Login

Hydrotheek

help
Werken aan een veilige delta : lessen uit buitenlandse overstromingen \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Jonkman, S.N. \ Kok, M. \ 2012
In de afgelopen tien jaar hebben verschillende overstromingsrampen nieuwe inzichten gegeven. In het jaar 2005 overstroomde New Orleans door orkaan Katrina. De dijken bleken onveilig te zijn (“It was only a system in name”, volgens het Army Corps of E ...
help
De betrouwbaarheid van dijken : gaten in de analyse \ Watertovenaars : Delftse ideeen voor nog 200 jaar Rijkswaterstaat [Hoofdstuk uit boek]
Verruijt, A. \ 1998
help
Praktische tips voor aanpak projecten klimaataanpassing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2014
Sebastiaan van Herk en Jeroen Rijke zijn aan de TUDelft gepromoveerd op de vraag wat de beste aanpak is van projecten op het gebied van klimaatadaptatie. Ze deden o.a. onderzoek naar het governancemodel dat Rijkswaterstaat hanteert voor het programma ...
help
The impacts of storm Xynthia February 27-28, 2010 in France: lessons for flood risk management \ Journal of flood risk management [Artikel]
Kolen, B. \ Slomp, R. \ Jonkman, S.N. \ 2013
This paper documents and discuss the facts, findings and lessons after the storm (in French Tempête) Xynthia, February 27–28, 2010. A storm surge combined with the high tide and waves caused failure and damages to flood defences along a coastline of ...
help
Lessen voor Nederland uit buitenlandse overstromingen : Waterbouwdag \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Jonkman, B. \ 2013
Voor ons laaggelegen land is kennis over de oorzaken en gevolgen van overstromingen van groot belang. Overstromingen komen in Nederland, mede door het relatief hoge beveiligingsniveau, weinig voor. Daardoor is praktijkervaring alleen te verkrijgen do ...
help
Dijkdoorbraken in Nederland: ontstaan, voorkómen en bestrijden [Boek]
Gerven, K.A.J. van \ 2004
In het huidige ontwerpproces van dijken wordt geen rekening gehouden met de invloed van het dijkontwerp op het proces van bresgroei na een onverhoopte dijkdoorbraak. Er wordt enkel gekeken of de sterkte van de dijk groter is dan de belastingen. Veel ...
help
Dijkdoorbraken ontstaan, voorkómen en bestrijden [Boek]
Gerven, K.A.J. van \ Akkerman, G.J. \ 2004
Management samenvatting van een TU Delft studie waarbij dieper ingegaan is op de redenen van het ontstaan van een dijkdoorbraak (bres), op de mogelijkheden ter voorkoming ervan en op te treffen noodmaatregelen mocht een bres onverhoopt toch optreden
help
The development of vulnerability to flooding: an analysis of future change in expected loss of life in South Holland (Netherlands) [Boek]
Maaskant, B. \ Jonkman, B. \ Bouwer, L.M. \ 2008
In this report the temporal development of flood risks to people has been examined for a major flood prone area in the Netherlands. Analyses have been made for the area South Holland with 3.6 million inhabitants based on simulations of different floo ...
help
Delivering integrated flood risk management : governance for collaboration, learning and adaptation [Proefschrift]
Herk, S. van \ [2014]
De doelstelling van dit onderzoek is om richtlijnen te ontwikkelen voor de organisatie van projecten in integraal (hoog)waterbeheer, en zodoende ook om een bijdrage te leveren aan de transitie van overstromingsbescherming naar integraal (hoog)waterbe ...
help
Correlation analysis of water levels along dike-ring areas \ Computational methods in water resources : proceedings of the XIVth international conference on computational methods in water resources (CMWR XIV), June 23-28, 2002, Delft, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Jorigny, M. \ Diermanse, F. \ Hassan, R. \ Gelder, P.H.A.J.M. van \ 2002
Observations for a period of 87 years, with daily discharge of the river Meuse (Borgharen) and river Rhine (Lobith) have been used
help
Loss of life estimation in flood risk assessment : theory and applications [Proefschrift]
Jonkman, S.N. \ 2007
Een kwantitatieve risico analyse wordt vaak gebruikt om de risico’s van technische systemen te bepalen. Door middel van risico schattingen worden de kansen en gevolgen van mogelijke ongevallen gekwantifi ceerd. Deze informatie vormt de basis voor de ...
