Login

Hydrotheek

help
Watertransport door leidingen [Boek]
1974
26e Vakantiecursus in drinkwatervoorziening 10 en 11 januari 1974 te Delft.
help
Nieuwe VEWIN-cursus bevordert veilig werken met AC [asbestcement] waterleidingbuizen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1990
help
Presentatie naam en logo Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW [Video]
2015
Presentatie van de nieuwe naam en het nieuwe logo van het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW, de voormalige Studiegroep Pijpleidingen, tijdens het vijftigjarig jubileum op 12 november 2015.
help
Slim vervangen, slim distributienet, slim innoveren \ H2O online [Artikel]
Nieuwenhuijze, R. van \ Smits, F. \ Jong, K. de \ 2014
Nederland staat voor een enorme vervangingsopgave voor het drinkwaternet. De vervangingsoperatie moet effectief en efficiënt zijn, en leiden tot een slim en toekomstbestendig net. Bij de vervanging van haar distributienet bundelt Brabant Water de ken ...
help
Boogwerking van belang voor sleufloze technieken : minder grondbelasting op geboorde leidingen : dossier No dig \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kruse, H.M.G. \ Hergarden, H.J.A.M. \ 2011
Met sleufloze aanlegtechnieken is het mogelijk een leiding tot op grote diepte aan te leggen. Mede door boogwerking rondom het boorgat blijft tijdens de uitvoering het boorgat stabiel en is na aanleg van de leiding de grondbelasting op de leiding ger ...
help
Leidingbeheer, een zaak van overzicht houden en vooruitzien \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bavelaar, D. \ Dongen, S. van \ Nooijen, W.F.J.M. \ 1989
help
Graafwerk voor veel fitters te zwaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Poll, K.J. \ 1983
De arbeidsomstandigheden bij werkzaamheden aan het waterleidingennet. Een onderzoek naar aanleiding van een groot aantal rugklachten
help
Waternet : water is wat er op de agenda staat : Amsterdam : gescheiden geschiedenis en toekomst \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Velde, R. van der \ 2011
In dit nummer wordt extra aandacht aan onverhoopt foutieve aansluitingen besteed. In ons land heeft Amsterdam de oudste papieren wat betreft gescheiden stelsels. Reden voor de redactie om bij het watercyclusbedrijf Waternet op bezoek te gaan en met E ...
help
Sediment-accumulatie in transportleidingen af waterproductiebedrijven \ H2O online [Artikel]
Beverloo, H. \ Vreeburg, J.H.G. \ Zwaga, A. \ 2014
In drinkwatertransportleidingen hoopt zich sediment op, ondanks het feit dat de maximale stroomsnelheid hoger is dan de snelheid die voor distributieleidingen zelfreinigend is. Opwervelend sediment zorgt voor klachten over de kwaliteit van het drinkw ...
help
Inleiding op en achtergronden van het onderzoek CAPWAT [Themanummer CAPWAT-onderzoek] \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Lubbers, C. \ Clemens, F. \ 2007
Ondanks het minutieus volgen van de in Nederland algemeen geaccepteerde ontwerpwijze voor het voorkomen van gas/lucht ophopingen in afvalwaterpersleidingen bleek dat er in de praktijk toch sprake was van extra weerstandsverlies a.g.v. het ontstaan va ...
help
Batchexperimenten voor de analyse van bacteriegroei in distributienetten \ H2O online [Artikel]
Guo, H. \ Mark, E. van der \ Schaap, P. \ Bakker, G. \ Zaadstra, E. \ 2014
In het onderzoeksproject DisConTO is een waterkwaliteitsmodel ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in bacteriegroei in drinkwaterdistributienetten. Voor verschillende Nederlandse drinkwaterbedrijven zijn de parameters van het model bepaald. TCC- en ...
help
Nut en noodzaak van waterslaganalyse \ H2O online [Artikel]
Mecksenaar, L. \ Eijpelaer, E. \ Gommeren, J. \ 2015
Waterslag is een drukgolf die onbedoeld en kortstondig optreedt in een leidingsysteem, bijvoorbeeld doordat een pomp uitvalt of door een snel sluitende afsluiter. Door te hoog oplopende druk in de leiding kunnen lekkages of leidingbreuken ontstaan. O ...
help
Relining behandelen als volwassenen product \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Velde, R. van der \ 2013
De nieuw opgerichte branchevereniging Leidingrenovatie maakt zich sterk voor relining en wil de kwaliteit van de techniek op een nog hoger niveau brengen en gezamenlijk onderzoek uitvoeren. De vereniging opereert als afdeling binnen de NSTT, de Neder ...
help
Friesland Foods reinigt afvalwaterleiding: een verslag... \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Kreeft, J. \ 2009
De leiding van Domo(Friesland Foods) Bedum naar de Hoogkerk-Waddenzee(HOWA) leiding is gereinigd. In totaal ca. 6 km. De leiding heeft een diameter van 500 mm en is van voorspannen beton
help
Wat doet u tegen Struviet? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schellekens, M. \ 2004
De rwzi Land van Cuijk is in 1987 in gebruik genomen, en gerenoveerd in 2000. Waarmee de zuivering niet langer als een tweetraps actiefslibsysteem plaats vindt, maar via een laagbelast één-slibsoortsysteem met vergaande biologische verwijdering van s ...
help
Studiegroep pijpleidingen ondergebracht bij Stowa \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2011
Vanaf 1 januari van dit jaar is het secretariaat van de Studiegroep Pijpleidingen voor Gassen en Vloeistoffen (SPGV) ondergebracht bij STOWA. De studiegroep verzamelt en deelt kennis over het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van pijpleidingen die ...
help
De Smeerpijp (-loop) \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Dijken, J. A. van \ 2009
De schoonmaak van de voormalige rioolwaterpersleiding tussen Groningen en Delfzijl, in de volksmond de 'smeerpijp' is één van de grootste projecten van het waterschap Noorderzijlvest van de afgelopen jaren. Ter gelegenheid van de afronding van de san ...
help
Prestatie en kosten van distributie-assets : concretiseren van assetmanagement aan de hand van vier pilots [Boek]
Kivit, C.F.T. \ Blokker, E.J.M. \ 2006
Het voorliggend rapport is het eindresultaat van het BTO-project Pilot Hoofdleidingen. Alhoewel de naam van het project de nadruk legt op hoofdleidingen, bleek tijdens het project al snel dat onderscheid moest worden gemaakt tussen verschillende asse ...
help
Rioolreparatie met manchet betrouwbaar \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Nederlof, M. \ Waerdt, R. van de \ 2009
Boomwortels, uithangend voegmateriaal en lokale zettingen kunnen in rioolbuizen verstoppingen en lekkage veroorzaken. Door gebruik van de Quick-Lock reparatie-manchet kunnen deze problemen snel en doeltreffend opgelost worden. De manchet is 6 mm dik ...
help
Literatuuronderzoek kunststofleidingen [Boek]
Poot, J. \ 1980
Literatuurstudie naar de eigenschappen van ongewapende en gewapende kunststofleidingen
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.