Login

Hydrotheek

help
Een nieuwe waterlijn [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2002
Per 1 februari 2002 is opgericht het Directoraat Generaal Water, waarmee een einde komt aan verwevenheid van taken binnen het ministerie. DG Water gaat zich op beleid concentreren, DG Rijkswaterstaat op uitvoering
help
Hoe lang nog voor de waterschappen? \ Openbaar bestuur [Artikel]
Harpe, L. \ 2006
De waterschappen hebben hun legitimatie altijd gevonden in de redenering dat een goed waterbeheer van levensbelang dat men bij waterbeheer heeft is voor Nederland en daarom geen onderwerp van partijpolitiek behoort te zijn. Bestuurssamenstelling en k ...
help
Kust op koers : voorstudie [Boek]
Bolsius, E. \ Frenkel, L. \ Hillen, R. \ Klep, L. \ Werkgroep Interdepartementale Visie Kust \ 1999
help
Antenne drinkwater 2008 : informatie en ontwikkelingen [Boek]
Aa, N.G.F.M. van der \ Tangena, B.H. \ 2009
Dit rapport schetst recente ontwikkelingen op het gebied van waterkwaliteit, technologie en regelgeving die voor het ministerie van VROM in de toekomst van betekenis kunnen zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van drinkwaterbeleid en het toezicht. ...
help
Omgaan met klimaatverandering in bestuurlijk Nederland : verslag nationaal congres, 29 november 2005 [Congresverslag]
Pater, F. de \ Dorland, K. \ 2006
Op 29 november 2005 vond het congres ‘Omgaan met klimaatverandering in bestuurlijk Nederland’ plaats in het Kurhaus te Scheveningen. In totaal namen 250 personen deel. De aanleiding voor het congres was de motie van het Eerste Kamerlid de heer prof. ...
help
Natuurbalans 2004 : alle gegevens op een rij voor de natuurbeheerder : alle de natuurkwaliteit staat nog steeds onder druk door verzuring, vermesting en verdroging \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Borkent, I. \ Schulting, R. \ 2004
Hoofdlijnen uit de natuurbalans 2004 komen aan bod; een uitgave van het Milieu- en Natuurplanbureau
help
Institutional organisation of the water management in The Netherlands \ Acta gestión sostenible del agua y control de inundaciones Area Pampeana Central Bajos Submeridionales : seminario bilateral Argentino-Holandés, Abril 24-25, 2001, Buenos Aires, Argentina = Proceedings sustainable management of water and flood protection in the areas Pampeana Central Bajos Submeridionales : bilateral Argentine-Netherlands water seminar, April 24-25, 2001, Buenos Aires, Argentina [Hoofdstuk uit boek]
Zee, T. van der \ 2002
help
De waterschappen - een Andere Overheid : 'Volgens mij doen we het niet verkeerd' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dik, J. \ 2005
Het programma Andere Overheid beoogt de overheid te vernieuwen. Drie leden van het programmateam kwamen bij Hollands Noorderkwartier vernemen hoe de vernieuwing bij de waterschappen vordert
help
'De visie van:' Dick Vonk (oud-beleidsmedewerker riolering, VROM): 'Ik denk dat we wel in de problemen komen met de KRW' \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Clemens, F. \ Worst, W. \ 2006
Op 23 november 2005 nam Dick Vonk afscheid bij het ministerie van VROM. Veel mensen kennen hem als beleidsmedewerker op het gebied van riolering. Als waardering voor zijn inzet en kennis kreeg Vonk door het rioleringsveld een symposium aangeboden. Me ...
help
Wassend water: ideale mix voor Haagse slagvaardigheid \ Niemand regeert : de privatisering van de Nederlandse politiek [Hoofdstuk uit boek]
Chavannes, M. \ 2009
Als correspondent in eigen land beschrijft Chavannes hoe Nederland zichzelf bestuurt. Daaronder een bijdrage over de bescherming en verzekering tegen hoogwater. "De plannen zijn nodig om te zorgen dat overal in Nederland de kans dat iemand overlijdt ...
help
GS Noord-Brabant willen produktie en distributie drinkwater in een hand \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1990
help
Gevolgen regeerakkoord voor de watersector \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
Het regeerakkoord dat de VVD en PvdA op maandag 29 oktober presenteerden bevatte onder andere verregaande maatregelen voor het binnenlands bestuur, inclusief de waterschappen. Beide partijen willen op de lange termijn (in 2025) alle provincies onderb ...
help
Benchmark 2013: irritator én inspirator \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Velde, R. van der \ Ven, F. van de \ 2013
Dit jaar doen de gemeenten opnieuw de Benchmark Rioleringszorg 2013, waaruit net als in 2010 een gezichtsbepalend koepelrapport over onze sector voorkomt. De redactie sprak met projectmanager Eric Oosterom van Stichting RIONED over het nut en het bel ...
help
Andere kijk op riolering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2012
De plicht tot aansluiting van de particuliere riolering op het openbaar riool is uit het Bouwbesluit verdwenen. In de praktijk zijn echter in het stedelijk gebied nauwelijks andere mogelijkheden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater dan op het ...
help
Waterleidingwet [Boek]
Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland \ 1998
help
Waterleidingwet en -besluit : juridische aspecten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Soest, J.J. van \ 1983
Herziening van de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit in het kader van een drietal richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschappen
help
Het gewijzigde Waterleidingbesluit : technische achtergronden. 1. Eisen t.a.v. oppervlaktewater bestemd voor de produktie van drinkwater en meetverplichtingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Trouwborst, T. \ 1983
help
Het gewijzigde Waterleidingbesluit : technische achtergronden. 2. Regelingen ten aanzien van drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Trouwborst, T. \ 1983
help
Water in beeld: voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2013 \ Water in beeld... : voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland [Jaarverslag]
2014
Nederland leeft met water en Nederland werkt elke dag aan water. Zorg voor waterbeheer, waterveiligheid en waterkwaliteit is een essentiële taak van de overheid. Het Nationaal Waterplan vormt de basis van het beleid. De invulling en uitvoering daarva ...
help
Wetswijziging artikel 28 Wbb: meerwaarde of meer werk? : wat verandert er voor grondwateronttrekkingen in verontreinigd gebied? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Verburg, R.B. \ Ramakers, P. \ Ouwerkerk, S. \ 2013
Per 1 februari 2013 is de wetswijziging 'lastenvermindering Wbb' (ook wel bekend als 'Aanpassingswet Wbb') in werking getreden. Deze wetswijziging heeft als doel om invulling te geven aan het verminderen van de administratieve en bestuurlijke lasten, ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.