Login

Hydrotheek

help
An investigation into the effects of nitrogen on growth and morphology of stable and die - back populations of Phragmites australis \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Clevering, O.A. \ 1998
help
Nieuw licht op achteruitgang van rietkragen in het Reeuwijkse Plassengebied \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Olieman, A. \ 2001
Verslag van het symposium 'Riet in en om veenplassen' (28-9-2001, Reeuwijk-Brug) georganiseerd door de Stichting Adoptie Rietkragen (SAR). Hoofdoorzaken van de achteruitgang vormen het gebiedsvreemde inlaatwater (Rijnwater) dat leidt tot chemische re ...
help
Wietse Elzinga Recreant van de Groene Ster, Kleine Wielen Leeuwarden [Video]
STOWAvideo \ 2013
Dit is het 7e filmpje in de reeks 'Mooi water dichterbij, filmpjes op YouTube' over ervaringen van mensen met verbetering van de waterkwaliteit. In 2008 werd bekend dat de gemeente Leeuwarden samen met Wetterskip Fryslân recreatiegebied De Groene Ste ...
help
Ecological, economic and social aspects of natural and manmade bulrush (Scirpus lacustris L.) wetlands in the Netherlands \ Landscape and urban planning : an international journal of landscape design, conservation and reclamation, planning and urban ecology [Artikel]
Smit, H. \ Coops, H. \ 1991
help
Inventarisatie naar de mogelijkheden in negatieve invloed van rietgroei op de waterstanden te compenseren [Studentenverslag]
Kamthout, M.J. van \ 2006
Sinds 1998 zijn er een aantal gevallen geweest van extreme neerslag in een korte periode. Een groot aantal gebieden, waaronder de Nijspolder hadden als gevolg hiervan wateroverlast. Uit onderzoek is gebleken dat rietgroei een negatieve invloed heeft ...
help
Een rietkraag als emissiebeperkende maatregel in de fruitteelt [Boek]
Gildemacher, P.R. \ Heijne, B. \ Zande, J.C. van de \ 2000
help
Riet, een natuurvriendelijke oeverbescherming \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Visser, J. van de \ Noordermeer, J. \ 1997
Het waterschap De Brielse Dijkring heeft een methode ontwikkeld om riet op een efficiente manier te kweken
help
Rietaanleg met uit zaad gekweekte planten : een goedkoop en volwaardig alternatief? \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Warmerdam, C. \ 1990
help
Species richness in reed marshes [Proefschrift]
Lenssen, J.P.M. \ 1998
help
Impact of hydrodynamic changes on the zonation of helophytes \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Coops, H. \ Velde, G. van der \ 1996
This paper explores the implications of hydrological change that has occurred in many water bodies in The Netherlands for the helophyte vegetation and the management of the littoral zone. In particular, the Rhine-Meuse estuary in The Netherlands will ...
help
Herstel van rietkragen in de Vechtplassen voor de grote karekiet : maatregelen om op korte termijn het habitat van de grote karekiet te verbeteren [Boek]
Winden, Jan van der \ 2016
Vogelbescherming Nederland heeft een project gestart met de werkgroep Grote Karekiet Vechtplassen om de grote karekiet in de Oostelijke Vechtplassen te gaan beschermen. In onderhavig rapport worden de belangrijkste knelpunten samengevat en worden con ...
help
Reed die-back, water level management and the decline of the great reed warbler Acrocephalus arundinaceus in The Netherlands \ Ardea : tijdschrift der Nederlandse Ornithologische Unie [Artikel]
Graveland, J. \ 1998
help
Projektdokument natuurvriendelijke oevers De Zande [Boek]
[ca. 2000]
Het natuurvriendelijk oeverprojekt De Zande aan de bovenloop van de IJssel is tot stand gekomen in 1992. Het betreft één van de eerste natuurvriendelijke oeverprojekten, welke is opgezet door de projectgroep Natuurvriendelijke Oeverprojekten Rijntakk ...
help
Op zoek naar het klimaatneutrale landschap \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]Bijbehorende website
Meerburg, B. \ 2009
Sinds enige jaren wordt door Plant Research International op landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van waterzuivering door riet. Een mooi project, dat mede ondersteund wordt door waterschap Rijn en IJssel
help
Projektdokument natuurvriendelijke oevers Scherenwelle [Boek]
[ca. 2000]
Het rietoeverproject Scherenwelle is het eerste natuurvriendelijke oeverproject, dat door de de projektgroep Natuurvriendelijke Oevers Rijntakken (PNOR) is opgezet. De uitvoering vond plaats in najaar 1991. Het project is opgezet als proefproject en ...
help
Waterpark levert bijdrage aan samenleving \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV. Special [Artikel]
Blaeij, A. de \ 2011
Op landgoed Lankheet bij Haaksbergen zijn rietvelden aangeplant die water bergen en zuiveren, verdroging tegengaan en recreatie aantrekkelijker maken. Het riet zelf wordt gebruikt om groene energie te maken. Arianne de Blaeij van het LEI onderzocht h ...
help
Rietzuivering op proef \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Meerburg, B. \ Werf, A. van der \ 2008
Water zuiveren met riet is natuurlijk niet nieuw. In de hele wereld worden, vooral op afgelegen plekken zonder riolering, helofytenfilters ingezet om afvalwater te zuiveren. Maar rietfilters om oppervlaktewater te zuiveren voor natte natuur, dat is n ...
help
Integratie van natuurontwikkeling in zuiveringsrietvelden voor behandeling van de vloeibare fractie van drijfmest \ WT-afvalwater [Artikel]
Boets, P. \ Michels, E. \ Meers, E. \ Lock, K. \ Tack, F.M.G. \ Goethals, P.L.M. \ 2012
In Vlaanderen werden recent rietvelden succesvol geïmplementeerd om de vloeibare fractie van mest te zuiveren tot water dat kan geloosd worden en voldoet aan de strenge lozingsnormen. Aangezien reeds duidelijk aangetoond is dat deze rietvelden een go ...
help
Rietteelt als mogelijke bouwsteen voor een duurzaam water- en bodembeheer in natte veengebieden [Boek]
Korevaar, H. \ Werf, A.K. van der \ 2014
De teelt van riet is één van de mogelijke alternatieven voor het huidige landgebruik en systeem van waterbeheer in de veenweidegebieden en kan helpen de bodemdaling te beperken. In deze haalbaarheidsstudie komen aan bod: de thema's water, bodem, broe ...
help
Interactions between waves, bank erosion and emergent vegetation: an experimental study in a wave tank \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Coops, H. \ Geilen, N. \ Verheij, H.J. \ Boeters, R. \ Velde, G. van der \ 1996
Emergent vegetation development, wave extinction and soil erosion are strongly interrelated processes in exposed riparian zones. The above-ground parts of the vegetation reduce wave energy, while the below-ground parts strengthen the soil. On the oth ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.