Login

Hydrotheek

help
A preliminary analysis of bedform evolution in the Waal during 2002-2003 flood event using Delft3D \ Proceedings of MARID-2008, Leeds, UK [Hoofdstuk uit boek]
Giri, S. \ Vuren, S. van \ Ottevanger, W. \ Sloff, K. \ Sieben, A. \ 2008
Reliable and timely information is essential for appropriate flood management. The EU research project FloodMan (Near real time flood forecasting, warning and management) focussed on the possible role of satellite information for improved flood forec ...
help
Baggeren in de wateropgaven : quick scan naar de samenloop van de WB21- en de waterbodemopgave [Boek]
Tonkes, M. \ Hartnack, K. \ 2006
In de NBW is afgesproken dat er gestreefd wordt naar duurzame watersystemen: het instandhouden en versterken van voldoende en ecologisch gezond water, waarmee een duurzaam gebruik van het watersysteem wordt gegarandeerd. Het koppelen van de baggeropg ...
help
Zaadvoorraad in de bodem van open water in het oostelijk peilgebied van de Oostvaardersplassen [Boek]
Heerdt, G. ter \ 1993
help
Vervuilde waterbodems in onze rivierdelta \ Aarde en mens [Artikel]
Berghem, J.W. van \ 1997
help
Contaminant release from sediments: a mass flux approach [Proefschrift]
Smit, M.P.J. \ 2009
Door de voorspelde klimaatverandering is de kans groot dat we vaker te maken krijgen met overstromingen, zowel door rivieren als door zee. Tijdens overstromingen zullen sedimenten die normaal op de bodem van het waterlichaam liggen, of in de uiterwaa ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.