Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Geautomatiseerd draaiboek hoogwater \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hulshof, J. \ Coremans, C. \ Flikweert, J.J. \ 2002
In opdracht van STOWA is het Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater (GDH) gemaakt : een computerprogramma dat waterkeringbeheerders in staat stelt om de complexe informatiestromen tijdens hoogwater beter te beheersen
help
Hatsi-kD : de piekafvoer van een hoogwatergolf \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Savenije, H.H.G. \ 2002
Gekeken wordt naar de formule van Jones en de slope-area methode van Riggs om de afvoerpiek en de maximale waterstanden, die langs de rivier optreden bij het passeren van de afvoergolf, te bepalen
help
Studenten TU Delft bedenken oplossingen voor overstromingen in Peru : drie maanden onderzoek in Arequipa \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meuter, E. \ 2002
De groep studenten, twee van de afstudeerrichting Waterbouw en drie van Watermanagement, werkten in Arequipa drie maanden samen met Peruaanse studenten aan een mogelijke oplossing voor de regelmatig terugkerende wateroverlast rond Arequipa. Het onder ...
help
Actieplan hoogwater Maas : voortgangsrapportage 1995-2001 = Plan d'action inondations Meuse : rapport d'avancement 1995-2001 [Boek]
Wit, M. de \ Dewil, P. \ 2002
help
Appropriate modelling of climate change impacts on river flooding [Proefschrift]
Booij, M.J. \ 2002
help
Watersysteem en waterkwaliteit op orde? : normering regionale wateroverlast \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Neuteboom Spijker, R. \ 2002
Kritiek op de onlangs uitgekomen "Normering regionale wateroverlast". De voorgestelde normeringssystematiek gaat uit van een waterkwantiteitsaangelegenheid, terwijl het watersysteem alleen op orde kan worden gebracht en gehouden als deze een goede wa ...
help
Kanttekening [en reactie] bij Hatsi-kD in Stromingen 8(2002)2 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Boiten, W. \ Savenije, H.H.G. \ 2002
Reactie en weerwoord op het artikel over de piekafvoer van een hoogwatergolf
help
Flood forecasting for the River Rhine in The Netherlands \ The extremes of the extremes: extraordinary floods [Hoofdstuk uit boek]
Sprokkereef, E. \ 2002
help
Development of methodologies for the Analysis of the efficiency of flood reduction measures in the Rhine basin on the basis of reference floods (DEFLOOD) : executive summary : IRMA-SPONGE project 1 \ Towards sustainable flood risk management in the Rhine and Meuse river basins : final report of the IRMA-SPONGE Umbrella Program, background, organisation and outputs [Hoofdstuk uit boek]
Meulenberg, M. \ 2002
After some years of extreme flooding in the 1990s extended efforts were made to improve flood protection by means of an integrated river basin management. Part of this strategy is the implementation of decentralised flood reduction measures (FRM). Wi ...
help
Geautomatiseerd draaiboek hoogwater : handleiding [Boek] - Versie 1.2
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2002
help
Argentinië: wateroverlast en -tekort \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Querner, E.P. \ 2002
Impressie van de waterhuishoudkundige situatie in Argentinië. In de Pampa's neemt de wateroverlast toe door toegenomen neerslag en in de provincie Mendoza wordt de vraag naar schoon water steeds groter
help
Loss of life models for sea and river floods \ Flood defence 2002 [Hoofdstuk uit boek]
Jonkman, S.N. \ Gelder, P.H.A.J.M. van \ Vrijling, J.K. \ 2002
An overview is given of methods available in literature to estimate the loss of life caussed by floods. The methods are described and applied to a case study to study their applicability for flood hazard deterimination in the Netherlands. Besides, a ...
help
Towards sustainable flood risk management in the Rhine and Meuse river basins : proceedings of the IRMA-SPONGE final working conference, 31 January-1 February 2002, Bonn [Congresverslag]
Os, A. van \ Hooijer, A. \ 2002
This NCR publication is mainly a CD containing: 1. an interactive document, which outlines the set-up of the Conference and gives access to the following presentations (by selecting hyperlinked items in the program): *Powerpoint presentations of the ...
help
Guidelines for rehabilitation and management of floodplains: ecology and safety combined : executive summary : IRMA-SPONGE project 6 \ Towards sustainable flood risk management in the Rhine and Meuse river basins : final report of the IRMA-SPONGE Umbrella Program, background, organisation and outputs [Hoofdstuk uit boek]
Wolters, H.A. \ Platteeuw, M. \ Schoor, M.M. \ 2002
help
De prijs van water : een financiele en institutionele analyse van het waterbeheer in Nederland [Boek]
Diederen, P. \ Bunte, F. \ Staalduinen, L. van \ Huygen, A. \ Uytewaal, E. \ 2002
help
Nieuw : de Watertoets, goede afstemming op milieueffectrapportage gewenst \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Wagemaker, F.H. \ Laeven, M.P. \ 2002
Afstemming van m.e.r. procedures op waterhuishoudkundige plannen
help
Waterschappen en de versterking van de rampenbestrijding in de regio's \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Poortvliet, I. \ 2002
Verslag van een bijeenkomst met als thema: de positie van de waterschappen binnen de rampenbestrijdingsorganisatie in het algemeen en binnen de versterking van de organisatie in het bijzonder
help
Minder kans op wateroverlast : informatie over de Systeemanalyse Schouwen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2002
Het waterschap heeft laten onderzoeken hoe het geheel van waterlopen, gemalen en stuwen (het watersysteem) in de polder Schouwen functioneert bij extreme neerslaghoeveelheden en welke aanpassingen daarvoor noodzakelijk zijn
help
Vers une gestion durable des risques d'inondation dans les bassins versants du Rhin et de la Meuse : principaux messages du programme IRMA-SPONGE [Boek]
Hooijer, A. \ Os, A. van \ 2002
Conclusions et recommandations basées sur les résultats de 13 projets de recherche menés dans 6 pays
help
Naar een duurzaam hoogwater risico beheer voor het Rijn en Maas stroomgebied : de belangrijkste conclusies van het Irma-Sponge onderzoeksprogramma [Boek]
Hooijer, A. \ Os, A. van \ 2002
Conclusies en aanbevelingen gebaseerd op resultaten van 13 onderzoeksprojecten in 6 landen
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.