Login

Hydrotheek

help
Bestrijdingsmiddelen in grondwater \ Bestrijdingsmiddelen en milieu [Hoofdstuk uit boek]
Linden, A.M.A. van der \ 1999
help
Potentiële puntemissies van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater berekend met POSSUM [Boek]
Beltman, W.H.J. \ Werd, H.A.E. de \ 2013
Activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen kunnen leiden tot puntemissies naar oppervlaktewater met als gevolg overschrijdingen van normen. Voor drie voorbeeld bedrijven is de potentiële emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater ber ...
help
Toxicological evaluation of parathion and azinphosmethyl in freshwater model ecosystems [Proefschrift]
Dortland, R.J. \ 1980
help
Vertebrate wildlife incidents with pesticides : a European survey \ Pesticide science : a journal of international research and technology on crop protection and pest control [Artikel]
Snoo, G.R. de \ Scheidegger, N.M.I. \ Jong, F.M.W. de \ 1999
help
Progress in the application of the convention against the chemical pollution of the river Rhine \ Analysis and chemistry of water pollutants [Hoofdstuk uit boek]
Kruijf, H.A.M. de \ 1983
help
Bestrijdingsmiddelen in lucht en neerslag \ Bestrijdingsmiddelen en milieu [Hoofdstuk uit boek]
Jong, F.M.W. de \ Leendertse, P.C. \ 1999
help
Determination of phenylurea herbicides in water sampling using on-line sorptive preconcentration and high-performance liquid chromatography with UV or electrospray mass spectrometric detection \ Journal of chromatography A : including electrophoresis and other separation methods [Artikel]
Baltussen, E. \ Snijders, H. \ Janssen, H.G. \ 1998
help
Determination of phenylurea herbicides in water samples using online sorptive preconcentration and high-performance liquid chromatography with UV or electrospray mass spectrometric detection \ Journal of chromatography A : including electrophoresis and other separation methods [Artikel]
Baltussen, H.A. \ Snijders, H. \ Janssen, H.G. \ 1998
help
Modeller subjectivity in estimating pesticide parameters for leaching models using the same laboratory data set \ Agricultural water management : an international journal [Artikel]
Boesten, J.J.T.I. \ 2000
help
Eindrapportage evaluatie verschillen tussen toelatingspraktijk en waterkwaliteitsbeleid bij de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen [Boek]
Brock, T.C.M. \ 2008
Als vervolg op de eindrapportage van de ad hoc SGB werkgroep ‘Referentiebeeld landbouwsloten’ van 31 januari j.l., is door vertegenwoordigers van de betrokken ministeries (VROM, LNV, VenW) de wens geuit om aan de hand van enkele casussen de verschill ...
help
Biological and chemical analysis of the toxic potency of pesticides in rainwater \ Chemosphere : chemistry, physics and biology as focused on environmental problems [Artikel]
Hamers, T. \ Smit, M.G.D. \ Murk, A.J. \ 2001
help
Bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater van Flevoland 2001-2003 [Boek]
Dekker, C.G.C. \ 2004
In 2001 en 2002 heeft in Flevoland een sterke verbetering van de waterkwaliteit plaatsgevonden. In 2003 lijkt deze verbetering zich echter niet door te zetten. Dit blijkt uit het bestrijdingsmiddelenonderzoek dat Waterschap Zuiderzeeland in de period ...
help
Projectvoorstel schone bronnen, nu en in de toekomst tweede reeks knelpunten : praktijkoplossingen voor knelpunten van gewasbeschermingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater [Boek]
2006
Het project beoogt de belasting van grond- en oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. In 2004 en 2005 heeft ‘Schone bronnen, nu en in de toekomst’ een eerste reeks van 5 knelpunten (bentazon, carbendazim, isoproturon, methomyl ...
help
Development of CASCADE-TOXSWA model to assess exposure at catchment scale [Poster]
Berg, E. van den \ Adriaanse, P. \ Horst, M. ter \ Kruijne, R. \ Beltman, W. \ Groenwold, J. \ Boesten, J. \ 2009
Poster met onderzoeksinformatie over de ontwikkeling van het CASCADE-TOXSWA model, waarmee concentraties, van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen, in een afwateringssysteem bepaald kunnnen worden
help
Pleidooi voor verder terugdringen bestrijdingsmiddelen [special water] \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Tuinstra, J. \ 2012
'Meten is weten' is het adagium van de opstellers van het rapport 'Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit' (CML, Leiden, 2012). De uitgave komt op een goed moment, want de laatste tien jaar stagneert de aanpak van dit probleem.
help
Voorspellen van verwijdering van bestrijdingsmiddelen door actieve-koolfiltratie met behulp van adsorptie-isothermen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hopman, R. \ Meerkerk, M.A. \ Kruithof, J.C. \ 1991
help
Development of a methodology to assess atmospheric deposition on surface waters : theme: Water Framework Directive BO-06-006-004 [Poster]
Berg, E. van den \ Jacobs, C. \ Groenwold, J. \ Wipfler, L. \ Jaarsveld, H. van \ 2009
Poster met onderzoeksinformatie over de ontwikkeling van een methode om de depositie, van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen, vanuit de lucht naar het oppervlaktewater te bepalen.
help
We weten nog veel te weinig van insecticiden : wondermiddelen of sluipmoordenaars? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oerlemans, H. \ 2015
De wetenschap waarschut: waterorganismen en nuttige insecten gaan dood door het gebruik van insecticiden, vogels raken hun voedsle kwijt. Blijft de vraag of we het wel goed doen met de toelating van pesticiden.
help
Erfemissiescan : toolbox emissiebeperking [Website]
[ca. 2015]
Het Toolboxteam Water heeft met de erfemissiescan een digitale tool ontwikkeld waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. Daarnaast geeft de tool informatie over maatregelen ...
help
Focus op gewasbeschermingsmiddelen in water : VMM waakt over waterkwaliteit \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Dieleman, P. \ Cools, K. \ Mestdagh, I. \ 2010
De Europese, federale en Vlaamse wetgeving zal steeds meer rekening houden met de impact van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlakte- en grondwater. Concreet moeten we er als sector voor zorgen dat de concentraties, die in het oppervlaktewater gemet ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.