Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Including climate change projections in probabilistic flood risk assessment \ Journal of flood risk management [Wetenschappelijk artikel]
Ward, P.J. \ Pelt, S.C. van \ Keizer, O. de \ Beersma, J.J. \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Linde, A.H. te \ Aerts, J.C.J.H. \ 2014
This paper demonstrates a framework for producing probabilistic flood risk estimates, focusing on two sections of the Rhine River. We used an ensemble of six (bias-corrected) regional climate model (RCM) future simulations to create a 3000-year time- ...
help
Analyse van slachtofferrisico's Waterveiligheid 21e eeuw [Boek]
2011
De huidige wettelijke normen voor bescherming tegen (grootschalige) overstromingen vanuit zee, rivieren en meren vinden hun basis grotendeels in de jaren zestig van de vorige eeuw. Sinds die tijd is zowel het aantal mensen, als de economische waarde ...
help
How to create a smart levee \ Proceedings 8th International symposium on field measurements in geomechanics, Berlin, 12-16 September [Hoofdstuk uit boek]
Hopman, V. \ Kruiver, P. \ Koelewijn, A. \ 2011
In the Netherlands, relevant research in the past few years has been concentrated on full-scale field experiments on levees, mainly related to the so-called „IJkdijk‟ (Dutch for „calibration levee‟) and its spin-offs. At a special test site, on one l ...
help
Explaining differences in flood risk management approaches in Europe and the USA : a comparative analysis \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
Bubeck, P. \ Kreibich, H. \ Penning-Rowsell, E.C. \ Botzen, W.J.W. \ Moel, H. de \ Klijn, F. \ 2013
Flood Risk Management (FRM) in Europe and worldwide is not static but constantly in flux. Generally, there has been a trend towards more integrated FRM in many countries. However, the initial situation in the various countries is very different. The ...
help
Simulating flood-peak probability in the Rhine basin and the effect of climate change \ Proceedings conference FloodRisk, Oxford, 30 September-2 October 2008 [Congresverslag]
Linde, A.H. te \ Aerts, J.C.J.H. \ 2008
Impacts of land use change, flood defence measures and climate change on peak discharges are studied at different scales in the Rhine basin. Few studies, though, have studied the combined effect of these variables in scenarios and how these scenarios ...
help
Floods Directive [Brochure]
Berg, H. van den \ Slager, K. \ 2012
The Floods Directive establishes a national and international framework for the assessment and management of flood risks aimed at the reduction of the trans-national adverse consequences for human health, the environment, cultural heritage and econom ...
help
Overstromingskansen : informatie ten behoeve van het project Waterveiligheid 21e eeuw [Boek]
Velzen, E. van \ 2011
Dit rapport geeft een overzicht van de toegeleverde informatie voor een kosten-batenanalyse met betrekking tot overstromingskansen. Daarbij is gebruik gemaakt van het Hydra instrumentarium. In het bijzonder zijn decimeringhoogten van waterstanden en ...
help
Correlation models in flood risk analysis \ Reliability, Risk and Safety - Back to the future : Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, (ESREL), Rhodes, Greece, September 5-9, 2010 [Hoofdstuk uit boek]
Diermanse, F.L.M. \ Geerse, C.P.M. \ 2010
Statistical dependence among random hydraulic variables generally stem from a common meteorological cause. Usually, this dependence increases the probability of occurrence of floods. Therefore, in many (potential) applications in flood risk analysis ...
help
Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw - [Rapport] [Boek]
2011
Voor de actualisering van de waterveiligheidsnormen is een aantal jaren terug het beleidstraject ‘Waterveiligheid 21e eeuw’ (WV21) in gang gezet. Inmiddels maakt de actualisering deel uit van het generieke deelprogramma ‘Veiligheid’ van het Deltaprog ...
help
Meer bytes, minder beton : 3Di Waterbeheer [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Leeuwen, E. van \ Schuurmans, W. \ 2012
De waterschappen moeten bezuinigen, maar niet ten koste van veiligheid en de kwaliteit. Dat lijkt een onmogelijke opgave. Wie méér wil, met minder geld, moet inventief zijn. Hollands Noorderkwartier en Delfland investeren in nieuwe technologie die de ...
