Login

Hydrotheek

help
STOWA Documentaire 2015 : muizenplaag in Fryslan [Video]
2015
Korte documentaire (versie Kennisdag waterkeringen 2015) over de muizenplaag in Friesland en de gevolgen voor de dijken. Doordat de muizen massaal de hoger gelegen dijken op vluchten wordt vooral de grasbekleding aangetast. De muizen maken een gangen ...
help
Muizenplagen 2014-2015 [Brochure]
2015
In 2014-2015 deed zich een uitzonderlijke grote muizenplaag voor in Nederland. Vooral op de veen- en kleigronden in de provincie Fryslân kwamen muizen in zeer grote aantallen voor. Zoveel, dat graslanden, waterkeringen en bermen op grote schaal kaal ...
help
De Friese muizenplaag in de inspectie cyclus [Video]
2015
Korte documentaire (versie Kennisdag waterkeringen 2015) over de muizenplaag in Friesland en de gevolgen voor de dijken. Doordat de muizen massaal de hoger gelegen dijken op vluchten wordt vooral de grasbekleding aangetast. De muizen maken een gangen ...
help
Plaag risico analyses van tien exotische vissoorten in Nederland [Boek]
Spikmans, F. \ Verberk, W. \ cop. 2010
Binnen het onderzoek zijn tien exotische vissoorten onderzocht die een risico kunnen vormen voor de inheemse visfauna. Zeven van deze soorten (Kesslers grondel, zwartbekgrondel, marmergrondel, Pontische stroomgrondel, witvingrondel, blauwband en dikk ...
help
Verslag themadag Werkgroep Exoten, 13 december 2007 : probleemveroorzakende exoten in diverse sectoren [Boek]links uit dit verslag
Nederlands-Vlaamse Ecologische, NecoV \ Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, VEW \ 2007
Verslag themadag Werkgroep Exoten, 13 december 2007. Presentaties: 1. Coördinerend Orgaan Invasieve Exoten; 2. Risico analyse voor de introductie van exoten met de import van mosselen vanuit Noorwegen naar de Waddenzee; 3. Schadelijke exoten in de la ...
help
Geen narigheid met nattigheid : over de bedreigingen van water in de woonomgeving [Boek]
Klein, J. de \ Koster, S. \ Higler, B. \ Weeren, B.J. van \ 2001
Stedenbouwkundigen hebben het water ontdekt als sierend en recreatief element in nieuwe woonwijken. Toch hoor je ook steeds vaker negatieve berichten over al dat nieuwe oppervlaktewater. Deze brochure gaat in op de vraag of deze veronderstellingen re ...
help
Gloort er hoop voor muskusratten? \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Dekker, N. \ 2014
‘Fryslân koploper muskusratbestrijding’ kopte NieuweOogst.nu op 28 januari 2014. Het artikel legt een verband tussen een terugloop in het aantal gedode dieren en de effectiviteit van de bestrijding. Dit verband is nooit wetenschappelijk aangetoond. H ...
help
Alert op invasieve waterplanten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moons, K. \ 2009
Invasieve waterplanten rukken op in de Nederlandse wateren. Waterschappen maken jaarlijks enorme kosten om de snelgroeiende uitheemse vijverplanten te verwijderen. Goede kennis van de soorten en tijdig ingrijpen kunnen de schade beperken. We raken ze ...
help
Waterteunisbloem is de mooiste plaagplant : aan de waterkant \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Zonderwijk, M. \ 2011
Waterteunisbloem is een nieuwkomer in onze sloten en plassen. Deze opvallende geelbloeiende vijverplant is in 1990 voor het eerst in het wild in de Nederlandse sloten en kanalen aangetroffen, in 1996 gebeurde dat in België. De van oorsprong Zuid-Amer ...
help
Terugkerende muizenplagen in Nederland : inventarisatie, sturende factoren en beheersing [Boek]
Wymenga, E. \ Latour, J. \ Beemster, N. \ Bos, D. \ Bosma, N. \ Haverkamp, J. \ Hendriks, R. \ Roerink, G.J. \ Kasper, G.J. \ Roelsma, J. \ Scholten, S. \ Wiersma, P. \ Zee, E. van der \ 2016
2014 en 2015 zullen de geschiedenis in gaan als jaren met een uitzonderlijk grote veldmuizenplaag in Fryslân en op beperkte schaal elders in Nederland. In de loop van de zomer van 2014 meldden agrariërs schade aan graslanden. De werkelijke omvang ble ...
help
Zwarte lijst van woekerende exotische waterplanten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zonderwijk, M. \ 2008
De Plantenziektekundige Dienst in Wageningen voert samen met de Unie van Waterschappen overleg met de kwekers en verkoopcentra van waterplanten in Nederland. Onderwerp van die gesprekken zijn de exotische plaagplanten. De waterbeheerders willen een b ...
help
Uitheemse plaagplanten in Twentse wateren : beheerproblematiek rond uitheemse plaagplanten in en langs de waterlopen van waterschap Regge en Dinkel [Boek]
Zonderwijk, M. \ 2004
Waterschap Regge en Dinkel wordt evenals andere waterschappen in Nederland en omringende landen in de afgelopen 10 jaar geconfronteerd met uitheemse planten die zich snel verspreiden in en langs de wateren. De planten nemen daarmee de ruimte in van i ...
help
Bestrijding inheemse en uitheemse plaagsoorten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Merks, H. \ Gylstra, R. \ Ruigrok, T. \ Vos, J. \ 2010
De belangstelling voor exoten neemt de laatste tijd toe. Het aantal exoten, dat Nederland binnenkomt, blijft namelijk stijgen, ook de invasieve soorten die voor de meeste overlast zorgen. Voor de waterbeheerders zijn de grote waternavel (Hydrocotyle ...
help
Wie of wat vangt de beverrat? \ Dierplagen informatie : wetenswaardigheden en actualiteiten [Artikel]
Lier, W. van \ Kalverboer, K. \ Voeten, M. \ Schoelitsz, B. \ 2019
Bewegingen vragen de aandacht van je ogen. Terwijl je ernaar kijkt, worden signalen naar je hersenen gestuurd die beoordelen wat je ziet. Na deze beoordeling volgt een reactie, je gaat over tot actie of je blijft passief. Deze kettingreactie van bewe ...
help
Onderzoek naar de achteruitgang van de visstand in Zuid-Limburgse beken en de gestuwde Maas ten gevolge van waterverontreiniging [Boek]
Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1970
Doel van het onderzoek: Het water van de Maas met zijbeken en -rivieren is op verschillende wijzen door menselijke afctiviteit beïnvloed, o.a. door waterverontreiniging, zodat er een verandering in de visstand is waar te nemen. Het is de bedoeling hi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.