Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Uncertainty in flood risk assessments: what are its major sources and implications? \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
Moel, H. de \ Botzen, W.J.W. \ Aerts, J.C.J.H. \ 2013
As with any calculation that uses models with various data sources and relationships, flood risk assessments are surrounded by considerable uncertainty. Investigating uncertainty and its propagation in flood risk assessments is complicated because of ...
help
Are flood models used? : a method for assessing the use of flood models in the operational phase of flood calamity management [Studentenverslag]
Hoff, A. \ 2013
The objective of this research is to develop a method to assess the use of flood models in the operational phase of flood calamity management by establishing a set of specific and measureable indicators which together can be used to assess this.
help
Explaining differences in flood risk management approaches in Europe and the USA : a comparative analysis \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
Bubeck, P. \ Kreibich, H. \ Penning-Rowsell, E.C. \ Botzen, W.J.W. \ Moel, H. de \ Klijn, F. \ 2013
Flood Risk Management (FRM) in Europe and worldwide is not static but constantly in flux. Generally, there has been a trend towards more integrated FRM in many countries. However, the initial situation in the various countries is very different. The ...
help
Kennis voor Klimaat 3e tranche : eindrapport 3Di [Boek]
Kennis voor Klimaat \ cop. 2013
Het onderzoeks- en innovatietraject 3Di Waterbeheer streeft naar overstromings- en wateroverlastberekeningen veel sneller en veel gedetailleerder uit te voeren en de resultaten in aansprekende (3D) beelden te visualiseren voor burgers, bestuurders, r ...
help
A framework for global river flood risk assessments \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
Winsemius, H.C. \ Beek, L.P.H. van \ Jongman, B. \ Ward, P.J. \ Bouwman, A. \ 2013
There is an increasing need for strategic global assessments of flood risks in current and future conditions. In this paper, we propose a framework for global flood risk assessment for river floods, which can be applied in current conditions, as well ...
help
The impacts of storm Xynthia February 27-28, 2010 in France: lessons for flood risk management \ Journal of flood risk management [Artikel]
Kolen, B. \ Slomp, R. \ Jonkman, S.N. \ 2013
This paper documents and discuss the facts, findings and lessons after the storm (in French Tempête) Xynthia, February 27–28, 2010. A storm surge combined with the high tide and waves caused failure and damages to flood defences along a coastline of ...
help
Lessen voor Nederland uit buitenlandse overstromingen : Waterbouwdag \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Jonkman, B. \ 2013
Voor ons laaggelegen land is kennis over de oorzaken en gevolgen van overstromingen van groot belang. Overstromingen komen in Nederland, mede door het relatief hoge beveiligingsniveau, weinig voor. Daardoor is praktijkervaring alleen te verkrijgen do ...
help
Unbreachable embankments? In pursuit of the most effective stretches for reducing fatality risk \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
Bruijn, K.M. de \ Klijn, F. \ Knoeff, J.G. \ 2013
Experiences with recent and past floods have lead to recurrent calls to reinforce flood defences in such a way as to always prevent their breaching. When a breach forms, the inflow is very fast and furious, leaving no time for evacuation and causing ...
help
Het overstromingsbestendige plan als regionale opgave \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Pieterse, N. \ Pols, L. \ Pas, B. van de \ 2013
De aandacht verschuift de laatste jaren steeds meer van het aanleggen van dijken en waterkeringen naar het zoeken naar duurzame en integrale oplossingen. Deze oplossingen zijn gericht op het verkleinen van de maatschappelijke gevolgen van een overstr ...
help
Framing of risk and preferences for annual and multi-year flood insurance \ Journal of economic psychology [Wetenschappelijk artikel]
Botzen, J.W.W. \ Boer, J. de \ Terpstra, T. \ 2013
The decision of many individuals in floodplains to not purchase flood insurance may impair the risk-spreading function of flood insurance markets. This study estimates the effectiveness of risk communication frames and insurance policy conditions in ...
