Login

Hydrotheek

help
Duurzame inzetbaarheid: "doe mij maar die 18-jarige met 35 jaar ervaring" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2013
Organisaties zoeken nog steeds naar die 18 jarige met 35 jaar ervaring. Voor oudere werknemers was weinig aandacht. Ten onrechte, zeker bij een tekort aan goed geschoold personeel. Wat doet de watersector?
help
Waterschappen omarmen Het Nieuwe Werken: vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2013
In de wereld van de waterschappen doet Het Nieuwe Werken zijn intrede. Belangrijkste doel van dit concept is dat de medewerker als mens centraal komt te staan. Zij krijgen meer vrijheid en vertrouwen maar moeten daarvoor ook hun verantwoordelijkheden ...
help
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verandert mee met de omgeving: van autoritair naar autoriteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Marree, J. \ 2013
Waterschappen bevinden zich in een turbulente omgeving. Bij publiek en politiek is een ander klimaat ontstaan. Dijkgraaf Luc Kohsiek en secretaris-directeur Martin Kuipers vertellen welk antwoord zij hierop geven, wat dat van medewerkers vraagt en ho ...
help
Integraal mobiliteitsplan voor Waterschap Rivierenland : het nieuwe werken, het nieuwe rijden, nieuwe kansen [waterarbeid] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Derks, R. \ 2012
De 700 medewerkers van Waterschap Rivierenland maken een slordige 12 miljoen autokilometers per jaar. Dat kost veel tijd en veel geld. Waterschap Rivierenland wil daarom reduceren: in kilometers, in kosten en in uitstoot. Om dat te bereiken is een in ...
help
Het voorkomen van endotoxinen op rwzi's [Boek]
Arts, H.J.J.M. \ Heederik, D.J.J. \ 2003
help
Een proeve van eenvoudig personeelsbeleid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Visser, R. \ 2002
Visie op personeelsbeleid vanuit de praktijk bij waterschap Zeeuwse Eilanden
help
Waterschappen gaan samenwerken bij Arbo-scholing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lammers, O. \ 2011
De waterschappen gaan nauw samenwerken op het gebied van de Arbo-scholing van hun personeel. Daartoe is besloten om de scholing gestructureerder en efficiënter te laten verlopen. Dit is mogelijk geworden, omdat de sector sinds 1 juli 2009 over een ei ...
help
Help! : wie wil er straks voor ons werken? is er leven na de grijze golf? [thema] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schilperoort, B. \ 2013
Misschien biedt het onderwijs teveel pretstudies. En misschien kijken ondernemers niet verder dan hun neus lang is. Wat het ook is: de watersector heeft straks een chronisch gebrek aan technisch personeel. Loopt de watersector vast door personeelsgeb ...
help
'Doelen worden gehaald door mensen' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2003
Interview met Klaas de Veen, hoofd personeel en organisatie bij Waterschap Hunze en Aa, o.a. over de eisen die de organisatie stelt aan de medewerkers
help
Watersector moet nu personeel werven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Visee, H. \ Buijzer, E. de \ 2009
De watersector in Nederland kampt al jaren met problemen rond de personeelsvoorziening. De watersector vergrijst. In de afgelopen jaren maakte de krapte op de arbeidsmarkt het moeilijk om voldoende personeel met de juiste kwaliteiten te werven en te ...
help
Over cultuur en nieuwe bezems [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2009
Beschouwing van een waterschapsfusie. Opgemerkt wordt dat de oorzaak van mislukte ontwikkelingen bij gefuseerde schappen vaak gezocht moet worden in het onvoldoende rekening houden met de bestaande bedrijfsculturen
help
Structureel innoveren : waterschap 2.0 \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Baljé, C. \ Kroon, R. \ 2010
Om ook in de toekomst de uitdagingen in de waterbeheersing het hoofd te bieden dienen waterschappen zich te ontwikkelen in de richting van innovatieve organisaties. Dit vraagt om een andere cultuur en andere competenties van medewerkers en ondersteun ...
help
Traineepool voor vijf waterschappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Heeswijk, N. van \ 2013
Vijf waterschappen zijn bezig een traineepool in het leven te roepen. In onze sector zijn trainees niets nieuws, zo'n gezamelijke pool is dat wel. Rivierenland, Hollands Noorderkwartier, Schieland en de Krimpenerwaard, Hollandse Delta en Rijnland gaa ...
help
Spelen met het landschap : aan het werk met... Henk Lomulder, technisch medewerker \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2009
In de reeks 'Aan het werk met...' worden interviews gehouden met werknemers van de waterschappen. Voor dit nummer van het Waterschap is technisch medewerker Henk Lomulder geïnterviewd. Tegenwoordig kan hij 70 procent van zijn werk achter het bureau d ...
help
Vrouwen van de schappen : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2010
Archiefstukken van de waterschappen gaan meestal over het werk van de schappen. Andere documenten vertellen iets over de mensen, die dat werk doen. Of over groepen mensen, zoals het ambtenarenreglement van het hoogheemraadschap van Rijnland uit 1933. ...
help
Waterschappen kunnen nog veel DIK'ker : betrokkenheid medewerkers : thema Klimaat, duurzaamheid en energie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2009
Duurzamer omgaan met mens en milieu. De dijkgraven, besturen en chefs kunnen wel willen, maar als 'de werkvloer' niet meedoet dan schiet het niet echt op. Hoe krijg je buitendienstmedewerkers zo ver om de stoere four wheel drive in te ruilen voor een ...
help
Opleiden bij waterschappen : ontwikkelingen, achtergronden en toekomst \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Arnoldy, F. \ Went - Buisman, A.J. \ 1994
help
Arbeidsvoorwaarden waterschappen [Boek]
Unie van Waterschappen \ 2008
De ongeveer 11.000 werknemers bij de waterschappen zijn ambtenaren en hebben een eigen CAO. De arbeidsvoorwaarden van het waterschapspersoneel zijn neergelegd in de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW)
help
'Vacaturemuur’ op Aquatech \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2008
De Nederlandse watersector heeft te maken met een steeds groter wordend tekort aan goed opgeleid en gekwalificeerd personeel. Techniek is niet bepaald de populairste sector om in te gaan werken voor schoolverlaters en afstudeerders. De waterbranche, ...
help
Arbeidsmarktcampagne waterschappen van start : werving \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Meijer, K. \ 2007
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.