Login

Hydrotheek

help
Instructie peerreview : onderdeel van het zorgtaakakkoord 'samen groeien in onze zorgtaak' [Boek]
2016
De Zorgplicht Waterkeringen houdt in dat beheerders van primaire keringen de wettelijke taak hebben om deze keringen aantoonbaar aan de veiligheidseisen te laten voldoen via noodzakelijke inspecties, beheer en onderhoud. Het nieuwe waterveiligheidsbe ...
help
Literature survey on fishways [Boek]
Boiten, W. \ 1992
help
State of the art review on climate change impacts on natural ecosystems and adaptation [Boek]
Heijmans, M.M.P.D. \ Berendse, F. \ 2009
Klimaatverandering is onvermijdbaar geworden en Nederland is dan ook begonnen met het aanpassen van de watersystemen en de kustverdediging om de kwetsbaarheid ten aanzien van klimaatverandering te verminderen. Deze adaptatiestrategieën om Nederland k ...
help
Afvalwater zuiveren op z’n Braziliaans (slot) [recensie] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Evenblij, H. \ 2008
De International Water Association (IWA) bracht onlangs een nieuwe reeks boeken uit onder de titel ‘Biological wastewater treatment series’. De serie bestaat uit zes delen en is grotendeels geschreven door Marcos von Sperling, hoofddocent aan de fede ...
help
Droogte-onderzoek veenkaden : een overview \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Wentholt, L. \ 2004
Naar aanleiding van de gebeurtenissen te Wilnis en Terbregge heeft op 2 september een deskundigenoverleg plaatsgevonden, geïnitieerd door de Unie van Waterschappen. Op dit overleg is de Stowa gevraagd om voor de sector een aantal urgente onderzoeksvr ...
help
Causes, historical development, effects and future challenges of a common environmental problem: eutrophication \ Hydrobiologia [Artikel]
Jonge, V.N. de \ Elliott, M. \ Orive, E. \ 2002
In this introductory paper to the ECSA symposium 2000 "Managing Eutrophication of Estuaries and Near shore Waters: a Challenge for the New Millennium", the authors focus on the causes and mechanisms of eutrophication as well as the consequences. They ...
help
Factsheets voor visserij : op weg naar een effectief beheer van vis en viswater \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Kamman, J. \ 2012
Een gezonde en gevarieerde visstand, ten behoeve van de sportvisserij, is het streven van elke hengelsportorganisatie. Dit sluit aan bij de maatregelen, die door waterschappen worden genomen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water. Factshee ...
help
De evolutie van de afvalwaterwetgeving : de nieuwe regels voor 'dik en dun' afvalwater \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Krijt, K. \ 2008
Dit artikel geeft een overzicht van de regelgeving met betrekking tot afvalwater, die per 1 januari 2008 in werking is getreden. Waarschijnlijk zal in de loop van 2009 deze wet met wijzigingen die in maart 2008 nog op stapel liggen in werking treden
help
Review on the state of science on membrane bioreactors for municipal wastewater treatment \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Evenblij, H. \ Uijterlinde, C.A. \ Schulting, F.L. \ 2008
Over the past two decades the field of application for membane bioreactors has broadened towards the municipal wastewater treatment sector. The Global Water Research Coalition (GWRC) determined MBR technology to be of priority for collaborative resea ...
help
Eindrapportage peerreview : vergunningverlening waterkeringen december 2015 [Boek]
2016
De Zorgplicht Waterkeringen houdt in dat beheerders van primaire keringen de wettelijke taak hebben om deze keringen aantoonbaar aan de veiligheidseisen te laten voldoen via noodzakelijke inspecties, beheer en onderhoud. Het nieuwe waterveiligheidsbe ...
help
De muskusrat, een literatuurstudie naar de leefwijze [Boek]
Barends, F. \ 1987
help
Nuttig en omvangrijk naslagwerk over waterhergebruik \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A. van \ 2008
Daar waar we in Nederland vooral praten over additionele en nageschakelde technieken voor de opwerking van rwzi-effluent wordt in het (ons omringende) buitenland veelal veel sneller overgegaan tot realisatie van dergelijke projecten. Het nastreven va ...
help
Visies voor de Rijn en Maas : een overzicht van studies en beleidslijnen : rapportage fase A [Boek]
Asselt, M.B.A. van \ 2001
help
Energy–nutrients–water nexus: integrated resource recovery in municipal wastewater treatment plants \ Journal of environmental management [Artikel]
Mo, W. \ Zang, Q. \ 2013
This review describes the available methods and the main challenges for onsite energy generation, nutrient recycling and water reuse in municipal wastewater treatment plants. The life cycle of these processes are evaluated as well as their integratio ...
help
Helderheid in aquatische ecosystemen : de sturende rol van ondergedoken waterplanten in meren en plassen [Boek]
Dawson, E. \ 1998
De afgelopen decennia bevond een groot aantal ondiepe, stagnante wateren in Nederland zich in een troebele toestand doordat er veel algen en gesuspendeerd bodemmateriaal in het water voorkwam. Om de wateren weer helder te krijgen is eind jaren tachti ...
help
40 jaar H2O, tijdschrift voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling 1968-2007 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ Zaane, M. van \ Bielars, P. \ 2007
H2O bestaat 40 jaar. Op 11 januari 1968 kwam het eerste nummer uit van hèt tijdschrift voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling. Daarom in dit laatste nummer van 2007 een interview met professor Koot, één van de eerste auteurs in H2O, onde ...
help
Occurrence and fate of bulk organic matter and pharmaceutically active compounds in managed aquifer recharge: a review \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Maeng, S.K. \ Sharma, S.K. \ Lekkerkerker-Teunissen, K. \ Amy, G.L. \ 2011
Managed aquifer recharge (MAR) is a natural water treatment process that induces surface water to flow in response to a hydraulic gradient through soil/sediment and into a vertical or horizontal well. It is a relatively cost-effective, robust and sus ...
help
A review of non-chemical weed control on hard surfaces \ Weed research : official journal of the European Weed Research Council [Artikel]
Rask, A.M. \ Kristoffersen, P. \ 2007
The aim of this review is to describe current knowledge of weeds and weed control methods on hard surface areas and reveal potential ways of advancement. This review indicates that for efficient weed control on hard surfaces there is a need for combi ...
help
Otters en watervervuiling : een literatuursamenstelling [Boek]
Jongh, A. de \ Stichting Otterstation Nederland \ 1987
help
Review oestrogenen en geneesmiddelen in het milieu : stand van zaken kennislacunes [Boek]
Derksen, J.G.M. \ Lahr, J. \ Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2003
In het rapport worden de resultaten van bestaande Nederlandse rapporten over oestrogenen, humane geneesmiddelen of diergeneesmiddelen en veevoerderadditieven verzameld en samengevat. De studie geeft inzicht in kennislacunes en onzekerheden omtrent de ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.