help
Informatievoorziening bij calamiteiten [Brochure]
Verkade, J. \ 2013
Deze Deltafact richt zich op de informatievoorziening bij hoog water en overstromingen vanuit de werkwijze bij de landelijke overheid en de aansluiting bij de waterschappen en veiligheidsregio’s. Als voorbeeld worden de voorspellingen in met name het ...
help
Early warning system in Bolivia : stroomgebied van de rivier Mamore \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Ravenstijn, P. \ 2013
Een consortium van Witteveen+Bos, Deltares, RoyalHaskoningDHV en lokale partners ontwikkelt de komende 2 jaar een early warning system voor overstromingen in het stroomgebied van de rivier Mamore in de Boliviaanse provincie Beni. Het merendeel van de ...
help
De zekerheid van onzekerheid van evacuatie bij dreigende overstroming \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Kolen, B. \ 2013
Wat is de beste evacuatiestrategie bij overstromingen? Dat was de centrale onderzoeksvraag van het proefschrift Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven responses aan de Radboud Universiteit. Het onderzoek is afgesloten met een reflec ...
help
Samenwerking in crisisbeheersing : waterveiligheid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jong, J. de \ 2013
Minister Schultz van Haegen nam de landelijke visie Samenwerking in crisisbeheersing in ontvangst. De waterschappen willen bij crisisbeheersing zowel regionaal als landelijk nog beter samenwerken met elkaar en met hun crisispartners: de veiligheidsre ...
help
Enhancing flood risk system robustness in practice \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
Mens, M.J.P. \ Klijn, F. \ Schielen, R.M.J. \ 2013
We consider robust (fluvial) flood risk systems to have the ability to remain functioning under a range of river discharges. To understand system robustness, it is thus useful to analyze how the flood impact varies over a range of possible events. We ...
help
Balgstuw [Video]
Groot Salland \ 2013
Sinds december 2002 wordt West-Overijssel beschermd door een unieke constructie: de Balgstuw bij Ramspol. De Balgstuw speelt een beslissende rol bij het beschermen van West-Overijssel tegen het wassende water IJsselmeer en Ketelmeer. Gemiddeld één ke ...
help
60 jaar watersnoodramp: stilte na de storm [schatten van de schappen] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2013
Zestig jaar na de ramp volgt een terugblik. Waarin gezegd moet worden, dat verdriet tot op heden stil gehouden is. Het door journalist Erik Driessen geschreven boek met interviews met direct of indirect betrokkenen bevat hartverscheurende verhalen
help
1953, een jaar van herstel : 60 jaar na de watersnood \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Nifterik, G. van \ 2013
Op 1 februari 2013 is het precies 60 jaar geleden dat in zuidwest-Nederland de dijken braken. Daags na de ramp stond 200.000 ha land onder water, 45.000 huizen waren zwaar beschadigd, 1835 mensen dood. Op 150 plaatsen zaten serieuze gaten in de dijk, ...
help
Methode berekenen onzekerheid in wateropgave nu beschikbaar \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hakvoort, H.A.M. \ Heijkers, W.J.M. \ Peerdeman, K. \ Talsma, M. \ 2013
In opdracht van de STOWA heeft HKV lijn in water een methode ontwikkeld waarmee regionale waterbeheerders de onzekerheid in de wateropgave inzichtelijk kunnen maken. Deze methode is verwerkt in een software-applicatie genaamd BOWA, die hydrologen en ...
help
Migratie door een temporele migratiezone en habitatgebruik van vissen in de Itterbeek \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Kranenbarg, J. \ Mars, H. de \ Kemper, J. \ Dehing, S. \ Lenders, R. \ 2013
In het verleden lag er bij veel watermolens een zone die bij hoog water onderliep waardoor tijdelijk vismigratie mogelijk was. Het opnieuw creëren van dergelijke temporele migratiezones (TMZ's) lijkt in potentie een effectieve maatregel om zowel vism ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.