Login

Hydrotheek

help
Verzekeren tegen grote overstromingen [Boek]
Vrijling, J.K. \ Eijgenraam, C.J.J. \ Kok, M. \ [ca. 2008]
Door diverse instanties wordt individueel privaat verzekeren tegen de gevolgen van overstromen ten gevolge van de doorbraak van een (primaire) waterkering voorgesteld als aanvulling op of als vervanging van uitkeringen door de overheid ingeval van ov ...
help
Veilig achter duin en dijk : Hoogwaterbeschermingsprogramma [Brochure]
Communicatiebureau “Citaat” \ 2007
Nederland kent verschillende programma's om het land te beschermen tegen overstromingen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma richt zich op de waterkeringen die als onvoldoende uit de bus komen bij de wettelijke toetsing, maar niet zijn opgenomen in an ...
help
Waardevolle lessen na overstromingen in Thailand [waterhuishouding & waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Jonkman, S.N. \ Meer, M.T. van der \ Hardeman, B. \ 2012
Een verkenningsmissie na de overstromingen in Thailand in 2011 heeft meer inzicht gegeven in het functioneren van het waterkeringssysteem tijdens de ramp. Dijken bleken kwetsbaar door overloop, evenals de aansluitingen tussen dijken en constructies.
help
Ruimte voor de rivier : trendbreuk en meervoudige kwaliteitsopgave \ Ruimte en water : planningsperspectieven voor de Nederlandse delta [Hoofdstuk uit boek]
Alberts, F. \ 2009
De Commissie Waterbeheer 21e eeuw (Cie. Tielrooij) werd na de wateroverlastperikelen van najaar 1998 gevraagd te adviseren over de manier, waarop we bij de verwachte klimaatveranderingen (vaker te nat/te droog en zeespiegelstijging) de waterhuishoudi ...
help
Flood risk and water management in the Netherlands : a 2012 update [Boek]
Slomp, R. \ 2012
This report describes the Dutch context of flood risk management, the institutions, disasters which influenced our flood risk policy and disaster management, our flood protection standards for flood defenses, flood risk management, financial issues, ...
help
Overstromingsscenario’s voor rampenbeheersing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kolen, B. \ Leenders, J. \ Bos, M. \ Zoethout, J. \ Nieuwenhuis, S. \ 2011
Overstromingscenario’s liggen aan de basis van de organisatorische voorbereiding op overstromingen door waterbeheerders. Zo’n scenario beschrijft het verloop van een overstroming op basis van afgesproken randvoorwaarden en uitgangspunten. Maar in hoe ...
help
Coastal flood risk and trends for the future in the North Sea region : results and recommendations of project Safecoast : synthesis report [Boek]
Roode, N. \ 2008
The objective of this synthesis report is to provide an overview and comparison of the current practices, challenges, and possible responses with respect to coastal flood and erosion risk on the North Sea region, both for present and future, aiming t ...
help
Denkconcept : storm over Nederland 2050 : een weerbare samenleving doorstaat het wassende water [Boek]
Mattheij, L. \ Roovers, G. \ 2007
Veiligheid tegen overstromingen en de gevolgen van klimaatverandering zijn actueel. De aandacht voor dit onderwerp heeft Oranjewoud en het Waterinnovatieplatform van Rijkswaterstaat gestimuleerd om innovatieve ideeën over het omgaan met overstrominge ...
help
Xynthia: leren van de gevolgen van een stormvloed in Frankrijk \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Kolen, B. \ Slomp, R. \ Terpstra, T. \ Balen, W. van \ 2010
Rond 2.00 uur in de ochtend op 28 februari 2010 bereikte de storm Xynthia het vaste land van Frankrijk, waarna de dijken braken. Er vielen in totaal 53 doden. In Nederland is er door het hoge beschermingsniveau nauwelijks ervaring met overstromingen. ...
help
Zelfredzame samenleving centraal in veiligheidsconcept \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Het denkconcept is verwoord in het boekje Storm over Nederland 2050
Schielen, R. \ Roovers, G. \ 2008
Veiligheid tegen overstromingen en de gevolgen van klimaatverandering zijn actueel. De aandacht voor dit onderwerp heeft Oranjewoud en het Waterinnovatieplatform van Rijkswaterstaat gestimuleerd om innovatieve ideeën over het omgaan met overstrominge ...
