Login

Hydrotheek

help
Integrale eutrofieringsbestrijding Noordwest-Overijssel \ Integraal (water)beheer in de praktijk gebracht [Hoofdstuk uit boek]
Oosterloo, W. \ 1992
help
Netplankton uit het open water van de plassen Mastenbroekerkolk, Venematen en Dirkswijde in Noord-West Overijssel (Gem. Vollenhove, Wanneperveen), verzameld in juni 1965 tijdens de zomerexcursie van de hydrobiologische vereniging [Boek]
Schroevers, P.J. \ 1977
help
Bestrijding van de verdroging in het natte noord-west Overijssel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Goossensen, F.R. \ Oosterloo, W. \ Post, H. \ 1998
Achtergronden en technische gegevens rond de waterbeheersing van de Kop van Overijssel
help
Ruimtelijke variabiliteit in de grondwaterstand in gebieden met een beheerst peil [Boek]
Geer, F.C. van \ 1992
help
Verslag van een ecohydrologische stage in "De Weerribben" (N.W.-Overijssel, NL); juli 1983 [Boek]
Boeye, D. \ [1983]
help
De bodemgesteldheid van het gebied tussen Lemmer en Blokzijl in het randgebied van de Noordoost Polder [Proefschrift]
Veenenbos, J.S. \ 1950
Sedert het droogvallen van de jongste Zuiderzeepolder in 1941 zijn steeds meer klachten over verdrogingsverschijnselen in het naburige graslandgebied gehoord.-Behalve de grasproductie ondervinden ook bedrijfsgebouwen en wegen ernstige schade. Een dat ...
help
Bodemkartering in het randgebied van de Noord-Oostpolder \ Boor en spade =: Auger and spade : verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland [Artikel]
Veenenbos, J.S. \ 1948
Eerder verschenen in: Overijssels Landbouwblad 29(1947)2. Deze bijdrage is op te vatten als een vervolg op pag. 15-19 (dit nummer van Boor en spade). Verdroging van het gebied tussen Lemmer en Blokzijl, als gevolg van de inpoldering van de Noordoost- ...
help
De oecologie van Calla palustris, L. in Nederland, in het bijzonder in Noordwest - Overijssel [Studentenverslag]
Oosting - Haagsma, M. \ 1970
Planteninventarisatie RIVON.
help
Eigentijds waterbeheer op menselijke maat [Boek]
Waterschap Meppelerdiep \ Waterschap Wold & Wieden \ 1995
help
Nader onderzoek waterbodems Giethoorn : Dorpsgracht en Cornelisgracht : eindrapport [Boek]
Iersel, P.B.W. van \ 1997
help
Waarnemingen aan de makrofauna van enige krabbescheervegetaties in Noordwest Overijssel I [Boek]
Higler, L.W.G. \ 1966
help
Relatienotagebied "De Reest : een ecologische vegetatiekartering [Boek]
Sikkema, K. \ 1981
Na een korte gebiedsbeschrijving in hoofdstuk I wordt in hoofdstuk II de gebruikte vegetatie-indelingen en -begrippen beschreven. In hoofdstuk III worden de resultaten van de kartering behandeld en de kaarten toegelicht. Bij de verslaggeving zijn zak ...
help
'Ruimte laten voor voor emoties' : Marjo de Greef, Waterschap Velt en vecht : interview \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2011
Het Waterschap interviewt in deze serie leden van het algemeen bestuur van verschillende waterschappen.
help
Hydrobiologische waarnemingen in het plassengebied in N.W.-Overijssel [Boek]
Leentvaar, P. \ 1960
Hydrobiologische analyse RIVON
help
De dijkzorg in Overijssel 1800 - 1880 \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
Ven, G.P. van de \ 2006
In deze bijdrage aandacht voor de Dijkwet van 1810; de watersnood van 1825 (de grootste, die Overijssel trof; in de zeedijk van Vollenhove tussen Kuinre en Zwartsluis vielen 22 doorbraken, waarbij gaten ontstonden tot 13 m onder maaiveld); aansluiten ...
help
Waterrijk Noordwest Overijssel : een hele zorg : honderd jaar waterschap Vollenhove (1889 - 1989) [Boek]
Boon, H. van der \ 1989
help
Nog geen vers bloed voor Hollandse otters \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Hoog, A. van 't \ 2003
Een tussenstand in de herintroductie van de otter in de Nederlandse wateren. Van de vijftien otters, die in de Weerribben zijn uitgezet, zijn er acht gaan zwerven, waarvan er drie gedood zijn. De populatie is te klein voor een gezonde bestandsontwikk ...
help
Definitiestudie verkenning mogelijkheden voor aanpak waterbodemproblematiek in de kop van Overijssel [Boek]
Gun, J. van der \ 2002
In het kader van dit project is een definitiestudie uitgevoerd rond het thema van de waterbodemproblematiek zoals die speelt voor een aantal particuliere havens in de kop van Overijssel. Hierbij is op zeer globaal niveau aandacht besteed aan de aard ...
help
Vaarwegenbeheer in Noordwest-Overijssel \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wielen, H. van der \ 1991
help
De eutrofieringsproblematiek in Noordwestoverijssel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jol, C. \ 1988
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.