Login

Hydrotheek

help
Hoofdrichtingen voor risicobeheersing in kustplaatsen : beheersing van kansen en gevolgen van kustafslag en overstroming tijdens zware storm in buitendijksgebied [Boek]
Rijksinstituut voor Kust en Zee \ 2005
Er is behoefte aan duidelijkheid over de vraag wie welke rol moet, wil en kan vervullen bij de risicobeheersing in buitendijkse delen van kustplaatsen. In dit document worden vier mogelijke oplossingsrichtingen (hoofdrichtingen) voor risicobeheersing ...
help
Dordtse ontwerpen houden rekening met overstromingen \ Klimaat magazine : bouwstenen voor lokale duurzaamheid : beleid voor een veilige en gezonde toekomst : uitgave van het Klimaatverbond, COS Nederland en BSIK het Klimaat voor Ruimte Programma [Artikel]
2007
Hoe moet je een stadswijk ontwerpen om de gevolgen van een overstroming te minimaliseren? Dordrecht werkt in het internationale Leven met Waterproject ’Urban Flood Management’ aan deze vraag. In het project werkt Dordrecht samen met Londen en Hamburg
help
Het overstromingsbestendige plan als regionale opgave \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Pieterse, N. \ Pols, L. \ Pas, B. van de \ 2013
De aandacht verschuift de laatste jaren steeds meer van het aanleggen van dijken en waterkeringen naar het zoeken naar duurzame en integrale oplossingen. Deze oplossingen zijn gericht op het verkleinen van de maatschappelijke gevolgen van een overstr ...
help
Waterbeleid volgt calamiteit? \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Brink, M. van den \ Wiering, M. \ 2009
De tweede Deltacommissie heeft de Nederlandse problemen weer onderstreept: een stijgende zeespiegel, hoogwater vanuit zee en rivieren en een dalende bodem. Overstromingen waren steeds van groot belang om het nut en de noodzaak van de grote publieke w ...
help
Why we need more to know about the relationships between flood regimes and the responses of nature and natural processe \ Ecohydrology & hydrobiology [Artikel]
Platteuuw, M. \ Pieterse, N. \ 2005
This paper introduces the concept of combining a more spatial and natural way of coping with flooding incidents in and along the European river system with possibilities for restoring conservation values (ecological rehabilitation). A contribution of ...
help
Ontwerpen op het raakvlak van water en ruimte : handreiking en voorbeelden [Boek]
Bouwmeester, H. \ 2009
Dit boek is het verslag van een zoektocht naar het slim benutt en van de ordeningsprincipes van het watersysteem voor een verrijking van stad en landschap. Door de technische eisen van het waterbeheer samen met de programma’s voor de ruimtelijke inri ...
help
Ruimte voor de rivier : trendbreuk en meervoudige kwaliteitsopgave \ Ruimte en water : planningsperspectieven voor de Nederlandse delta [Hoofdstuk uit boek]
Alberts, F. \ 2009
De Commissie Waterbeheer 21e eeuw (Cie. Tielrooij) werd na de wateroverlastperikelen van najaar 1998 gevraagd te adviseren over de manier, waarop we bij de verwachte klimaatveranderingen (vaker te nat/te droog en zeespiegelstijging) de waterhuishoudi ...
help
De visie van... Toine Poppelaars: "Zeeuwen hebben geen hekel aan natuur" \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Moons, K. \ 2012
Toine Poppelaars, dijkgraaf van Waterschap Scheldestromen, heeft het een beetje gehad met bepaalde natuurbeschermingsorganisaties. In zijn provincie Zeeland botst natuur regelmatig met andere belangen en daalt het draagvlak voor natuur. “Wij willen b ...
help
Draagkrachtmetingen op ondergelopen wegen : wanneer weer open na wateroverlast? \ Wegen : magazine voor verkeer, grond-, water- en wegenbouw [Artikel]
Leest, A.J. van \ Stas, W.F. \ 1995
help
Water robust building : a three step approach for the Netherlands linking planning, design, construction and exploitation [Boek]
Ven, F.H.M. van de \ Gersonius, B. \ Graaf, R. de \ Luijendijk, E. \ Zevenbergen, C. \ Tromp, E. \ Valkenburg, L.A. \ [2010]
The results of the definition study Water Robust Building offer a methodology and an extensive overview of measures to make the urban area water robust. The methodology aims to embed water robust building in the process of increasing urbanisation.
