Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Hoogwater op de Mississippi anno 2011 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ledden, M. van \ Driessen, T. \ Groot Zwaaftink, M. \ 2011
Afgelopen voorjaar was sprake van bijzonder hoogwater op de Mississippi. De rivier voerde op haar hoogtepunt in totaal meer dan 65.000 kubieke meter per seconde af naar de Golf van Mexico, ongeveer vier keer zoveel als de 1/1.250 jaar ontwerpafvoer v ...
help
'Have a water crisis? Time to call the Dutch' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Ledden, M. van \ Verwey, A. \ Nautu, T. \ 2012
In het najaar van 2011 is Thailand zwaar getroffen door overstromingen, met meer dan 800 dodelijke slachtoffers en ongeveer 45 miljard dollar directe schade. Nederlandse expertise werd ingeroepen voor het crisismanagement om de schade te beperken.
help
Geautomatiseerd draaiboek hoogwater : handleiding [Boek] - Versie 1.2
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2002
help
Dijkdoorbraken in Nederland: ontstaan, voorkómen en bestrijden [Boek]
Gerven, K.A.J. van \ 2004
In het huidige ontwerpproces van dijken wordt geen rekening gehouden met de invloed van het dijkontwerp op het proces van bresgroei na een onverhoopte dijkdoorbraak. Er wordt enkel gekeken of de sterkte van de dijk groter is dan de belastingen. Veel ...
help
Waardevolle lessen na overstromingen in Thailand [waterhuishouding & waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Jonkman, S.N. \ Meer, M.T. van der \ Hardeman, B. \ 2012
Een verkenningsmissie na de overstromingen in Thailand in 2011 heeft meer inzicht gegeven in het functioneren van het waterkeringssysteem tijdens de ramp. Dijken bleken kwetsbaar door overloop, evenals de aansluitingen tussen dijken en constructies.
help
Dijkdoorbraken ontstaan, voorkómen en bestrijden [Boek]
Gerven, K.A.J. van \ Akkerman, G.J. \ 2004
Management samenvatting van een TU Delft studie waarbij dieper ingegaan is op de redenen van het ontstaan van een dijkdoorbraak (bres), op de mogelijkheden ter voorkoming ervan en op te treffen noodmaatregelen mocht een bres onverhoopt toch optreden
help
Flood risk in unembanked areas - Part D: Vulnerability of port infrastructure [Boek]
Lansen, A.J. \ Jonkman, S.N. \ [2010]
Large parts of the port of Rotterdam are located outside the primary flood defence system. In order to reduce the frequency of flooding, port facilities and infrastructure are constructed at elevated terrains. The expected sea level rise associated w ...
help
Loss of life due to floods \ Journal of flood risk management [Artikel]
Jonkman, S.N. \ Vrijling, J.K. \ 2008
This article gives an overview of the research on loss of life due to floods. The limited information regarding this topic is presented and evaluated. Analysis of global data for different flood types shows that the magnitude of mortality is related ...
help
De Hollandse IJssel in de rampnacht: de twee gebroeders en de verwarring \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Buuren, M. van \ Tilstra, M. \ Bos, M. \ 2011
Iedereen kent de rampnacht van februari 1953: noordwesterstorm met tegelijkertijd springtij die het water met enorme kracht opstuwen. Dijken breken door op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden en in West-Brabant. Niet iedereen weet, dat het nòg erger ...
help
Future risk of flooding: an analysis of changes in potential loss of life in South Holland (The Netherlands) \ Environmental science & policy [Wetenschappelijk artikel]
Maaskant, B. \ Jonkman, S.N. \ Bouwer, L.M. \ 2009
Potential loss of life is considered an important indicator of flood risk. The authors examine the future development of potential loss of life due to flooding for a major flood prone area in The Netherlands. The analysis is based on projections and ...
help
Loss of life caused by the flooding of New Orleans after hurricane Katrina: analysis of the relationship between flood characteristics and mortality \ Risk analysis [Artikel]
Jonkman, S.N. \ Maaskant, B. \ Boyd, E. \ Lloyd Levitan, M. \ 2009
In this article a preliminary analysis of the loss of life caused by Hurricane Katrina in the New Orleans metropolitan area is presented. The hurricane caused more than 1,100 fatalities in the state of Louisiana. A preliminary data set that gives inf ...
