Login

Hydrotheek

help
P&O anticipeert op veranderingen in de samenleving : vergrijzing en ontgroening [Thema personeel en opleidingen] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gloudemans, K. \ 2005
Regeren is vooruitzien. Het is goed om kennis te nemen van hetgeen in het verschiet ligt. Een marketeer past zijn producten en diensten aan op de veranderende consumentenvraag. Een hedendaagse personeelschef doet niet anders. Bij DHV wordt ook voorui ...
help
Overheidspersoneelsbeleid in perspectief : inleiding van de minister van binnelandse zaken mr. J.G. Rietkerk \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1985
Op de algemene ledenvergadering van de Unie van Waterschappen is een inleiding gehouden door de mininster van binnenlandse zaken
help
'Mobiliteit en vitaliteit zijn dé thema's' : strategisch personeelsbeleid : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2014
In 2020 staan medewerkers meer zelf aan het roer van hun loopbaan terwijl er dan ook een goede samenwerking is met onderwijsinstellingen en met andere overheidsorganisaties. Ontwikkelingen als vergrijzing en meer uitdagende watertechnische opgaven he ...
help
Demotie als stap voorwaarts [waterbestuur] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2015
Een stap terug op de maatschappelijke ladder wordt door de buitenwereld veelal gezien als een nederlaag in de nederlaag in de ratrace naar de top. Dat hoeft niet zo te zijn. Integendeel, een stap terug kan juist heel goed zijn voor jezelf èn de organ ...
help
Actief personeel werven om kennis bij waterschap op peil te houden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
De watersector staat voor grote opgaven, die vragen om voldoende deskundigheid. Tegelijkertijd worden waterschappen geconfronteerd met vergrijzing en de uitstroom van ervaren personeel en dus kennis, terwijl het aantrekken van jong talent moeilijk bl ...
help
'Het verschil moet de norm zijn' : verjongen en verkleuren : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Thomassen, R. \ 2014
Hoe zorg je als waterschap ervoor dat jonge mensen je leren kennen? Waterschap Hollandse Delta startte hiervoor in 2011 het traject Verjongen & Verkleuren. Een vervolgtraject is voorjaar 2014 in gang gezet.
help
Een proeve van eenvoudig personeelsbeleid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Visser, R. \ 2002
Visie op personeelsbeleid vanuit de praktijk bij waterschap Zeeuwse Eilanden
help
Investeren in de P&O functie maakt investeren in mensen en kwaliteit mede mogelijk \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Viergever, R.E. \ Verdellen, H.J.W. \ 2002
Als de waterschappen een aantrekkelijke werkgever willen zijn zullen zij tot strategische beleidsontwikkeling moeten komen op het gebied van human resource management. Deze visie stelt eisen aan de professionaliteit van de functie Personeel & Organis ...
help
Investors in People bij Velt en Vecht : zachte benadering, harde resultaten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dik, J. \ 2005
Als eerste waterschap heeft Velt en Vecht de methode van Investors in People doorlopen. Het keurmerk staat voor een mensgerichte benadering
help
Functiewaardering zelf doen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dijkstra, G.J. \ 1989
help
Proeftuin vernieuwende arbeidsrelaties : waterschap De Dommel : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Laak, D. van de \ 2014
Waterschappen staan voor de uitdaging hun organisatie zo in te richten dat zij zich sneller kunnen aanpassen aan externe ontwikkelingen en tegelijkertijd een aantrekkelijke werkgever blijven. Dit stelt nieuwe eisen aan de manier van werken en vraagt ...
help
Zelfvertrouwen en positieve energie : talentmanagement : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vliet, J. van \ 2014
De P&O adviseurs van Waterschap Aa en Maas zijn het met elkaar eens: "Aan competenties moet je voldoen; aan je kwaliteiten en talenten blijf je voordurend werken." Aa en Maas doet dat volgens een succesvolle methode.
help
De handen ineen : waterkracht : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jansen, B. \ 2014
Shared Services is niet alleen diensten leveren vanuit de gedachte dat het samen efficiënter kan. "Het betekent ook dat we veel meer gebruik gaan maken van elkaars deskundigheid", zegt coördinator Jan Tukkers van het werkgebied personele zaken van he ...
help
Talent vinden en binden : schappen sponsoren ook studenten : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2014
De werving van jong talent voor de wetenschapswereld start bij wijze van spreken al op de schoolpleinen met het verstrekken van lespakketten op basis- en middelbaaronderwijs. Mbo'ers, hbo'ers en wo'ers kunnen sinds 2013 studiebeurzen winnen ter groot ...
help
Ricardo Meyer, projectleider diversiteitsbeleid: 'Ook waterschap moet spiegelbeeld zijn van maatschappij!' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 2003
Interview met de projectleider van het diversiteitsproject, dat dit voorjaar gestart is, over o.a. aanleiding en fasering. Waterschappen dienen een meer multicultureel personeelsbeleid te gaan voeren
help
Diversiteitsbeleid bij waterschappen werkt (nog) niet \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 2005
Tijdens de CAO-onderhandelingen voor de waterschappen in 2002 is afgesproken in het kader van het diversiteitsbeleid in twee jaar tijd 70 arbeidsgehandicapten, 50 allochtonen en 20 trainees (hoogopgeleide jongeren) bij de waterschappen te laten instr ...
help
Watersector moet nu personeel werven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Visee, H. \ Buijzer, E. de \ 2009
De watersector in Nederland kampt al jaren met problemen rond de personeelsvoorziening. De watersector vergrijst. In de afgelopen jaren maakte de krapte op de arbeidsmarkt het moeilijk om voldoende personeel met de juiste kwaliteiten te werven en te ...
help
Studiedag personeelsbeoordeling \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Swint, A.D. \ Kleef, J.W.C. van \ Herpen, J. van \ 1988
help
Actuele ontwikkelingen arbeidsvoorwaarden : Unie organiseerde regionale bijeenkomsten te Breda en Zwolle \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Steijns, M.P.W. \ 1994
help
Hoe blijven wij in Nederland leidend deskundig in de afvalwaterketen \ WT-afvalwater [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A. van \ 2013
De waterwereld is in al zijn facetten volop in beweging. Door vergrijzing en de gevolgen van klimaatverandering zijn meer deskundigen binnen de afvalwaterketen nodig. Daarom is het erg belangrijk om jongeren al vroeg kennis te laten maken met het vak ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.