help
Hotspot Zuidplaspolder klimaatverandering : achtergrondstudie [Boek]
Moel, H. de \ Haan, E. de \ Steekelenburg, M. van \ 2008
Het project heeft als doel het vergroten van de klimaatbestendigheid van de plannen voor de Zuidplaspolder. Gezien de lage ligging van de polder en het vooruitzicht dat het klimaat zal gaan veranderen in de nabije toekomst (komende 100 jaar) is het v ...
help
Overstromingsrisicozonering in Nederland : hoe in de ruimtelijke ordening met overstromingsrisico's kan worden omgegaan [Boek]
Pieterse, N. \ Deltares \ cop. 2009
Overstromingsrisicozonering is een planologisch instrument om gebieden te onderscheiden met verschillende overstromingsrisico’s. Het kan bijdragen aan het veiligheidsbeleid tegen overstromingen en aan een duurzame ruimtelijke planning. Overstromingsr ...
help
Klimaatadaptie in de Zuidplaspolder : eindrapport [Boek]
Steekelenburg, M. van \ 2008
De plannen voor de Zuidplaspolder zijn klimaatbestendig. De kans op overstromingen neemt door de klimaatveranderingen niet toe. De stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel en de Maeslantkering bieden voldoende veiligheid. In de planontwikkeling is ...
help
Waterbeleid vraagt om breder perspectief \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Woltjer, J. \ Winkel, M. \ 2009
Het Nederlandse waterbeleid heeft het afgelopen decennium flinke veranderingen ondergaan. Duidelijk is geworden dat meer moet worden gegeven aan het water om een klimaatbestendig watersysteem te realiseren. De focus in het nieuwe beleid ligt echter v ...
help
Deelstroomgebiedsvisies : tussen droom en daad \ Nova terra : kwartaaluitgave over meervoudig ruimtegebruik [Artikel]
Schaminée, A. \ 2004
Het risico van overstromingen is een serieuze uitdaging voor het economische hart van Nederland. De overheid wil waterbeheer een integraal onderdeel maken van ruimtelijke plannen en de waterschappen betrekken bij ruimtelijke plannen via de deelstroom ...
help
Nederlanders ontwerpen 'overstromingswijk' in Groot-Brittannië \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Het Nederlandse architectenbureau atelier PRO heeft als onderdeel van een internationaal team in de Britse stad Norwich een woonwijk ontworpen, die deels onder water kan komen te staan zonder daar overlast en schade aan over te houden. De ontwerpers ...
help
European blues : blue services in a European perspective [Boek]
Bommel, K. van \ Oltmer, K. \ Pierick, E. ten \ 2009
Landeigenaren die blauwe diensten aanbieden, stellen hun grond tegen een marktconforme vergoeding beschikbaar voor activiteiten als wateropslag, piekberging of peilverhoging. Nederland is een voorloper op het gebied van blauwe diensten, maar ook in a ...
help
Evaluation of the national concept traffic management for mass evacuation in the Netherlands \ 2011 IEEE international conference on networking, sensing and control, Delft, The Netherlands, April 11-13, 2011 [Hoofdstuk uit boek]
Friso, K. \ Zuilekom, K.M. \ Kolen, B. \ 2011
It is impossible to execute a complete and total preventive evacuation of coastal areas in the Netherlands within the available 48-hour time span in case of a storm surge [1,2]. This is mainly due to the limitations of the road capacity in proportion ...
help
Ruimtelijke risicoprofielen overstroming \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Hendriks, M. \ 2007
Kenmerken van overstromingen zijn met wetenschappelijke modellen prima te kwantificeren. Onderzoeker Dinand Alkema van het ITC bedacht een manier hoe deze abstracte getallen kunnen worden omgezet in ruimtelijke risicoprofielen
help
Grensmaas, klimaatbuffer avant lá lettre [thema klimaatbuffers] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Meertens, M.H. \ 2013
De Maas is een regenrivier die razendsnel kan stijgen en flinke wateroverlast veroorzaken. Een aanzienlijk deel van dat water is afkomstig uit de Ardennen. De provincie Limburg die deze vloedgolf in Nederland opvangt, werkte na de grote overstrominge ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.