Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Werken aan een veilige delta : lessen uit buitenlandse overstromingen \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Jonkman, S.N. \ Kok, M. \ 2012
In de afgelopen tien jaar hebben verschillende overstromingsrampen nieuwe inzichten gegeven. In het jaar 2005 overstroomde New Orleans door orkaan Katrina. De dijken bleken onveilig te zijn (“It was only a system in name”, volgens het Army Corps of E ...
help
Strijd tegen het water nog niet gestreden \ Openbaar bestuur [Artikel]
Vrijling, J.K. \ Jonkman, S.N. \ 2006
Het is nodig, dat Nederland zich de lessen van New Orleans ter harte neemt, omdat ook wij grotendeels beneden de zeespiegel wonen en werken. Is Nederland afdoende tegen overstromingen beschermd? Een analyse vanuit Universiteit Delft over: veiligheids ...
help
The impacts of storm Xynthia February 27-28, 2010 in France: lessons for flood risk management \ Journal of flood risk management [Artikel]
Kolen, B. \ Slomp, R. \ Jonkman, S.N. \ 2013
This paper documents and discuss the facts, findings and lessons after the storm (in French Tempête) Xynthia, February 27–28, 2010. A storm surge combined with the high tide and waves caused failure and damages to flood defences along a coastline of ...
help
Waterveiligheid buitendijks synthese = Flood risk in unembanked areas synthesis [Boek]
Veerbeek, W. \ Huizinga, J. \ Asselman, N. \ Lansen, A.J. \ Jonkman, S.N. \ Meer, R.A.E. van der \ Barneveld, N. van \ [2010]
Langs de rivieren in de regio Rijnmond-Drechtsteden liggen grote oppervlakken stedelijk gebied en havengebieden die niet door de rivier dijken worden beschermd. Dit zijn de buitendijkse gebieden. Vanwege sedimentatie liggen deze gebieden relatief hoo ...
help
Advances in coastal disasters risk management: lessons of the 2011 Tohoku tsunami. \ Proceedings of the 34th International Conference on Coastal Engineering 2012, Santander [Congresverslag]
Jonkman, S.N. \ Yasuda, T. \ Tsimopoulou, V. \ Kawai, H. \ Kato, F. \ 2012
The earthquake and tsunami of March 2011 led to death and destruction in coastal areas in Japan. A seminar was held in June 2012 for Japanese and Dutch coastal researchers to discuss lessons for the management of the risks in coastal areas associated ...
help
A comparative study on methods for loss of life estimation : applications to case studies in the United States \ 6th international conference on flood management, Sept. 2014, Sào Paulo [Artikel]
Jonkman, S.N. \ Maaskant, B. \ Kolen, B. \ Zethof, M. \ Lehmanc, W.P. \ Needham, J.T. \ 2014
In the Netherlands, USA and other countries methods for the analysis of loss of life and evacuation associated with flooding are used in flood risk management. This paper compares the methods from the US and Netherlands in this field and considers bo ...
help
Consequences of floods: the development of a method to estimate the loss of life [Boek]
Asselman, N.E.M. \ Jonkman, S.N. \ 2003
Large parts of the Netherlands lie below sea-level, and the hazard of large scale floods leading to extensive damage and loss of life is always present. In this paper a framework for the estimation of loss of life caused by floods in the Netherlands ...
help
Waardevolle lessen na overstromingen in Thailand [waterhuishouding & waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Jonkman, S.N. \ Meer, M.T. van der \ Hardeman, B. \ 2012
Een verkenningsmissie na de overstromingen in Thailand in 2011 heeft meer inzicht gegeven in het functioneren van het waterkeringssysteem tijdens de ramp. Dijken bleken kwetsbaar door overloop, evenals de aansluitingen tussen dijken en constructies.
help
Flood risk in unembanked areas - Part D: Vulnerability of port infrastructure [Boek]
Lansen, A.J. \ Jonkman, S.N. \ [2010]
Large parts of the port of Rotterdam are located outside the primary flood defence system. In order to reduce the frequency of flooding, port facilities and infrastructure are constructed at elevated terrains. The expected sea level rise associated w ...
help
Loss of life models for sea and river floods \ Flood defence 2002 [Hoofdstuk uit boek]
Jonkman, S.N. \ Gelder, P.H.A.J.M. van \ Vrijling, J.K. \ 2002
An overview is given of methods available in literature to estimate the loss of life caussed by floods. The methods are described and applied to a case study to study their applicability for flood hazard deterimination in the Netherlands. Besides, a ...