help
Voor veilig New Orleans moet nog heel wat gebeuren \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Ledden, M. van \ Kluijver, M. \ 2008
Orkaan Gustav was minder krachtig dan vooraf werd gevrees. Het Deltaplan voor New Orleans is halverwege op weg naar de doelstellingen voor 2011. De komende jaren moet vooral aan de oostkant van de stad nog veel gebeuren. Ook zijn strategische keuzes ...
help
Kustveiligheid en ruimte \ Ruimte en water : planningsperspectieven voor de Nederlandse delta [Hoofdstuk uit boek]
Brinke, W. ten \ Jonkman, S.N. \ 2009
Het bestaande veiligheidsbeleid is met name gericht op het handhaven van overschrijdingsnormen voor de waterkeringen. In recente beleidsontwikkelingen staat het begrip overstromingsrisico centraal. Dit is gedefinieerd als "overstromingskans x gevolg" ...
help
Loss of life caused by the flooding of New Orleans after hurricane Katrina: a preliminary analysis of the relationship between flood characteristics and mortality \ 4th International Symposium on Flood Defence: Managing Flood Risk, Reliability and Vulnerability, Toronto, Ontario, Canada 6-8 May 2008 [Hoofdstuk uit boek]
Jonkman, S.N. \ Maaskant, B. \ Boyd, E. \ Levitan, M. \ 2008
In late August 2005, the New Orleans metropolitan area suffered the destructive power of hurricane Katrina. Large parts of the city flooded. This article utilizes the available data regarding Katrina related fatalities for Louisiana to analyse the re ...
help
Handreiking ontwerpen & verbeteren waterkeringen langs regionale rivieren [Boek]
Heuer, L. \ 2009
Na het aanwijzen en normeren van waterkeringen langs regionale rivieren volgt de toets of de veiligheid van deze keringen daadwerkelijk voldoet aan de gestelde norm. Indien dat niet het geval is, moet de kering worden verbeterd. Deze handreiking pres ...
help
Flevoland zoekt ruimte met behoud van waterveiligheid \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Jonkman, S.N. \ Nieuwjaar, M.W.C. \ 2008
De provincie Flevoland heeft, samen met deskundigen, een verkenning gemaakt van oplossingsrichtingen, die kunnen bijdragen aan de reductie van overstromingsrisico’s. Op basis van kosten, baten en bestuurlijke aspecten zijn oplossingsrichtingen voor d ...
help
Integrated hydrodynamic and economic modelling of flood damage in the Netherlands \ Ecological economics : the journal of the International Society for Ecological Economics [Wetenschappelijk artikel]
Jonkman, S.N. \ Bočkarjova, M. \ Kok, M. \ Bernardini, P. \ 2008
This paper presents a model developed in the Netherlands for the estimation of damage caused by floods. The model attempts to fill the gap in the international literature about integrated flood damage modelling and develop an integrated framework for ...
help
Flood risk assessment in the Netherlands: a case study for dike ring South Holland \ Risk analysis [Wetenschappelijk artikel]
Jonkman, S.N. \ Kok, M. \ Vrijling, J.K. \ 2008
Large parts of the Netherlands are below sea level. Therefore, it is important to have insight into the possible consequences and risks of flooding. In this article, an analysis of the risks due to flooding of the dike ring area South Holland in the ...
help
Ondiepe retentie langs de Oude IJssel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meer, F. van der \ Torfs, P.J.J.F. \ Veen, R. van der \ Akkerman, G.J. \ 2003
Het Waterschap Rijn & IJssel bekijkt de mogelijkheid om een reductie van 25 procent te realiseren van de extreme piekafvoer op de oude IJssel bij de uitmonding in de Gelderse IJssel bij Doesburg. De extreme piekafvoer betreft de gemiddelde dagafvoer ...
help
A comprehensive assessment of multilayered safety in flood risk management : the Dordrecht case study \ 5th International Conference on Flood Management (ICFM5), 27-29 September 2011, Tokyo-Japan [Hoofdstuk uit boek]
Hoss, F. \ Jonkman, S.N. \ Maaskant, B. \ 2011
In the year 2009, the concept of Multilayered Safety (MLS) was introduced in the Netherlands as a possible way to manage the flood risk. MLS consists of three layers: 1. Prevention (dikes, room for the river, etc.), 2. Spatial Solutions (flood-proofi ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.