help
'Have a water crisis? Time to call the Dutch' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Ledden, M. van \ Verwey, A. \ Nautu, T. \ 2012
In het najaar van 2011 is Thailand zwaar getroffen door overstromingen, met meer dan 800 dodelijke slachtoffers en ongeveer 45 miljard dollar directe schade. Nederlandse expertise werd ingeroepen voor het crisismanagement om de schade te beperken.
help
The UrbanFlood early warning system: sensors and coastal flood safety’ \ Proceedings CoastGIS 2011: 10th international symposium on GIS and computer mapping for coastal zone management, Oostende, 5-8 Sept. [Hoofdstuk uit boek]
Pengel, B.E. \ Wentholt, L.R. \ Krzhizhanovskaya, V.V. \ 2011
The UrbanFlood early warning system (EWS) is an Internet-based system designed to monitor data from extremely large sensor networks in flood defences such as embankments, dikes, levees, and dams. The EWS uses real-time sensor information and Artifici ...
help
A framework for global river flood risk assessments \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
Winsemius, H.C. \ Beek, L.P.H. van \ Jongman, B. \ Ward, P.J. \ Bouwman, A. \ 2013
There is an increasing need for strategic global assessments of flood risks in current and future conditions. In this paper, we propose a framework for global flood risk assessment for river floods, which can be applied in current conditions, as well ...
help
Unbreachable embankments? In pursuit of the most effective stretches for reducing fatality risk \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
Bruijn, K.M. de \ Klijn, F. \ Knoeff, J.G. \ 2013
Experiences with recent and past floods have lead to recurrent calls to reinforce flood defences in such a way as to always prevent their breaching. When a breach forms, the inflow is very fast and furious, leaving no time for evacuation and causing ...
help
Het overstromingsbestendige plan als regionale opgave \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Pieterse, N. \ Pols, L. \ Pas, B. van de \ 2013
De aandacht verschuift de laatste jaren steeds meer van het aanleggen van dijken en waterkeringen naar het zoeken naar duurzame en integrale oplossingen. Deze oplossingen zijn gericht op het verkleinen van de maatschappelijke gevolgen van een overstr ...
help
Attention to safety 2 [Boek]
Ward, P.J. \ Aerts, J.C.J.H. \ Pelt, S.C. van \ Keizer, O. de \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Beersma, J.J \ Buishand, T.A. \ [2012]
Tot op heden heeft onderzoek naar toekomstig overstromingsrisico vooral gebruik gemaakt van de scenarioaanpak. Het belangrijkste doel van deze studie is om een demonstratie te geven van een methode voor het produceren van probabilistische schattingen ...
help
Deltadijken: ruimtelijke implicaties : effecten en kansen van het doorbraakvrij maken van primaire waterkeringen [Boek]
Klijn, F. \ Bos, M. \ Linden, L. van der \ Levelt, O. \ Roeleveld, G. \ 2010
Dit rapport gaat over de ruimtelijke implicaties van deltadijken. Deltadijken zijn dijken waarin geen bres ontstaat als er water overheen stroomt of er golven overheen slaan. Er ontstaat dan geen onbeheersbare overstroming maar veeleer forse waterove ...
help
System robustness analysis in support of flood and drought risk management [Proefschrift]
Mens, M.J.P. \ 2015
Floods and droughts cause increasingly large impacts on societies worldwide. The probability of these extreme events is also expected to increase due to climate change. Water management primarily tries to protect against floods and droughts, for exam ...
help
Samen werken met kennis : de kennisagenda bij de aanbevelingen van de Deltacommissie [Boek]
Initiatief, Kennis voor een veilige delta \ [2009]
Op 3 maart hebben negen kennisinstituten het rapport 'Samen werken met kennis' aangeboden aan staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat. In het rapport gaan ze in op de kennisvragen die volgen op de aanbevelingen van de Deltacommissie. Het ...
help
A preliminary analysis of bedform evolution in the Waal during 2002-2003 flood event using Delft3D \ Proceedings of MARID-2008, Leeds, UK [Hoofdstuk uit boek]
Giri, S. \ Vuren, S. van \ Ottevanger, W. \ Sloff, K. \ Sieben, A. \ 2008
Reliable and timely information is essential for appropriate flood management. The EU research project FloodMan (Near real time flood forecasting, warning and management) focussed on the possible role of satellite information for improved flood forec ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.