help
Loss of life estimation in flood risk assessment : theory and applications [Proefschrift]
Jonkman, S.N. \ 2007
Een kwantitatieve risico analyse wordt vaak gebruikt om de risico’s van technische systemen te bepalen. Door middel van risico schattingen worden de kansen en gevolgen van mogelijke ongevallen gekwantifi ceerd. Deze informatie vormt de basis voor de ...
help
Loss of life due to floods \ Journal of flood risk management [Artikel]
Jonkman, S.N. \ Vrijling, J.K. \ 2008
This article gives an overview of the research on loss of life due to floods. The limited information regarding this topic is presented and evaluated. Analysis of global data for different flood types shows that the magnitude of mortality is related ...
help
Future risk of flooding: an analysis of changes in potential loss of life in South Holland (The Netherlands) \ Environmental science & policy [Wetenschappelijk artikel]
Maaskant, B. \ Jonkman, S.N. \ Bouwer, L.M. \ 2009
Potential loss of life is considered an important indicator of flood risk. The authors examine the future development of potential loss of life due to flooding for a major flood prone area in The Netherlands. The analysis is based on projections and ...
help
Loss of life caused by the flooding of New Orleans after hurricane Katrina: analysis of the relationship between flood characteristics and mortality \ Risk analysis [Artikel]
Jonkman, S.N. \ Maaskant, B. \ Boyd, E. \ Lloyd Levitan, M. \ 2009
In this article a preliminary analysis of the loss of life caused by Hurricane Katrina in the New Orleans metropolitan area is presented. The hurricane caused more than 1,100 fatalities in the state of Louisiana. A preliminary data set that gives inf ...
help
Overstromingsrisico regionale keringen [Boek]
Lendering, K.T. \ Kok, M. \ Jonkman, S.N. \ 2015
De STOWA heeft vanuit het Ontwikkelingsprogramma de TU Delft gevraagd de toepasbaarheid van de methode van de overstromingskansbenadering voor de regionale keringen te verkennen. Resultaat van deze verkenning geeft een goed inzicht in de toepasbaarhe ...
help
Approach for loss of life estimation in 'Aandacht Voor Veiligheid' (AVV) : final report [Boek]
Maaskant, B. \ Jonkman, S.N. \ 2007
The main goal for the AVV (Aandacht voor Veiligheid) project is to develop a decision support system (DOS; Discussie Ondersteunend Systeem). This system can be used to analyze the durability of a safety policy for the next 15-20 year taking into acco ...
help
Economic implications of multi-layer safety projects for flood protection \ Safety, reliability and risk analysis: beyond the horizon [Congresverslag]
Tsimopoulou, V. \ Vrijling, J.K. \ Kok, M. \ Jonkman, S.N. \ Stijnen, J.W. \ 2014
Looking at flood risk management developments that have lately taken place in the Netherlands, the emergence of a virtual liking of disaster preparation measures is perceptible. Investments in multilayer safety projects are one of the most popular ou ...
help
Cost benefit analysis and flood damage mitigation in the Netherlands \ HERON [Artikel]
Jonkman, S.N. \ Brinkhuis-Jak, M. \ Kok, M. \ 2004
Aim of this paper is to investigate the application of cost benefit analysis methods in the decision-making on a desired flood protection strategy in the Netherlands. After a discussion of historical developments in flood protection in the Netherland ...
help
Kustveiligheid en ruimte \ Ruimte en water : planningsperspectieven voor de Nederlandse delta [Hoofdstuk uit boek]
Brinke, W. ten \ Jonkman, S.N. \ 2009
Het bestaande veiligheidsbeleid is met name gericht op het handhaven van overschrijdingsnormen voor de waterkeringen. In recente beleidsontwikkelingen staat het begrip overstromingsrisico centraal. Dit is gedefinieerd als "overstromingskans x gevolg" ...
help
Loss of life caused by the flooding of New Orleans after hurricane Katrina: a preliminary analysis of the relationship between flood characteristics and mortality \ 4th International Symposium on Flood Defence: Managing Flood Risk, Reliability and Vulnerability, Toronto, Ontario, Canada 6-8 May 2008 [Hoofdstuk uit boek]
Jonkman, S.N. \ Maaskant, B. \ Boyd, E. \ Levitan, M. \ 2008
In late August 2005, the New Orleans metropolitan area suffered the destructive power of hurricane Katrina. Large parts of the city flooded. This article utilizes the available data regarding Katrina related fatalities for Louisiana to analyse the re ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.