Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Minder kwetsbaar, minder rampen : hoe Nederlandse kennis de governance van overstromingen in andere landen kan helpen versterken \ Water governance [Artikel]
Reitsma, R. \ Smit, R. \ Kolen, B. \ Brinke, W. ten \ 2012
"Steeds weer lees je uitlatingen in de pers als ‘plotseling na een heel lange tijd’, ‘de ernstigste sinds 100 jaar’, etc. Nu is het niet mijn vak om vast te stellen of dit incidenten zijn of dat er sprake is van een trend, maar het is wel opvallend d ...
help
Waterrisico verdrievoudigt elke veertig jaar \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Huizinga, H.J. \ Kolen, B. \ Eenhoorn, J.K. \ 2007
Verandering van grondgebruik, bevolkingsgroei en investeringen hebben gevolgen voor het risico van overstromingen. Rijkswaterstaat heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de trends van integrale waterrisico’s
help
Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) hulpmiddel bij crisisbeheersing \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Leenders, J. \ Kolen, B. \ Jong, M. de \ Riedstra, D. \ 2014
Het waterveiligheidsbeleid in Nederland verandert. De risicobenadering komt centraal te staan. Hierin wordt gekeken naar zowel de kans op een overstroming als naar de gevolgen. Het beleid is erop gericht om burgers zo efficiënt mogelijk te beschermen ...
help
The impacts of storm Xynthia February 27-28, 2010 in France: lessons for flood risk management \ Journal of flood risk management [Artikel]
Kolen, B. \ Slomp, R. \ Jonkman, S.N. \ 2013
This paper documents and discuss the facts, findings and lessons after the storm (in French Tempête) Xynthia, February 27–28, 2010. A storm surge combined with the high tide and waves caused failure and damages to flood defences along a coastline of ...
help
Evacuation a serious game for preparation \ 2011 IEEE international conference on networking, sensing and control, Delft, The Netherlands, April 11-13, 2011 [Hoofdstuk uit boek]
Kolen, B. \ Thonus, B. \ Zuilekom, K.M. \ Romph, E. de \ 2011
Mass evacuation is a measure to reduce possible loss of life in the case of potential disasters. Planning for mass evacuation is only useful if these plans are tested and evaluated by government and the public in reality or in simulated events. As a ...
help
De zekerheid van onzekerheid van evacuatie bij dreigende overstroming \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Kolen, B. \ 2013
Wat is de beste evacuatiestrategie bij overstromingen? Dat was de centrale onderzoeksvraag van het proefschrift Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven responses aan de Radboud Universiteit. Het onderzoek is afgesloten met een reflec ...
help
A comparative study on methods for loss of life estimation : applications to case studies in the United States \ 6th international conference on flood management, Sept. 2014, Sào Paulo [Artikel]
Jonkman, S.N. \ Maaskant, B. \ Kolen, B. \ Zethof, M. \ Lehmanc, W.P. \ Needham, J.T. \ 2014
In the Netherlands, USA and other countries methods for the analysis of loss of life and evacuation associated with flooding are used in flood risk management. This paper compares the methods from the US and Netherlands in this field and considers bo ...
help
Evacueren kun je leren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kolen, B. \ 2009
N.a.v. de nationale oefening Waterproef (najaar 2008) stelde het kabinet net voor de zomer van 2009 dat Nederland inmiddels beter voorbereid is op de gevolgen van dreigende overstromingen. Maar met name voor de kustgebieden is het de vraag of we tijd ...
help
Adviseren bij evacueren: een wetenschappelijke methode voor een bestuurlijk besluit \ International Journal of Water Governance (IJWG) [Artikel]
Kuijper, B. \ Kolen, B. \ Geerse, C. \ Ridder, E. de \ Houwing, E.J. \ Brinke, W. ten \ 2011
Voor de Noordwaard, een gebied in de Biesbosch dat in het kader van het Programma Ruimte voor de Rivier zal worden ontpolderd, presenteert dit artikel een methode om scenario’s voor evacuatie bij dreigende overstroming vast te stellen. Kennis van wat ...
help
Basisvisie afwegingsmethodiek voor meerlaagsveiligheid : fase 1 [Boek]
Kolen, B. \ Kok, M. \ 2011
In deze notitie wordt zowel gekeken naar het verkleinen van de kans op een overstroming als naar het beperken van de gevolgen van een overstroming. Dat betekent dat een risico aanpak wordt gevolgd. Het Nationaal Waterplan legt hierbij ook de link met ...
