Login

Hydrotheek

help
FloodControl2100 : P02 : Introduction - Meet the Future - Ruud Smulders [Video]
Smulders, R. \ STOWAvideo \ 2012
Presentation on the FloodRisk 2012 Conference in WTC Rotterdam, The Netherlands - Flood Defences Sessions, with ideas about life and technology in the future.
help
Voorstel voor toepassingbereik EU Richtlijn overstromingsrisico’s [Boek]
Hemert, H. van \ 2011
Het toepassingsbereik van de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) is gedefinieerd als geldend voor gebieden met een ‘potentieel significant overstromingsrisico’. De kwantificering van dit begrip vindt in de richtlijn plaats aan de hand van een beoor ...
help
UF2010P01 Introduction [Video]
STOWAvideo \ 2012
Het introductiewoord door Nico Pals op de Joint UrbanFlood & SSG4Env International Workshop in Amsterdam in november 2010.
help
Het Delta instrumentarium voor dummies: 'als ik hier knijp, waar doet het in de rest van Nederland pijn?' \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2011
Hoe kunnen we de beleidskeuzes bij het Deltaproof maken van Nederland, goed onderbouwen? Als antwoord daarop laten de Deltacommissaris en DG Water het Delta-instrumentarium ontwikkelen. Het instrumentarium geeft inzicht in de consequenties van uiteen ...
help
Floods Directive [Brochure]
Berg, H. van den \ Slager, K. \ 2012
The Floods Directive establishes a national and international framework for the assessment and management of flood risks aimed at the reduction of the trans-national adverse consequences for human health, the environment, cultural heritage and econom ...
help
Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) [Brochure]
Berg, H. van den \ Slager, K. \ 2012
De Richtlijn Overstromingsrisico’s stelt een nationaal en internationaal kader voor de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico’s vast. Het doel hiervan is de (grensoverschrijdende) negatieve gevolgen van overstromingen voor de gezondheid va ...
help
Frans Klijn: als je overstromingsrisico beschouwt als 'de dijk is niet hoog genoeg' kun je maar één oplossing bedenken... \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2016
Wat te doen tegen de toename van overstromingsrisico’s? Het is de titel van een zeer verhelderend boek van Deltaresonderzoeker en TU deeltijdhoogleraar Adaptive Deltaplanning Frans Klijn. ‘Ik heb de kloof tussen wetenschap en waterschap proberen te o ...
help
Standaard werkwijze voor de toetsing van watersystemen aan de normen voor regionale wateroverlast [Boek]
Velner, R.G.J. \ Spijker, M.J. \ 2011
In een gezamenlijk project hebben UvW en STOWA een een standaard werkwijze op laten stellen voor het toetsen van watersystemen aan de NBW-normen voor wateroverlast. De werkwijze moet ertoe leiden dat regionale waterbeheerders hun watersystemen op een ...
help
Advies Werkgroep Watersysteemtoets 2012 [Boek]
Spijker, M. \ 2010
De Stowa-werkgroep watersysteemtoets 2012 heeft als primaire doel om een inhoudelijk advies uit te brengen over de mogelijkheden tot uniformering bij de volgende toetsing op wateroverlast. Een hierbij aansluitende ambitie van de werkgroep is om kenni ...
help
The UrbanFlood early warning system: sensors and coastal flood safety’ \ Proceedings CoastGIS 2011: 10th international symposium on GIS and computer mapping for coastal zone management, Oostende, 5-8 Sept. [Hoofdstuk uit boek]
Pengel, B.E. \ Wentholt, L.R. \ Krzhizhanovskaya, V.V. \ 2011
The UrbanFlood early warning system (EWS) is an Internet-based system designed to monitor data from extremely large sensor networks in flood defences such as embankments, dikes, levees, and dams. The EWS uses real-time sensor information and Artifici ...
help
Verzekeren van overstromingsschade [Brochure]
Kok, M. \ Vliet, L. van \ Klijn, F. \ 2014
In deze deltafact wordt inzicht gegeven in de manier waarop in Nederland nu met de schade als gevolg van overstromingen wordt omgegaan, en wordt een overzicht gegeven van de argumenten die leiden tot de verschillende stellingnames. Zo blijkt bijvoorb ...
help
Informatievoorziening bij calamiteiten [Brochure]
Verkade, J. \ 2013
Deze Deltafact richt zich op de informatievoorziening bij hoog water en overstromingen vanuit de werkwijze bij de landelijke overheid en de aansluiting bij de waterschappen en veiligheidsregio’s. Als voorbeeld worden de voorspellingen in met name het ...
help
Geautomatiseerd draaiboek hoogwater : handleiding [Boek] - Versie 1.2
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2002
help
Dijkdoorbraken ontstaan, voorkómen en bestrijden [Boek]
Gerven, K.A.J. van \ Akkerman, G.J. \ 2004
Management samenvatting van een TU Delft studie waarbij dieper ingegaan is op de redenen van het ontstaan van een dijkdoorbraak (bres), op de mogelijkheden ter voorkoming ervan en op te treffen noodmaatregelen mocht een bres onverhoopt toch optreden
help
Informatiemodel hoogwater [Boek]
Capelleveen, E. van \ Seelt, M. \ IDsW \ 2005
Een rapport uit de NOAH reeks van de STOWA. NOAH is een hedendaags antwoord op de hoogwaterdreigingen en overstromingen waar we de afgelopen jaren mee zijn geconfronteerd. Een informatiemodel vervult een ordenende en betekenisdefiniërende rol in de i ...
help
FR2012 Flood Defenses - sessie 1 : P14 - Timo Schweckendiek [Video]
Schweckendiek, T. \ STOWAvideo \ 2012
The title of the presentation: Updating levee reliability with performance observations : how do field observations affect the probability of piping? (Presentation on the FloodRisk 2012 congres in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessio ...
help
Flood early warning system: sensors and internet \ Proceedings 5th International Conference on Flood Management (ICFM5), Tokyo, 27-29 September [Hoofdstuk uit boek]
Pengel, B.E. \ Shirshov, G.S. \ Krzhizhanovskaya, V.V. \ Melnikova, N.B. \ Koelewijn, A.R. \ 2011
The UrbanFlood early warning system (EWS) is designed to monitor data from very large sensor networks in flood defences such as embankments, dikes, levees, and dams. The EWS, based on the Internet, uses real-time sensor information and Artificial Int ...
help
Rekenmodule ten behoeve van de toetsing watersystemen aan regionale wateroverlast : Berekenen Onzekerheid van de Wateropgave (BOWA ) [Boek]
Kallen, M.J. \ Botterhuis, A.A.J. \ Hakvoort, H. \ 2012
STOWA heeft een methode laten ontwikkelen om de onzekerheid in de wateropgave te bepalen. Dit is de opgave die waterschappen hebben en de bijbehorende maatregelen die zij moeten nemen om te zorgen dat hun beheersgebied voldoet aan de normen voor wate ...
help
Interventiekeuzen bij storm : eindrapport voorstudie [Boek]
Flikweert, J.J. \ 2000
help
Geautomatiseerd draaiboek hoogwater [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2000
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.