Login

Hydrotheek

help
Geschiedkundige beschrijving der overlaten in de provincie Noord-Braband [Boek]
Geus, A. de \ 1844
help
Schets van den watervloed in Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland in maart 1855 [Boek]
Poll, W. van de \ 1855
help
De oorzaken van de nadeelige gevolgen, die eene overstrooming van zout water op bouw- en weilanden teweeg brengt : rapport [Boek]
Bemmelen, J.M. van \ 1872
help
De watervloed van 13-14 januari 1916 [Boek]
Zuiderzee-Vereeniging \ 1916
help
Bodemkundige aspecten van de afsluiting der zeegaten met betrekking tot de provincie Zeeland [Boek]
Smet, L.A.H. de \ 1953
help
Bodemkundige aspecten van de afsluiting der zeegaten met betrekking tot de Zuid-Hollandse eilanden [Boek]
Linde, J. van der \ 1953
help
Drainage in de rampgebieden van Zuid-Holland [Boek]
Schrammeyer, J. \ 1953
help
De bodemgesteldheid van westelijk Noord-Brabant in verband met de afsluiting van de zeegaten [Boek]
Haans, J.C.F.M. \ 1953
help
De grond na de overstroming \ Schade en herstel in de watersnoodgebieden : overzicht van de toestand een jaar na de overstromingsramp [Hoofdstuk uit boek]
Berg, C. van den \ 1954
De mate van verzilting van de bodem, de gevolgen voor de bodemstructuur, verloop van en maatregelen ter bevordering van ontzilting in de overstromingsgebieden van de stormramp van 1953. Chemische bodemanalyse, onderzoek vanuit Rijksdienst voor Landbo ...
help
Tide-gauges, subsidence gauges and flood stones in the Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Veen, J. van \ 1954
Study of the tide-gauges, bench-marks, floodstones and levellings.
help
Wet op de afsluiting van de zeearmen tussen de Westerschelde en de Rotterdamsche Waterweg en de versterking van de hoogwaterkering ter beveiliging van het land tegen stormvloeden (Deltawet) [Boek]
Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1955
help
The exchangeable cations in soils flooded with sea water [Proefschrift]
Molen, W.H. van der \ 1958
In de periode 1939-1953 werden grote gebieden in het zuidwesten van Nederland met zout of brak water overstroomd, ten dele door militaire inundaties gedurende de Tweede Wereldoorlog, ten dele door natuurlijke oorzaken (dijkvallen, stormvloed van 1 fe ...
help
Rapport Deltacommissie - Dl. 2: Bijdrage I: Meteorologische en oceanografische aspecten van stormvloeden op de Nederlandse kust [Boek]
Ham, C.J. van der \ Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut \ 1961
Meteorologische achtergronden door KNMI bij stormvloed van 1953
help
Rapport Deltacommissie - Dl. 3: Bijdragen II: Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging [Boek]
Dantzig, D. van \ Stichting Mathematisch Centrum \ 1961
help
Rapport Deltacommissie - Dl. 4: Bijdragen III: Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging [Boek]
Wemelsfelder, P.J. \ Rijkswaterstaat \ 1961
help
Grendel van Holland : hoe Nederland door de gevolgen van een rampvloed voor de tweede keer in zijn bestaan besloot tot een grootscheeps offensief tegen de zee [Boek]
Stuvel, H.J. \ 1961
Achtergronden bij de watersnood 1953
help
Verslag over de stormvloed van 1953 [Boek]
Rijkswaterstaat \ Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut \ 1961
help
Het bepalen van overschrijdingskansen voor rivierdijken uit afvoeren en gekorreleerde golfoplopen [Boek]
Keuning, D.H. \ Kooyman, J. \ [ca. 1974]
Indien de rivierwaterstand zo hoog is, dat de uiterwaarden onderlopen, kunnen de golven een golfoploop tegen de dijk veroorzaken. Uit het gekombineerd optreden van hoge afvoeren en golfoplopen zijn overschrijdingskansen berekend voor een punt van de ...
help
Dijkverhoging Oosterschelde : notitie n.a.v. een artikel van ir. I.W. Nortier [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [ca. 1976]
In zijn artikel 'Methoden voor een snelle verhogíng van de stormvloedveiligheid bij een open Oosterschelde' geeft ir. I.W. Nortier een aantal principe oplossingen ter verbetering van de veiligheid van de dijken rond de Oosterschelde. De aangegeven mo ...
help
De waterplaag : dijkdoorbraken en overstromingen achter Rijn en IJssel [Boek]
Petersen, J.W. van \ 1978
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.