help
Met een modulaire sitrap op weg naar netcentrisch werken \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Janssen, A. \ Kolen, B. \ Nieuwenhuis, S. \ Smit, B. \ 2009
In de crisisbeheersing wordt voor de onderlinge uitwisseling van informatie gewerkt met situatierapportages. In een discussiestuk wordt de doorontwikkeling van de huidige situatierapportages tot een dynamisch, netcentrisch communicatiemiddel besproke ...
help
Meerlaagsveiligheid: integratie water en ruimte \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zethof, M. \ Kolen, B. \ Bouwer, L.M. \ 2014
Meerlaagsveiligheid biedt de mogelijkheid strategieën op te stellen waarin preventie, ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing zijn geïntegreerd. Hiermee zijn logische of acceptabele combinaties van maatregelen op te stellen voor een gebiedsstrateg ...
help
Waterproef Nationaal, leren van oefenvoorbereiding \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Kolen, B. \ Kaskens, S. \ Smit, B. \ Hoornstra, S. \ 2009
De oefening Waterproef was de eerste landelijke rampenoefening, waarbij per oefendag meerdere veiligheidsregio’s, meerdere waterschappen en nationale crisisorganisaties deelnamen. Al met al de grootste oefening ooit in Nederland. De voorbereiding bes ...
help
Waterberging onderweg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kolen, B. \ 2001
Het toepassen van "stromende berging" door het ontwikkelen van een natuurlijke waterloop kan bijdragen aan de aanpak van wateroverlast en waterschaarste in een watersysteem.Een analyse van de afvoerstatistieken is noodzakelijk om te bepalen of het ve ...
help
Blijven of weggaan? : basisinformatie voor de juiste keuze bij een dreigende overstroming \ Ruimtelijke veiligheid en risicobeleid [Artikel]
Kolen, B. \ Westera, H. \ Kosters, K. \ Nieuwenhuis, S. \ 2015
Bijna tweederde deel van Nederland kan overstromen, ondanks sterke waterkeringen is er een kans dat het misgaat. Dit roept de vraag op wat van rampenbestrijding en zelfredzaamheid verwacht kan worden. De gevolgen van een overstroming kunnen door cris ...
help
Randvoorwaarden voor verticaal evacueren \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Kolen, B. \ Terpstra, T. \ Turina, M. \ 2015
Wanneer een overstroming dreigt, is het niet altijd mogelijk iedereen preventief uit het bedreigde gebied te evacueren. Een alternatief is om mensen op te roepen verticaal te evacueren naar een droge verdieping thuis of elders in het bedreigde gebied ...
help
Simulating traffic processes for practicing large scale evacuation \ First International Conference on Evacuation Modeling and Management (ICEM), Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, 23-25 September 2009 [Hoofdstuk uit boek]
Zuilekom, K.M. van \ Romph, E. de \ Kolen, B. \ Thonus, B.I. \ 2010
The main goal of disaster management is to reduce the number of casualties to a minimum. Evacuation is one of the means to reduce the number of casualties. In preparation of a large scale evacuation the training of authorities and rescue workers is n ...
help
Schade door overstroming : leren van Franse ervaringen met de storm Xynthia [Boek]
Kolen, B. \ Met Andere Woorden \ 2010
Op 28 februari 2010 bereikte de storm Xynthia de westkust van Frankrijk. Meer dan 50.000 hectare aan land overstroomde. In totaal vielen in Frankrijk 47 doden, de meesten door het water en een enkeling door de gevolgen van de storm. Een ramp als Xynt ...
help
Leven in de Nederlandse delta, wachten tot een megacrisis? \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Kolen, B. \ Engel, K. \ Most, H. van der \ Ruiten, K. van \ 2009
Leven in een delta vereist menselijk ingrijpen, zeker wat betreft water veiligheid. In Nederland zijn van oudsher interventies gericht op het voorkomen van overstromingen en de gemeenschappelijke reactie na de watersnoodramp van 1953 was: ‘Dit mag no ...
help
Overstromingsscenario’s voor rampenbeheersing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kolen, B. \ Leenders, J. \ Bos, M. \ Zoethout, J. \ Nieuwenhuis, S. \ 2011
Overstromingscenario’s liggen aan de basis van de organisatorische voorbereiding op overstromingen door waterbeheerders. Zo’n scenario beschrijft het verloop van een overstroming op basis van afgesproken randvoorwaarden en uitgangspunten. Maar in hoe ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.