help
Loss of life due to floods \ Journal of flood risk management [Artikel]
Jonkman, S.N. \ Vrijling, J.K. \ 2008
This article gives an overview of the research on loss of life due to floods. The limited information regarding this topic is presented and evaluated. Analysis of global data for different flood types shows that the magnitude of mortality is related ...
help
Delivering change : towards fit-for-purpose governance of adaptation to flooding and drought [Proefschrift]
Rijke, J.S. \ 2014
Het bewerkstelligen van adaptatie in de watersector gaat over het bewerkstelligen van verandering. In dit proefschrift wordt uitgelegd dat de governance-benadering voor het effectief bewerkstelligen van adaptatie ten aanzien van veranderingen in over ...
help
Future risk of flooding: an analysis of changes in potential loss of life in South Holland (The Netherlands) \ Environmental science & policy [Wetenschappelijk artikel]
Maaskant, B. \ Jonkman, S.N. \ Bouwer, L.M. \ 2009
Potential loss of life is considered an important indicator of flood risk. The authors examine the future development of potential loss of life due to flooding for a major flood prone area in The Netherlands. The analysis is based on projections and ...
help
Het Friese Boezemstelsel onder extreme condities : een analyse [Studentenverslag]
Dorst, L.M. \ 2003
De centrale vraag is of het Friese boezemstelsel voldoende ‘toegerust’ is om ook de komende decennia met de middelen die haar ter beschikking staan een toereikend peilbeheer te voeren. Daarom is in dit onderzoek nagegaan hoe het Friese boezemstelsel ...
help
Noodsluiting van een dijkdoorbraak bij hoogwater = Closure of a dike breach at flood water [Studentenverslag]
Joore, I.A.M. \ 2004
Dit afstudeerwerk begint dan ook met de het onderzoeken van de algemene achtergronden en geschiedenis van dijken in het algemeen en de toegepaste sluitingen bij verschillende dijken. Nadat een beeld gevormd is van het verleden worden de bezwijk- en f ...
help
Loss of life caused by the flooding of New Orleans after hurricane Katrina: a preliminary analysis of the relationship between flood characteristics and mortality \ 4th International Symposium on Flood Defence: Managing Flood Risk, Reliability and Vulnerability, Toronto, Ontario, Canada 6-8 May 2008 [Hoofdstuk uit boek]
Jonkman, S.N. \ Maaskant, B. \ Boyd, E. \ Levitan, M. \ 2008
In late August 2005, the New Orleans metropolitan area suffered the destructive power of hurricane Katrina. Large parts of the city flooded. This article utilizes the available data regarding Katrina related fatalities for Louisiana to analyse the re ...
help
Omgaan met risico's bij de zorg voor de waterkering \ De staat van water : opstellen over juridische, technische, financiele en politiek-bestuurlijke aspecten van waterbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Vrijling, J.K. \ 1999
help
Sandy toont kwetsbaarheid van noordoostkust VS \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Ledden, M. van \ Jonkman, S.N. \ 2013
Eind oktober 2012 gebeurde wat al jaren was voorspeld: een orkaan treft een groot gebied in het noordoosten van de VS, met uitzonderlijk veel schade en meer dan 130 dodelijke slachtoffers. De vraag is of de Amerikanen meer aandacht gaan krijgen voor ...
help
Hoe houden we de rivier bevaarbaar? : daling zomerbed Rijntakken vraagt aandacht [thema waterbouw in binnen- en buitenland] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Visser, P.J. \ Havinga, H. \ Brinke, W.B.M. ten \ 1999
Door menselijk ingrijpen is het laagwaterbed in veel Nederlandse rivieren fors gedaald. Ingrijpen is nu weer nodig om de rivieren bevaarbaar te houden
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.