken of de geselecteerde verbindingen ook a ...
help
Combination of Fenton oxidation process and ceramic nanofiltration : efficiency during groundwater treatment in Waalwijk plant [Boek]
Ogier, J. \ Hofman, J. \ 2008
In recent years it was discovered that groundwater sources can also be contaminated with organic micropollutants. Traditional groundwater treatment processes with aeration and rapid filtration cannot remove these compounds sufficiently and additional ...
help
Fenton process for contaminant control : investigation of OH radical formation with two water types [Boek]
Ogier, J. \ 2008
The advanced oxidation processes (AOP) are a technology which is applied to the drinking water treatment practice. One of these techniques is Fenton oxidation process using combination of hydrogen peroxide and ferrous iron to produce OH radicals whic ...
help
Bioaccumulation of persistent organic pollutants from floodplain lake sediments: linking models to measurement [Proefschrift]
Moermond, C.T.A. \ 2007
help
SafeWat: measurements of small organic molecules with Mach-Zehnder Interferometer : interim report [Boek]
Brandt, A. \ Laak, T. ter \ Gaag, B. van der \ Wezel, A. vasn \ 2009
The aim of this work is to develop a sensor that can monitor chemical water quality on-line. The Mach-Zehnder Interferometer (MZI) is selected as sensor. The current report describes 2 experiments. Initially interactions between coated surfaces and c ...
help
Concentraties van POP in lucht en regenwater : meetresultaten De Zilk pilot september 2009-september 2010 [Boek]
Hollander, A. \ Verboom, J.H. \ Pul, W.A.J. van \ 2012
Tussen september 2009 en september 2010 zijn in een pilot de concentraties van 53 zogeheten Persistent Organic Pollutants (POP) in lucht en regenwater in Nederland gemeten. Deze stoffen zijn moeilijk afbreekbaar in het milieu en kunnen schadelijk zij ...
help
Zuiveringsstrategie PWN voor verwijdering organische microverontreinigingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Galjaard, G. \ Martijn, B. \ Kamp, P. \ Kruithof, J. \ 2008
Vanaf de oprichting in 1920 bereidt het Noord-Hollandse waterleidingbedrijf PWN drinkwater uit grondwater op de pompstations Laren en Huizen en uit duinwater op de productiebedrijven Castricum, Bergen en Mensink. Na de Tweede Wereldoorlog is de duinw ...
help
Geavanceerde oxidatie met UV/H(2)O(2): van onderzoek naar implementatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kruithof, J. \ Martijn, B. \ Welling, M. \ 2008
Eind jaren 90 is de oppervlaktewaterzuivering op productiebedrijf Lagrand uitgebreid met een zuivering gebaseerd op ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Daarnaast bestond nog behoefte aan een universele barrière tegen organische microverontreiniginge ...
help
Meer biogas door thermische-drukhydrolyse : nieuwe techniek voor omzetten zuiveringsslib \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Dijk, L. van \ 2011
Als voorbehandeling bij vergisting is thermische-druk-hydrolyse (thermische slibhydrolyse) van organisch materiaal een interessante optie. Bij rioolwaterzuiveringen zorgt deze techniek voor een verhoogde afbraak en betere ontwaterbaarheid van het zui ...
help
Review of photochemical reaction constants of organic micropollutants required for UV advanced oxidation processes in water \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Wols, B.A. \ Hofman-Caris, C.H.M. \ 2012
In this review, an overview is provided of the photochemical reaction parameters (quantum yield, molar absorption, OH radical reaction rate constant) of more than 100 organic micropollutants. These parameters allow for a prediction of organic contami ...
help
Farma en consoorten in de riool; hoe zorgwekkend is het probleem? \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Verstraete, W. \ Dhooge, W. \ 2008
Het afvalwater, dat in het riool terechtkomt, bevat vele moeilijk afbreekbare organische stoffen: micropolluënten, afkomstig van allerhande verzorgingsproducten, farmaceutica, pesticiden, etc. Ondanks hun lage concentraties kunnen deze componenten in ...
help
Bioassays als diagnosemiddel voor waterkwaliteitsbeheerders bij ontoereikende ecologische kwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vos, J. \ Grinten, E. van der \ Maas, H. \ 2009
Als de standaard chemische analyses te kort schieten om problemen met de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater te verklaren, dan kunnen bioassays met water uit de probleemgebieden als diagnosemiddel ingezet worden. De potentiële toxiciteitmethod ...
help
Schatting van in situ fluxen van organische microverontreinigingen uit waterbodems [Boek]
Koelmans, A.A. \ Poot, A. \ Gillissen, F. \ 2008
Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar naleveringsfluxen van organische microverontreinigingen, ten behoeve van het Deltares koploperproject “Biobeschikbaarheid en gedrag van stoffen”, deelproject A “Nalevering van stoffen uit wa ...
help
Zijn membranen een waterdichte oplossing voor organische microverontreinigingen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]PhD thesis Rejection of organic micropollutants by high pressure membranes (NF/RO)
Verliefde, A. \ Cornelissen, E. \ Verberk, J. \ Dijk, H. van \ 2008
De aanwezigheid van organische microverontreinigingen in de bronnen van het drinkwater is een groot (en nog groeiend) probleem voor de drinkwaterbedrijven. Omdat de verontreinigingsbronnen divers zijn en er vaak geen alternatieven voor het gebruik vo ...
help
Tertiaire behandeling van afvalwater met ozon en UV/H2O2: omzetting van organisch materiaal en HO.productie \ WT-afvalwater [Artikel]
Audenaert, W.T.M. \ Vandierendonck, D. \ Hulle, S.W.H. Van \ Nopens, I. \ 2012
In deze stude werd de invloed van (geavanceerde) oxidatie op de eigenschappen van organisch materiaal in effluent (EfOM) onderzocht. 2 verschillende technieken werden hiervoor toegepast: ozonisatie en ultraviolet straling in combinatie met waterstofp ...
help
Selection of anionic exchange resins for removal of natural organic matter (NOM) fractions \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Cornelissen, E.R. \ Moreau, N. \ Siegers, W.G. \ Abrahamse, A.J. \ Rietveld, L.C. \ Grefte, A. \ Dignum, M. \ Amy, G. \ Wessels, L.P. \ 2008
Early elimination of natural organic matter (NOM) by ion exchange (IEX) in water treatment is expected to improve subsequent water treatment processes and the final drinking water quality. The hypothesis is that NOM acids (specifically humic and fulv ...
help
Organic micropollutant removal from wastewater effluent-impacted drinking water sources during bank filtration and artificial recharge \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Maeng, S.K. \ Ameda, E. \ Sharma, S.K. \ Grützmacher, G. \ Amy, G.L. \ 2010
Natural treatment systems such as bank filtration (BF) and artificial recharge (via an infiltration basin) are a robust barrier for many organic micropollutants (OMPs) and may represent a low-cost alternative compared to advanced drinking water treat ...
help
Antenne drinkwater 2007: informatie en ontwikkelingen [Boek]
Wuijts, S. \ Montforts, M.H.M.M. \ Versteegh, J.F.M. \ Roda Husman, A.M. de \ Ven, B.M. van de \ 2007
In dit rapport zijn ontwikkelingen op het gebied van waterkwaliteit, technologie en regelgeving geschetst die in de toekomst van belang kunnen zijn voor de beleidsvorming en uitvoering op het gebied van drinkwater. De hoofdstukken behandelen: 1 Toela ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.