help
Integrated hydrodynamic and economic modelling of flood damage in the Netherlands \ Ecological economics : the journal of the International Society for Ecological Economics [Wetenschappelijk artikel]
Jonkman, S.N. \ Bočkarjova, M. \ Kok, M. \ Bernardini, P. \ 2008
This paper presents a model developed in the Netherlands for the estimation of damage caused by floods. The model attempts to fill the gap in the international literature about integrated flood damage modelling and develop an integrated framework for ...
help
Slachtofferrisico's als gevolg van grootschalige overstromingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bruijn, K. de \ Beckers, J. \ Riedstra, D. \ 2012
Voor de actualisering van de waterveiligheidsnormen (als onderdeel van het Deltaprogramma Veiligheid) voerde Deltares in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een kosten-batenanalyse uit en een analyse van slachtofferrisico's. De k ...
help
Kennisdag Inspectie Waterkeringen [Video]
STOWAvideo \ 2014
Van de nood een deugd maken: dat was het thema van de elfde Kennisdag Inspectie Waterkeringen op 20 maart 2014, én het credo van het gezamenlijke kennisprogramma Professionalisering Inspectie Waterkeringen 2.0 van STOWA en RWS WVL (vml. Waterdienst). ...
help
Asset Management session RWS [Video]
STOWAvideo \ 2012
3 presentations on the FloodRisk 2012 congres in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions: 1. The application of asset management in integrated water management; 2. Flood risk asset management in the environment agency; 3. Implementati ...
help
Kengetallen kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw [Boek]
Kind, J. \ Gauderis, J. \ Velzen, E. van \ Silva, W. \ 2008
In de wet staan normen voor de bescherming van grote delen van Nederland tegen overstromingen. Deze normen zijn gebaseerd op omstandigheden en berekeningen uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Sinds die tijd zijn de mogelijke gevolgen van een over ...
help
Pilot: tevreden met hoogwaterbescherming? : een studie naar de tevredenheid met hoogwaterbescherming onder de bevolking [Boek]
Winsum-Westra, M. van \ Buijs, A.E. \ Groot, M. de \ 2010
Via een gestructureerde vragenlijst is onderzocht hoe tevreden inwoners van Nederland zijn met de hoogwaterbescherming. Daarnaast wordt onderzocht of de hoogwaterbescherming verklaard kan worden door vier factoren: het imago van de water¬beheerders, ...
help
Het risico op slachtoffers bij overstromingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jonkman, B. \ Jongejan, R. \ Maaskant, R. \ Roos, A. \ 2009
In de huidige Wet op de Waterkering zijn overschrijdingskansen gedefinieerd voor de waterstanden die de primaire keringen veilig moeten kunnen keren. In toenemende mate wordt echter gevraagd om een integraal waterveiligheidsbeleid, waarin overstromin ...
help
De dijk van de toekomst? : quick scan doorbraakvrije dijken [Boek]
Silva, W. \ Velzen, E. van \ 2008
Het doel van de verkenning was: ontwerp een dijk, waarin ook onder bovenmaatgevende omstandigheden (waterstand, golven) geen bres ontstaat. Immers, bresvorming veroorzaakt de rampzalige overstroming van een gebied, waardoor slachtoffers kunnen vallen ...
help
Damage assessment in The Netherlands \ IWASA Internationales Wasserbau-Symposium Aachen (37) 2007: Sicherheit und Risiko wasserbaulicher Anlagen [37th International Symposium on Hydraulic Engineering Aachen, Risks of Hydraulic Structures, 4th and 5th of January 2007] [Hoofdstuk uit boek]
Braak, W.E.W. van den \ Bake, D. de \ 2007
In the history of the Netherlands, floods have always played an important role. The system of dikes, dunes and dams is typical for the Dutch landscape and is of importance in both the spatial and administrative breakdown of the country. The fact that ...
help
Compartimentering van dijkringen: kansrijk, maar lang niet overal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klijn, F. \ Alberts, F. \ Asselman, N. \ 2009
Na de ramp van 1953 pleitte de Deltacommissie voor compartimentering van Centraal-Holland. Het geadviseerde beschermingsniveau van 1:10.000 ging daar zelfs van uit. Van de compartimentering is echter niets terecht gekomen en het principe is enigszins ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.