Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Storm surge barrier in the Rotterdam waterway : a new approach : paper presented at the 6th congress of the Asian and Pacific Regional Division of the IAHR, Kyoto, Japan, July 20 - 22, 1988 [Boek]
Kerssens, P.J.M. \ Oorschot, J. van \ Pot, B. v.d. \ 1989
help
Evidence for historical heavy metal pollution in floodplain soils : the Meuse \ Historical change of large alluvial rivers : Western Europe [Hoofdstuk uit boek]
Rang, M.C. \ Schouten, C.J. \ 1989
help
Ramspol : beleidsanalyse - milieueffectrapport ten behoeve van de beveiliging van West-Overijssel [Boek]
Stuurgroep Ramspol \ [1989]
help
Efficient mapping of heavy metal pollution on floodplains by co-kriging from elevation data \ Three dimensional applications in Geographical Information Systems [Hoofdstuk uit boek]
Leenaers, H. \ Burrough, P.A. \ Okx, J.P. \ 1989
help
The transport of heavy metals during flood events in the polluted river Geul (the Netherlands) \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
Leenaers, H. \ 1989
help
Time dependent groundwater flow under river embankments \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Bauduin, C.M.H. \ Moes, C.J.B. \ 1989
help
Zonering van vegetatietypen en Rumex-soorten in overstromingsgradienten in het rivierengebied van Rijn, Waal en IJssel [Boek]
Steeg, H.M. van de \ Rijt, C.W.C.J van de \ Reijnen, M.J. \ 1989
help
Maatgevende hoogwaterstanden in het benedenrivierengebied in de situatie met een stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg [Boek]
Urk, A. van \ 1989
help
The dispersal of metal mining wastes in the catchment of the river Geul (Belgium - The Netherlands) = De verspreiding van metaalhoudend mijnafval in het stroomgebied van de Geul (Belgie - Nederland) [Proefschrift]
Leenaers, H. \ 1989
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.