Login

Hydrotheek

help
Stevige uitdagingen : waterschapsdag \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Meijer, K. \ 2010
In de Van Nelle Fabriek in Rotterdam vond de jaarlijkse Waterschapsdag plaats. Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen pleitte daar voor een bestuursakkoord tussen Rijk en waterschappen. Hij werd op zijn wenken bediend door Joop Atsma, s ...
help
"Nu komt het er op aan" : Bestuursakkoord Water \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2011
Het heeft even geduurd, maar nu is er toch een Bestuursakkoord Water. De Unie ziet het akkoord als een grote stap voorwaarts in de erkenning van het vele werk, dat de waterschappen na de Stormbrief van november 2009 hebben verricht om te komen tot ee ...
help
Om het behoud van goed waterbeheer : de duivel of Beëlzebub \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Sluijter, F.W. \ 2011
De auteur beredeneert wat het Uniebestuur ertoe heeft gebracht om in te stemmen met het Bestuursakkoord Water tussen de regering en de Unie van Waterschappen.
help
Duurzaam inzetbaar : nieuwe cao \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2014
Een cao heeft een lange werkingsduur. Vandaar dat afgelopen jaar voor het eerst ook toekomstige waterschappers hun wensen mochten uitspreken voor de nieuwe cao, die in de markt is.
help
Green Deal waterhouderij [Factsheet]
[2012]
In een Waterhouderij zijn functies en economische dragers natuur, recreatie, voedselvoorziening, drinkwater, energie, wonen en industrie in één gebied met elkaar verbonden. De grondgebruikers bergen hemelwater en stellen dit beschikbaar aan hun omgev ...
help
Samenwerking in de waterketen is in Twente vanzelfsprekend geworden : Waterpact van Twente stopt in juni \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Groot, L. de \ 2005
Het Waterpact van Twente, een voorbeeldproject voor samenwerking in de waterketen, is na ruim zeven jaar op het punt gekomen om de balans op te maken: wat hebben we bereikt en hoe willen we verder? Het kabinet wil regionale initiatieven op het gebied ...
help
Langdurige sanering vraagt om duurzame afspraken : gedegen afweging leidt tot concrete bodemsanering : dossier: (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Haselhoff, A.T. \ Ruyter, M.A. de \ Visser, A.F. de \ 2007
Voor de sanering van een bodemverontreiniging bij de bestrijdingsmiddelenfabrikant Luxan in Elst (Gld) is langdurig isoleren, beheersen en controleren op dit moment de beste oplossing. De lange tijdsduur vraagt om zorgvuldig afspraken, zoals het waar ...
help
Bestuursakkoord Water: “Iedereen wacht tot de ander wat doet” \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Giesbers, A. \ 2012
“De partijen in de waterketen moeten vooral door samenwerking 750 miljoen euro bezuinigen. Daarnaast denken we nog winst te behalen door inzichten te delen met derden, ook van buiten de watersector”, aldus Dieter de Vroomen, voorzitter van de werkgro ...
help
Evaluatie waterakkoorden : waterkwantiteit en -kwaliteit [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer/CUWVO \ 1999
help
Green Deal Biodiversiteit Oosterschelde [Factsheet]
[2011]
De natuurkwaliteit en de waterkwaliteit van het mossel- en oesterproductiegebied in de Kom van de Oosterschelde zijn door de Deltawerken de laatste jaren sterk achteruitgegaan. Naar verwachting verbetert deze situatie door de aanvoer van zoet, nutrië ...
help
Bestuursakkoord Water 2011 zal weer tot onvoldoende resultaat leiden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vos de Wael, A. \ Terwisga, R. van \ 2011
Op 23 mei is het bestuursakkoord over doelmatiger beheer in de waterketen getekend tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Alexander Vos de Wael, algemeen directeur van Oasen en Rik van Terwisga, voorzitter van de directie van Vitens, we ...
help
De toestand van de Westerschelde aan het begin van de verdieping 48'/43' : beschrijving van trends in fysische, biologische en chemische toestand [Boek]
Mol, G. \ Berchum, A.M. \ Krijger, G.M. \ [1997]
Op 17 januari 1995 hebben Vlaanderen en Nederland een verdrag gesloten over de verruiming van de Westerschelde ten behoeve van de scheepvaart naar Antwerpen. Tijdens de uitvoering van dit verdrag worden omvangrijke werken uitgevoerd in de Westerschel ...
help
Beoordeling van de effecten van de verdieping 48'-43' : plan van aanpak - rapport 2 [Boek]
Jong, J. de \ Kleef, O. van \ Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland \ [ca. 1997]
Op 17 januari 1995 hebben Vlaanderen en Nederland een verdrag gesloten over de verruiming van de Westerschelde ten behoeve van de scheepvaart naar Antwerpen. Tijdens de uitvoering van dit verdrag worden omvangrijke werken uitgevoerd in de Westerschel ...
help
Het vertrouwen komt terug : het Waterschapshuis : thema Waterbeheer en ICT \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ 2015
Van een samenwerkingsorganisatie met 'vaste abonnees' naar een Gemeenschappelijke Regeling met opdrachtgevers. Inschrijven per project, waarbij verantwoording en risico zich niet meer als een olievlek over de niet deelnemende waterschappen kunnen ver ...
help
Vorm volgt functie : afwegingskader voor samenwerking en samenwerkingsvormen in de waterketen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Westerweel, J.W. \ Schwarz, G. \ 2015
Samenwerken in de waterketen is in vele vormen mogelijk. Hoe kies je de vorm die het beste past? Onderstaand afwegingskader kan helpen bij het maken van de juiste keuzes.
help
Green Deal Unie van Waterschappen [Factsheet]
[ca. 2015]
Voor waterschappen is afvalwater een bron geworden van energie en grondstoffen. Ze produceren samen jaarlijks ruim 110 miljoen kuub biogas. De ambitie is om in 2020 40 procent van hun energieverbruik zelf duurzaam op te wekken, vooral dankzij biogasp ...
help
Maatschappelijk verdienen met groene daken : resultaten van het gezamenlijk ontwikkelen van een maatschappelijk verdienmodel, januari 2016 [Boek]
Bor, Anne-Marie \ Mesters, Carleen \ Steegman, Erik \ 2016
In de Community of Practice Bedrijven en Biodiversiteit deelde Erik Steegman, namens Leven op Daken, de uitdaging van het verdienmodel voor groene daken. Bedrijven die biodiversiteit toevoegen, zoals bij groene daken, leveren baten voor de investeerd ...
help
Arbeidsvoorwaarden waterschappen [Boek]
Unie van Waterschappen \ 2008
De ongeveer 11.000 werknemers bij de waterschappen zijn ambtenaren en hebben een eigen CAO. De arbeidsvoorwaarden van het waterschapspersoneel zijn neergelegd in de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW)
help
Bevers in het moderne waterschapsbeheer \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Janssen, I. \ Gubbels, R. \ 2009
Met de uitvoering van beekherstel-projecten geven de waterschappen 'water' opnieuw de ruimte, waardoor specifieke beeksoorten zich vestigen of kunnen uitbreiden in het beekdal. Door zijn leefwijze drukt de beschermde bever zijn stempel op de ontwikke ...
help
Zoutlozingen in de Elzas : onderhandelingen en procedures \ Jaarverslag ... / Rijncommissie Waterleidingbedrijven (RIWA). Deel A, De Rijn [Artikel]
2002
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.